Άρθρο 2 Διαδικασία δρομολόγησης

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Μαζί με τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας του εν λόγω πλοίου, το οποίο να υπήρξε σε ισχύ οποιοδήποτε διάστημα του προηγούμενου, πριν από την κατάθεση της δήλωσης δρομολόγησης, έτους. Από την ως άνω υποχρέωση απαλλάσσεται πλοιοκτήτης πλοίου υπό ναυπήγηση ή υπό νηολόγηση.».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου του ν.2932/2001 (Α’ 145) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.».
3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αντικατάσταση του επιπλέον δρομολογούμενου κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου πλοίου επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο του άρθρου τρίτου.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:48 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»
  Κεφάλαιο Α΄
  Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ναυτιλίας
  Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πρέπει να ρυθμιστούν οργανωσιακά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την αποτελεσματικότητα του αλλά και την εξοικονόμηση πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  1) Σύσταση Θέσης ΓΓ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Με το ΠΔ 84/2019 άρθρο 15 καταργήθηκε η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υπήχθησαν απευθείας στον Υπουργό: (α) το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, (β) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, και (γ) η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

  Η συγκεκριμένη επιλογή δεν απεδείχθη αποτελεσματική, καθώς η θέση του Γενικού Γραμματέα ήταν άκρως νευραλγική για τη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  Η συμμετοχή του ΓΓ σε Συμβούλια και Επιτροπές του Υπουργείου και μάλιστα σε θέση προέδρου είναι αναντικατάστατη, καθώς αφενός ο Υπουργός δεν μπορεί να προεδρεύει συλλογικών οργάνων που εκφράζουν γνώμη σε αυτόν για να πάρει την τελική απόφαση ο ίδιος, αφετέρου οι άλλοι ΓΓ του Υπουργείου δηλαδή ο ΓΓΛΛΠΝΕ και ο ΓΓΑΙΝΠ δεν προΐστανται των υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, όπως π.χ. της Δ/νσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών ή της Ν/νσης Ναυτικής Εκπαίδευσης, ώστε να γνωρίζουν επαρκώς τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) ή στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ).
  Είναι σαφές ότι η συμμετοχή του ΓΓ του Υπουργείου Ναυτιλίας ως προέδρου στα εν λόγω Συμβούλια, προβλέφθηκε λόγω της διοικητικής υπαγωγής των σχετικών υπηρεσιών στις αρμοδιότητές του, η οποία διασφάλιζε την επαρκή επί των υπό συζήτηση θεμάτων γνώση του.
  Σήμερα στην περίπτωση του ΣΑΣ έχει προβλεφθεί η συμμετοχή του ΓΓΛΛΠΝΕ και στο παρόν Ν/σχέδιο με το άρθρο 72 προβλέπεται ότι στο ΣΝΕ θα προεδρεύει ένας εκ των ΓΓ του Υπουργείου ύστερα από απόφαση του Υπουργού. Οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι άκρως ανορθολογικές και δυστυχώς θέτουν σε κίνδυνο την ορθότητα των τελικών αποφάσεων που θα λάβει ο Υπουργός, μετά τις εισηγήσεις των εν λόγω συλλογικών οργάνων
  Επισημαίνεται ότι με το ίδιο ΠΔ που καταργήθηκε η θέση του ΓΓ Ναυτιλίας συνεστήθη θέση ΓΓ στο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συντονίζει τις γενικές διευθύνσεις, τις διευθύνσεις του Υπουργείου και τα γενικά επιτελεία των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
  Κατά συνέπεια πρέπει να συσταθεί θέση ΓΓ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος θα συντονίζει (α) το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, (β) τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, και (γ) τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

 • ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ στο εξης:
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου του ν.2932/2001 (Α’ 145) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.»

  ΚΑΤΩΝΗΣΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ν.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 13:40 | ΘΑΣΙΑΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΕ

  Συμφωνούμε με την προσθήκη του εδαφίου στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4ου του ν.2932/2001 ως αναγράφετε στην διαβούλευση , δλδ : <>

 • Άρθρο 2 παρ 2 :
  συμφωνούμε με την προσθήκη του εδαφίου όπως αναγράφετε , δλδ :

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 12:51 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Ν.Ε.

  Άρθρο 2 παράγραφος 2

  Συμφωνούμε με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν2932/2001 ως εξής: «Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου να δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.»
  Επίσης δεν συμφωνούμε με την θέση της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού.

  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Ν.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 11:16 | ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.Ε.

