Άρθρο 16 Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών

 

Στην περίπτωση γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211), προστίθενται νέα εδάφια, ως ακολούθως:
«Η υποχρέωση αυτή ισχύει κατά τη χρονική περίοδο από 01 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00, κατ΄ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να επιμηκύνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. Επιπλέον, μπορούν να επιμηκύνονται για την περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε μίας Λιμενικής Αρχής, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του κατά τόπο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, του οποίου η σύνθεση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής.».

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 17:31 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

  Ο ΓΚΛ 20 όπως ισχύει, με την Υπουργική Απόφαση 2133.1/39328/2018 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση χρήσης των θαλάσσιων μέσων αναψυχής όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Ειδικότερα η χρήση Ιστιοσανίδας και Αετοσανίδας απαγορεύεται όταν η ένταση του ανέμου είναι άνω των έξι (6) μποφόρ (άρθρο 33)

  Η κοινή Υπουργική Απόφαση 1329.1/53/2002 «Περί διάθεσης μέσων και παροχής υπηρεσιών από το ΛΣ σε τρίτους» καθορίζει τις περιπτώσεις, τους όρους διάθεσης των μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) και το είδος των παρεχομένων από το ΛΣ σε τρίτους υπηρεσιών με καταβολή ανταλλάγματος, ο καθορισμός του τιμολογίου για κάθε ώρα χρήσης των μέσων ή παροχής υπηρεσιών από το προσωπικό ΛΣ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία είσπραξης των οφειλομένων χρηματικών ποσών, κτλ. Το άρθρο 2, παρ. ε προβλέπει ότι τα σωστικά μέσα και το προσωπικό ΛΣ θα διατίθενται σε τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος στην περίπτωση άσκοπης κινητοποίησης επιχειρησιακών μέσων ΛΣ με δόλο ή ευήθεια προς παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, σε βάρος εκείνου που την προκάλεσε.

  Με αφορμή ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά έρευνας και διάσωσης κατά την περίοδο των εορτών και την σχετική ερώτηση βουλευτή, ο Αρχηγός ΛΣ εξέδωσε την ΕΓΚ 2050.3/4362/2020 «Καταβολή αποζημιώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από άσκοπες κινητοποιήσεις μέσων – προσωπικού Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης λόγω υπαιτιότητας πολιτών» η οποία προβλέπει ότι «με σκοπό την αποφυγή, κατά το δυνατόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ύπαρξης συμβάντων (έρευνας και διάσωσης) εις το μέλλον, τα οποία προσδίδουν περίσσιο και αχρείαστο άχθος στο ενασχολούμενο με αυτά προσωπικό, ως και αβεβαιότητα ως προς την επιτυχή έκβασή τους, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων που υπηρετούν με αυταπάρνηση το κοινωνικό σύνολο, με υπαιτιότητα των ιδιωτών, ειδικότερα όταν αυτά λαμβάνουν χώρα υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γνωστές ποικιλοτρόπως σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (τουλάχιστον μέσω των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 21ου αιώνα)…

  Δεδομένου ότι:
  Κατά το σύνταγμα, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει ΟΛΟΥΣ τους πολίτες
  Η ύψιστη προτεραιότητα του ΛΣ είναι η διαφύλαξη του υπέρτατου θεμελιώδους αγαθού, αυτού της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.
  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης παρέχονται για κοινωφελείς σκοπούς και αδαπάνως για τον Έλληνα πολίτη.
  ΟλΟΙ οι Έλληνες πολίτες δικαιούται περίθαλψης, είναι ισότιμοι απέναντι στο νόμο, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη και στην άμυνα της χώρας
  Κατά το σύνταγμα, όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν το συνταγματικό δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και προσωπική ελευθερία και απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  Ποιος εξετάζει την κατά περίπτωση διάθεση του προσωπικού και των μέσων με καταβολή ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της άσκοπης κινητοποίησής τους με δόλο ή ευήθεια για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε βάρος εκείνου που την προκάλεσε?
  Πως ορίστηκε το όριο των 6Bf ως δυσμενής καιρικές συνθήκες για την ιστιοσανίδα, αετοσανίδα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλες συνθήκες (πχ. θερμοκρασία, διεύθυνση ανέμου) όταν τα αθλήματα αυτά διεξάγονται αποκλειστικά σχεδόν σε αυτές τις συνθήκες και ο εξοπλισμός είναι ειδικά σχεδιασμένος γι’ αυτές τις συνθήκες?
  Που προβλέπεται η επιβολή αυθαίρετων και εξοντωτικών προστίμων των 1000€ σε αθλητές για παράβαση του ορίου των 6Bf, για την αποτροπή και μόνο ενδεχόμενης διάσωσης όταν μάλιστα δεν γίνεται καμία επιτόπια μέτρηση από το ΛΣ άλλα λαμβάνεται το γενικό δελτίο καιρού της ΕΜΥ το οποίο μπορεί να μην ισχύει στην περιοχή τη δεδομένη χρονική στιγμή?
  Η εντατικοποίηση των ελέγχων, η υπερβολική αστυνόμευση και επιβολή άδικων κυρώσεων σε αθλητές, δεν συνιστά περίσσιο και αχρείαστο άχθος στο ενασχολούμενο προσωπικό του ΛΣ?
  Έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις και στον θαλάσσιο τουρισμό γενικότερα? Θα υπάρχει αστυνόμευση και επιβολή κυρώσεων στους τουρίστες κατά την θερινή περίοδο?
  Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν αυξηθούν τα περιστατικά άρνησης κλήσης σε βοήθεια έρευνας- διάσωσης στη θάλασσα λόγω κόστος?
  Σε περίπτωση που αθλητής ιστιοσανίδας ή αετοσανίδας στην περιοχή της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Καστελόριζου, Καρπάθου, κτλ ζητήσει την συνδρομή έρευνας-διάσωσης από την Τουρκία, λόγω κόστους, πως θα αντιδράσει το Ελληνικό κράτος?
  Συμφωνείτε με τα ερωτήματα, όπως της Ελληνίδας βουλευτή, που διχάζουν την Ελληνική κοινωνία σε συνετούς πολίτες και απερίσκεπτους αθλητές των θαλασσίων σπορ?
  Συνιστά ευήθεια η χρήση ιστιοσανίδας ή αετοσανίδας σε συνθήκες 6Bf onshore με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού? Έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες το όργανο αστυνόμευσης να κρίνει τον αθλητή πριν καν μπει στη θάλασσα, μόνο με βάση το δελτίο της ΕΜΥ (που μπορεί να μην ισχύει) και να επιβάλει τόσο αυστηρές κυρώσεις, αυθαιρέτως?
  Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να χαρεί την ελληνική θάλασσα, να αναπτύξει την ναυτοσύνη και τις ικανότητες του στο άθλημα της ιστιοσανίδας, αετοσανίδας ή πρέπει να μεταναστεύσει?
  Για ποιο λόγο περιορίζετε τους Έλληνες αθλητές της ιστιοσανίδας να προπονούνται σε μη-ανταγωνιστικές συνθήκες? Πως θα ανταγωνιστούν στο αγώνισμα της ιστιοσανίδας, το οποίο είναι ολυμπιακό αγώνισμα?
  Υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση στην Ευρώπη?
  Τι σκοπεύετε να κάνετε για τον εκσυγχρονισμό του ανόητου, άδικου, αντισυνταγματικού και αυθαίρετου άρθρου 33 του ΓΚΛ20 και την κατάργηση των κυρώσεων σε αθλητές?

