Άρθρο 44 Εκπαιδευτικά βιβλία Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

 

Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α’), ως εξής:
«2. α) Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου, καθώς και για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών συγγράφονται και παρέχονται εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και διδακτικές σημειώσεις, από τους διδάσκοντες και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.
β) Δια του παρόντος, ανατίθεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου και την Επιτροπή Εκδόσεων αυτού η αρμοδιότητα και ευθύνη για τη συγγραφή και την έκδοση των διδακτικών βιβλίων Α.Ε.Ν. Η εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκληση ή τροποποίηση αυτής δια νόμου.
γ) Τα διδακτικά βιβλία ΑΕΝ και τα διδακτικά βιβλία εκδόσεως του Ιδρύματος Ευγενίδου τα οποία παραδίδονται στο ΥΝΑΝΠ για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ν., σε εκτέλεση της ανωτέρω αρμοδιότητας, διατίθενται από το Ίδρυμα αυτό σε τιμή εκδοτικού κόστους.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι έκδοσης και διάθεσης των ανωτέρω εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους.».

  • 27 Φεβρουαρίου 2020, 10:37 | Στέφανος Ι. Καρναβάς

    Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο άρθρο (44) κινείται προς θετική κατεύθυνση διότι με τις διατάξεις του επιτυγχάνετε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων του κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και εξασφαλίζεται επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης, συγγραφής και έκδοσης βιβλίων των ΑΕΝ.
    Επίσης, τα βιβλία που τώρα αγοράζονται, σχετικά ακριβά, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες των ΑΕΝ,όταν εκδοθούν από το ΙΕ, θα προσφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), ελεύθερα προσβάσιμα και αχρεωστήτως, σε κάθε ενδιαφερόμενο όπως εξάλλου συμβαίνει με όλα τα βιβλία εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου (Ι.Ε.) από τη διαδικτυακή πύλη της βιβλιοθήκης του (βλέπε βιβλιοθήκη του ναυτικού).