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2
  Συμφωνούμε με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν2932/2001 ως εξής «τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή»
  και δεν συμφωνούμε με την θέση της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού»

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 11:59 | ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  ΆΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Συμφωνούμε με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος τησ παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν2932/2001 ως εξής «τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.
  Διαφωνούμε με τις θέσεις – απόψεις της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 11:55 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  Άρθρο 2 παράγραφος 2
  Συμφωνούμε με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν2932/2001 ως εξής » τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.
  Επίσης δεν συμφωνούμε με την θέση της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 11:09 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  Άρθρο 2 παράγραφος 2
  Συμφωνούμε με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν2932/2001 ως εξής » τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.
  Επίσης δεν συμφωνούμε με την θέση της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 11:22 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ

  Άρθρο 2 παράγραφος 2
  Συμφωνούμε με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν2932/2001 ως εξής» Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή»

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 10:21 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ

  Άρθρο 2, παράγραφος 2.

  Συμφωνούμε με την ρύθμιση που προωθεί το ΥΕΝ ως έχει, για τους εξής λόγους:

  Η οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι πλοιοκτήτριες εταιρείες που υπηρετούν πιστά επί σειρά ετών ένα τόπο, , απειλεί την βιωσιμότητα τους, όταν πλοία από άλλες πορθμειακές γραμμές δρομολογούνται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.
  Τα πλοία αυτά, χωρίς να έχουν υποστεί την οικονομική ζημία του προηγούμενου οκταμήνου, έχουν μόνο κέρδη. Είναι φανερό ότι δεν συμφωνούν με την τροποποίηση του άρθρου, γιατί η ετήσια δρομολόγηση τους θα είχε μειωμένα κέρδη ή και πιθανές ζημιές.
  Η τροποποίηση του άρθρου θα επιφέρει την ισονομία μεταξύ των εταιρειών και τον υγιή ανταγωνισμό επί ίσους όρους.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 15:43 | Ευσταθία Λιάρου – Δήμαρχος Ελαφονήσου

  Σε συνέχεια των υπ’αριθμ πρωτοκόλλου 1197/2019 και 1565/2019 επιστολών του Δήμου Ελαφονήσου όσον αφορά την υπερψήφισης της πρότασης σχεδίου νόμου περί της ετήσιας υποχρέωσης δήλωσης δρομολογίων, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι όσον αφορά στο Δήμο αρμοδιότητάς μας, αυτό κρίνεται επιβεβλημένο προκειμένου να διαφυλαχτεί η εύρυθμη λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Πούντα – Ελαφόνησος καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας και όχι μόνον εποχικά όπως συμβαίνει σήμερα.

  Ευσταθία Λιάρου
  Δήμαρχος Ελαφονήσου

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 14:01 | ΝΟΡΘ ΓΟΥΕΣΤ ΦΕΡΡΙΣ Ι ΝΕ – ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕ

  Συμφωνούμε εν μέρει με την τροποποίηση.
  Η σωστή αναδιατύπωση θα πρέπει να είναι :
  « Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές νησιωτικών προορισμών που διοικητικά ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα».
  Με αυτό το τρόπο θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση και των Παξών από τα πλοία μας, δεδομένου οτι όλα τα πλοία μας εξυπηρετούν συγχρόνως τις γραμμές Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα – Παξοί.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 13:15 | ΛΥΡΑ Ν.Ε., ΓΑΥΛΟΣ Ι Ν.Ε., ΝΟΣΤΟΣ Ν.Ε.

  Συμφωνούμε εν μέρει με την τροποποίηση.
  Η σωστή αναδιατύπωση θα πρέπει να είναι :
  «Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές νησιωτικών προορισμών που διοικητικά ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα».
  Με αυτό το τρόπο θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση και των Παξών από τα πλοία μας, δεδομένου οτι όλα τα πλοία μας εξυπηρετούν συγχρόνως τις γραμμές Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα – Παξοί.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 12:42 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

  Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου του ν.2932/2001 (Α’ 145) του εδαφίου «Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή:
  1). Διασφαλίζεται η δρομολόγηση πλοίων καθ’ όλο το έτος και ως εκ τούτου η σταθερή εξυπηρέτηση των πολιτών της Θάσου καθ’ όλο το έτος και όχι μόνο σε εποχές αυξημένης μεταφορικής κίνησης (καλοκαιρινή – τουριστική περίοδο).
  2). Παύουν οι εποχικές δρομολογήσεις, οι οποίες, κατά την άποψη μας, είχαν «αρπακτικό» χαρακτήρα σε βάρος των τοπικών κοινωνιών.
  3). Θωρακίζονται οι δρομολογιακές γραμμές της Θάσου με δρομολόγηση πλοίων καθ’ όλο το έτος, εξαλείφοντας έτσι το φαινόμενο Ναυτιλιακές εταιρείες, με έδρα το νησί της Θάσου, να αναγκάζονται να δρομολογήσουν τα πλοία τους σε άλλες γραμμές κατά τους χειμερινούς μήνες, με αδιαμφησβήτητα αρνητικές συνέπειες τόσο στις ίδιες τις εταιρείες όσο και στα πληρώματά τους που θα αναγκαστούν να ξενιτευτούν για πολύ καιρό μακριά από τα σπίτια τους.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 23:49 | ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΝΕ

