Άρθρο 5 Χρονικοί περιορισμοί στην έκτακτη δρομολόγηση πλοίων

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου έβδομου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η έκτακτη δρομολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών με δυνατότητα παράτασης, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μόνο μία φορά και μέχρι τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, εφόσον δεν έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι που τη δικαιολογούν.».

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:07 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 5
  Δεν γίνεται κατανοητό πώς και υπό ποια λογική μπορεί εκ των προτέρων να προβλεφθεί ότι η πραγματική ανάγκη για έκτακτη δρομολόγηση αφορά σε συγκεκριμένο μόνο χρονικό όριο.
  Η υπόψη διάταξη αίρει την ευελιξία του νόμου που αποσκοπεί στην κάλυψη πραγματικών εκτάκτων συγκοινωνιακών αναγκών για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Κατόπιν αυτών προτείνουμε την αναδιατύπωσή της ως ακολούθως : « Η έκτακτη δρομολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών με δυνατότητα παράτασης, με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, για διαστήματα μέχρι τριάντα (30) ακόμα ημερών κάθε φορά, εφόσον δεν έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι που δικαιολογούν την έγκρισή της».

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:44 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 5: Να μην γίνει η παραπάνω προσθήκη και στην υπάρχουσα παράγραφο 1 να προστεθεί η λέξη «αιτιολογημένη» ως ακολούθως:
  «1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται, …………………..από τα ήδη δρομολογημένα πλοία.»

  Στην παράγραφο 2, του άρθρου Έβδομου να προστεθεί η λέξη «αιτιολογημένη» ως ακολούθως:
  «2.Ομοίως με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού …….κοινωνικούς λόγους».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».