Άρθρο 73 Τροποποίηση του π.δ. 33/2018 (Α’ 66)

 

Το άρθρο 9 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του ν. 4595/2018 (Α΄ 208), αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α’ 66) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, ο επιτηρητής της παραγράφου 2 μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη.».».

  • 26 Φεβρουαρίου 2020, 14:14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

    Από την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, ο επιτηρητής της παραγράφου 2 μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη.».».
    Επί της ουσίας με την συγκεκριμένη διάταξη δίνεται συγχωροχάρτι σε όσους αλιείς δραστηριοποιούνται όλο αυτό το διάστημα χωρίς άδεια επιτηρητή, είτε από υπαιτιότητά τους, είτε από υπαιτιότητα των αρμοδίων αρχών να δρομολογήσουν έγκαιρα τις διαδικασίες για να αποκτήσουν το απαιτούμενο έγγραφο (του επιτηρητή), ενώ εντύπωση προκαλεί και η αναδρομική ισχύς της διάταξης που επί της ουσίας ακυρώνει τις όποιες παραβάσεις έχει επιβάλλει η Λιμενική Αρχή. Τέλος θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ασχοληθούν σοβαρά με το ζήτημα υπεραλίευσης του συγκεκριμένου είδους γιατί από ότι φαίνεται με τις
    συνεχόμενες τροποποιήσεις των όποιων μέτρων έχουν κατά καιρούς ληφθεί (VMS, Ηλεκτρονικά Ημερολόγια κ.τλ) που επί της ουσίας δίνεται παράταση στην παράταση και εξαίρεση στην εξαίρεση αποδεικνύοντας έμπρακτα τα συμφέροντα που ικανοποιούνται στο βωμό του κέρδους από την αλίευση και εξαγωγή του είδους.