  Συμφωνούμε με τον διαχωρισμό των Ε/Γ-ΟΓ πλοίων ανοικτού τύπου κυρίως αυτών που εξυπηρετούν μικρά πορθμεία. Τυχόν έκτακτες δρομολογήσεις άλλων πλοίων για μικρό διάστημα πάνω στις ήδη περιορισμένες σεζόν που καθιστούν την οικονομική επιβίωση των γραμμών προβληματική, θα είναι η χαριστική βολή των εταιρειών που εξυπηρετούν την επιβατική κίνηση. Με σοβαρό φυσικά αντίκτυπο και στην τοπική κοινωνία που θα κινδυνέψει να μείνει χωρίς πλοία. Πριν λοιπόν κληθεί το υπουργείο να λύση προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν ας αφήσει όπως σωστά έχει διατυπωθεί στην τροποποίηση τα Ε/Γ-Ο/Γ με την ετήσια δήλωση δρομολογίων τους. Κι όποιος επιθυμεί ας έχει αυτή την δέσμευση.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 19:00 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

  Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου του ν.2932/2001 (Α’ 145) του εδαφίου «Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή:
  1)Διασφαλίζεται η δρομολόγηση πλοίων καθ’ όλο το έτος και ως εκ τούτου η σταθερή εξυπηρέτηση των πολιτών της Θάσου καθ’ όλο το έτος και όχι μόνο σε εποχές αυξημένης μεταφορικής κίνησης (καλοκαιρινή – τουριστική περίοδο).
  2)Παύουν οι εποχικές δρομολογήσεις, οι οποίες, κατά την άποψη μας, είχαν «αρπακτικό» χαρακτήρα σε βάρος των τοπικών κοινωνιών.
  3)Θωρακίζονται οι δρομολογιακές γραμμές της Θάσου με δρομολόγηση πλοίων καθ’ όλο το έτος, εξαλείφοντας έτσι το φαινόμενο Ναυτιλιακές εταιρείες, με έδρα το νησί της Θάσου, να αναγκάζονται να δρομολογήσουν τα πλοία τους σε άλλες γραμμές κατά τους χειμερινούς μήνες, με αδιαμφησβήτητα αρνητικές συνέπειες τόσο στις ίδιες τις εταιρείες όσο και στα πληρώματά τους που θα αναγκαστούν να ξενιτευτούν για πολύ καιρό μακριά από τα σπίτια τους.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 14:00 | IONIAN SEA FERRIES