  Προτείνω:
  1. Την κατάργηση των περιορισμών του άρθρου 33 του ΓΚΛ20 για το άθλημα της ιστιοσανίδας, αετοσανίδας.
  2. Εάν δεν είναι εφικτό, την εξαίρεση στην απαγόρευση χρήσης πάνω από το όριο των 6Bf εφόσον ο αθλητής ιστιοσανίδας, αετοσανίδας είναι ασφαλισμένος. Υπάρχουν ασφάλειες που καλύπτουν και έξοδα διάσωσης μέχρι 5000€
  3. Την τροποποίηση του άρθρου 16 «Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών» του παρόντος σχεδίου νόμου ως εξής:
  «…. η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών επιμηκύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους παράλιους χώρους που διενεργούνται θαλάσσια σπορ όπως ιστιοσανίδας, αετοσανίδας…»
  4. Την τροποποίηση τoυ άρθρου 08 «Άλλοι φορείς υπόχρεοι παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης» του υπό συζήτηση Σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» ως εξής:
  «… Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παράλιο χώρο καθ’ οιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων καφεστιατορίων) και όχι μόνο οι Ναυτικοί Όμιλοι ή όσοι διοργανώνουν εκδηλώσεις στον αιγιαλό…»
  5. Την τροποποίηση του άρθρου 11 «Διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων» του υπό συζήτηση Σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» ως εξής:
  «… ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία), χαρακτηρίζει τους παράλιους χώρους ως πολυσύχναστους, αποφασίζει την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών εφόσον και για όσο διάστημα διενεργούνται θαλάσσια σπόρ (ενδεικτικά ιστιοσανίδα, αετοσανίδα) και καθιστά υποχρεωτική την παρουσία ναυαγοσώστη και σωστικών μέσων στους χώρους αυτούς.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 10:31 | Μητριτσακης Σπυρος

  Το «Συλλογικό όργανό» που θα αποφασίζει για την περίοδο δραστηριοποιησης των ναυαγοσωστων είναι ένας ιδιώτης επαγγελματιας.Τεχνηέντως δεν αναφέρεται.
  Πως λοιπόν είναι δυνατόν να παρακαμπτεται η τριμελής αξιόπιστη επιτροπή που ήδη υπάρχει και αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου,του Λιμεναρχείου και της περιφέρειας και να αντικαθισταται απο εναν ιδιωτη επιχειρηματια.
  -Στις περιοχές που δεν δραστηριοποιειται ιδιώτης επαγγελματιας τι θα γινεται;
  Θα έρχεται από αλλού,χωρίς να γνωρίζει τις τοπικές ανάγκες;
  -Αυτά αποδεικνύουν,ότι υπάρχει προσπάθεια για ιδιωτικό ελεγχο κάποιον καταστάσεων…
  –Την ίδια στιγμή στο προσχέδιο του Π.Δ. υπάρχει αρθρο που το αναθετει στην τριμελή προαναφερομενη επιτροπή.
  Δηλαδή: Για το ίδιο θέμα υπάρχουν δυο διαφορετικές αποφάσεις,με ανάθεση του σε διαφορετικους φορείς!