Άρθρο 14 Επιβολή κυρώσεων για παράνομη απλή χρήση εντός χώρων αρμοδιότητας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Στο άρθρο 5 του ν. 4150/2013 (Α’102) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Όποιος χωρίς άδεια καταλαμβάνεται να προβαίνει σε παράνομη απλή χρήση χώρων ζώνης λιμένα και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, κατά παράβαση των διατάξεων περί απλής χρήσης του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τιμωρείται από την οικεία Λιμενική Αρχή με διοικητικό πρόστιμο ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, υπέρ του ειδικού λογαριασμού «ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ» [αναλυτικός λογαριασμός εσόδων (ΑΛΕ) προϋπολογισμού 1560904001]. Ποσοστό 3% επί του επιβληθέντος προστίμου αποδίδεται κατά την είσπραξη στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) στον Κ.Α.Ε. 82526.
Η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται αλγόριθμος προσδιορισμού του διοικητικού προστίμου του πρώτου εδαφίου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως έκταση παράνομης κατάληψης και υποτροπή, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.
Στους παραβάτες του πρώτου εδαφίου επιβάλλονται μόνο διοικητικές κυρώσεις.».

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 09:33 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΔ 444/70. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ. ΜΕΙΔΑΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΠΑΤΡΑΣ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΑΚΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΜΗ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ.ΟΛΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΔΛΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ Η ΔΛΑ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΠΟΥ -ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΟΤΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΜΗ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΔ 444/70. ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 295 ΚΑΙ 296 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΚΛ. ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΓΚΛ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΩΝ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Η ΣΥΓΚΞΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.
  Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΗ Η ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΕΤΑΞΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΣ.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:28 | spiliotopoulos

  Συγχαρητήρια, επιτέλους απεμπλοκή από μία αναχρονιστική νομοθεσία (Α.Ν. 1539/1938!!!) που οδηγούσε σε αυτόφωρα χωρίς λόγο και με κανένα αποτέλεσμα. Πλέον αναλογικές διοικητικές κυρώσεις για την κάθε μία παράβαση. Πολύ σωστή πρωτοβουλία

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 13:48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ.
  ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΩΣΤΟΣΟ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.
  ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ;

 • Είναι σωστό να επιβάλλονται μόνο διοικητικές κυρώσεις.
  Όταν γίνεται αυθαίρετη κατάληψη για απλή χρήση σε πολλές των περιπτώσεων καταλαμβάνονται χώροι οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να αδειοδοτηθούν επειδή είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη, (τροχαία, εμπορική, τουριστική, ακτοπλοϊκή) λειτουργία του λιμένα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχουν άλλες άμεσες επιπτώσεις πέραν της επιβολής του προστίμου που δεν πάντα αποτρεπτική της συνέχισης της αυθαίρετης κατάληψης ιδιαίτερα όταν το παραγόμενο οικονομικό όφελος από την αυθαίρετη χρήση της είναι υψηλό.
  Τα πρόστιμα θα πρέπει να μην αφήνονται στην ελεύθερη επιλογή της Λιμενικής Αρχής αλλα το ύψος τους πρέπει να κωδικοποιημένο και να αντιστοιχεί στο εμβαδόν κατάληψης, των επιπτώσεων της αυθαίρετης χρήσης στη λιμενική λειτουργία αλλά και της μισθωτικής αξίας της περιοχής.
  Τα πρόστιμα πρέπει να είναι υψηλά ώστε να μην είναι συγκρίσιμα με το κόστος της διαδικασίας και του ανταλλάγματος της παραχώρησης. Και να συνοδεύονται από μέτρα αποτρεπτικά για την συνέχιση της αυθαίρετης κατάληψης.
  Προτείνονται:
  1. Η παράλληλη με την διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης, έγγραφη γνωμοδότηση της Λιμενικής αρχής προς τον φορέα διαχείρισης Λιμένα, με την οποία θα βεβαιώνεται εάν τμήμα της, η ολόκληρη η κατάληψη δεν εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα, άρα δύναται να αδειοδοτηθεί. Εάν δεν δύναται να αδειοδοτηθεί, τα υλικά του χώρου που δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί να απομακρύνονται εντός 48 ωρών από την διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης με ευθύνη και δαπάνη του παραβάτη. Σε αντίθετη περίπτωση να επιβάλλεται νέο, διπλάσιο πρόστιμο και ανάληψη των ενεργειών απομάκρυνσης των υλικών από τον φορέα διαχείρισης παρουσία αστυνομικής δύναμης και βεβαίωση των δαπανών για την απομάκρυνση τους στον παραβάτη.
  2. Εάν η Λιμενική αρχή βεβαιώνει ότι από την αυθαίρετη κατάληψη ότι δεν εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα, θα παρέχεται χρονικό διάστημα ενός μηνός ώστε ο ενδιαφερόμενος να αιτηθεί και λάβει έγκριση παραχώρησης από τον Φορέα διαχείρισης του Λιμένα χωρίς να αναστέλλεται η επιβολή του προστίμου. Σε αντίθετη περίπτωση τα υλικά του καταλαμβανόμενου χώρου να απομακρύνονται εντός 48 ωρών από την διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης με ευθύνη και δαπάνη του παραβάτη, την επιβολή νέου διπλάσιου προστίμου και ανάληψη των ενεργειών απομάκρυνσης των υλικών από τον φορέα διαχείρισης παρουσία αστυνομικής παρουσίας και βεβαίωση των δαπανών για την απομάκρυνση τους στον παραβάτη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 14:21 | ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 20:38 | Νικορετζος Π

  Απλοποίηση της διαδικασίας απεμπλοκή από την ατέρμονη γραφειοκρατία, πολύ σοβαρή νομοθετική παρέμβαση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».