  Να προστεθεί στη συνεχεία της πρότασης: «Η δρομολόγηση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ανοικτού τύπου είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.»
  <>.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:13 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  Θα πρέπει να ορισθεί σε ποια παράγραφο του άρθρου τρίτου γίνεται αναφορά.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:21 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τη διάκριση που επιφυλάσσεται όσον αφορά στα Ε/Γ – Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου. Πλέον από ανεξήγητη και αδικαιολόγητη, θεωρούμε με βεβαιότητα ότι η διάκριση αυτή αντιτίθεται και στον Κανονισμό 3577/92 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που πρέπει να διέπει την αντίστοιχη εσωτερική νομοθεσία. Ειδικότερα, ο Κανονισμός δεν εισάγει ουδεμία διάκριση σε σχέση με πλοία ανάλογα με τον τύπο τους και σαφώς προβλέπει ότι κάθε αξιόπλοο πλοίο μπορεί να έχει πρόσβαση στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, σύμφωνα με τις διαδικασίες και όρους που η σχετική νομοθεσία ορίζει, χωρίς διακρίσεις. Εξίσου, η προτεινόμενη διάκριση σε βάρος των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων ανοικτού τύπου, επιπλέον της απαξίωσης που επιφυλάσσει σε μια κατηγορία πλοίων με κοινά, θεωρούμε, αναγνωρισμένη την προσφορά τους στις θαλάσσιες μεταφορές, σαφώς θα έχει ως αποτέλεσμα και την εμπορική απαξίωση των πλοίων αυτών ενώ παράλληλα σε τίποτα πραγματικά και ουσιαστικά δεν συμβάλλει στην ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές υπηρεσίες, ιδιαίτερα προς κάλυψη πραγματικών συγκοινωνιακών αναγκών, τακτικών ή/και εκτάκτων εάν και όταν αυτές πραγματικά προκύπτουν (σύμφωνα με τις οικείες διατάξει του ν.2932/2001, όπως ισχύει) και στην έκταση που προκύπτουν. Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το άρθρο 9 του Κανονισμού 3577/92 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου, αναμένουμε όπως, προ προώθησης περαιτέρω διαδικασιών, ζητηθεί η θέση της Ε. Επιτροπής ειδικά σε σχέση με τη διάκριση των Ε/Γ – Ο/Γ ανοικτού τύπου, όπως αυτή εισάγεται με την υπόψη διάταξη. Όσον αφορά στους πρακτικούς λόγους που ενισχύουν την αντίρρησή μας σε σχέση με τη διάταξη αυτή, τονίζουμε ότι η εφαρμογή της εφόσον αποκλείει την εκτέλεση δρομολογίων από το ίδιο πλοίο σε δύο προορισμούς του αυτού νησιού (πχ Αίγινα και Σουβάλα από Πειραιά, Κέρκυρα και Λευκίμη από Ηγουμενίτσα, Καβάλα – Πρίνο και Κεραμωτή – Θάσο) σαφώς και προδήλως γίνεται αντιληπτό ότι η κοινωνική αναστάτωση, η βλάβη στον τουρισμό, η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει στη δραστηριοποίηση των πλοίων αυτών, προκαλούν περισσότερα και πλέον επαχθή προβλήματα από όσα επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν με την εισαγωγή της διάταξης αυτής. Σε περίπτωση που εμμείνετε στην υπόψη ρύθμιση θεωρούμε ότι, τουλάχιστον, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
  « Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές νησιωτικών προορισμών που διοικητικά ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα».
  Σημειώνεται ότι η διατύπωση «γραμμή ή γραμμές» υφίσταται σε πολλές διατάξεις του ν.2932/2001, όπως ισχύει.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 17:27 | Ναυαγοσωστική Σχολή Ηπείρου

  Τον Απρίλιο του 2018 με την αιφνίδια αλλαγή του π.δ. 23/2000, όπου προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε Δήμους και ναυαγοσωστικες σχολές, όλοι οι ιδιοκτήτες ναυαγοσωστικών σχολών υποχρεώθηκαν να αγοράσουν ταχύπλοο σκάφος τουλάχιστον 5 μέτρων με αρκετά σύγχρονο και ακριβό εξοπλισμό.
  Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυτό το προσχέδιο καθιστά τα σκάφη (πολυεστερικά) άχρηστα, χωρίς να προβλέπει ένα διάστημα προσαρμογής των επιχειρήσεων σε μιά τέτοια αλλαγή που το μόνο που προσφέρει είναι ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ.

  – Επίσης, προσθέτει ιατρικό εξοπλισμό που δε θα χρησιμοποιήσει ποτέ ένας ναυαγοσώστης ( π.χ. βελόνες πνευμοθώρακα), καθώς επίσης δεν αναφέρεται καν στην ύλη εκπαίδευσης του υποψηφίου ναυαγοσώστη.

  -Όλα αυτά, συν το κόστος αγοράς του jet ski θα οδηγήσουν πολλές ναυαγοσωστικες σχολες που ήδη λειτουργούν στο να κλείσουν και παράλληλα δυσκολεύει την ίδρυση νέων σχολών.
  Που σημαίνει ακόμα λιγότεροι ναυαγοσώστες στην αγορά εργασίας τη στιγμή που υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ έλλειψη στη χώρα μας.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:19 | ANEM

  Συμφωνούμε με το άρθρο 2 παρ 2, για την ετήσια δρομολόγηση των πλοίων ανοιχτού τύπου σε συγκεκριμένη γραμμή.

 • ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ Σ.Α.Σ ΟΤΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 9ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 14 ΩΡΕΣ ( ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 8 ΩΡΟ + ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) ΚΑΘΟΣΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (10 ΩΡΕΣ).

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:19 | ΣΕΕΝ

  ΄Αρθρο 2 παρ. 1: Να διαγραφούν οι τρείς τελευταίες λέξεις «ή υπό νηολόγηση».

  Άρθρο 2 παρ. 2: Τα πλοία ανοικτού τύπου αφορούν άλλο Σωματείο.

  Άρθρο 2 παρ. 3: Συμφωνούμε.