Άρθρο 55 Ρύθμιση θεμάτων πλωτών εξεδρών

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με την διαδικασία της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.
β. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στις περιπτώσεις όπου η πλωτή εξέδρα προβλέπεται να τοποθετείται εκτός ΘΖΛ απαιτείται, πλέον των ανωτέρω και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, ο τρόπος καθορισμού του, ο φορέας και η διαδικασία είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δ. Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως αυτές που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες, καθώς και στη συντήρηση και την απομάκρυνσή τους και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από και προς την ξηρά.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 14:16 | Safe Water Sports

  Συμφωνούμε με τα σχόλια και τις προτάσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εκμισθωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Η η αύξηση της διάρκειας χρήσεως της πλωτής εξέδρας που προορίζεται για επαγγελματική χρήση από επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής, σε 9 ή ακόμα και 12 μήνες (εφόσον λειτουργούν) είναι για κάποιες επιχειρήσεις απαραίτητη προκειμένου να λειτουργούν με ασφαλή τρόπο.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 13:37 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

  Σύμφωνα με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ την 22/01/2020:
  διαμαρτυρόμαστε έντονα, προς κάθε αρμόδια αρχή για την μη συμμετοχή του Δήμου με αποφασιστική γνωμοδότηση του σε αποφάσεις τοποθέτησης πλωτής εξέδρας και ζητάμε την άμεση τροποποίηση της με αριθμ.8220/131/14 υπουργικής απόφασης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1651 Β΄/23 Ιουνίου 2014 με προσθήκη εδαφίου.
  Συγκεκριμένα απαιτούμε την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.4256/14 και επαναφορά της διάταξης του άρθρου 14 παρ.5 του Ν.2971/2001 που προέβλεπε σύμφωνη γνώμη των Ο.Τ.Α.

  Ο Δήμαρχος Μυκόνου

  Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
  Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 00:57 | ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ

  ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ,ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.8220/131/14/2014,ΦΕΚ1651Β΄23-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 2δ&5ββ,ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <> ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΙ,ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ.3132.2/23914/2019, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 150ΤΜ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ <>, ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΤΙΑ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ,ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ <>, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 16:49 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών θαλάσσιου σκι

  Συμφωνούμε απολύτως με τα σχόλια και τις προτάσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εκμισθωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Θέλουμε δε, να συμπληρώσουμε ότι η αύξηση της διάρκειας χρήσεως της πλωτής εξέδρας που προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε 9 ή ακόμα και 12μηνη διάρκεια (σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο) είναι πλέον απαραίτητη, διότι η τουριστική σεζόν έχει αυξηθεί και με βάση την κλιματική αλλαγή θα αυξηθεί και ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Επίσης η πλωτή εξέδρα σε πολλές επιχειρήσεις (λόγω ιδιομορφίας της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται) είναι άκρως απαραίτητη προκειμένου να λειτουργούν με ασφαλή τρόπο. Η απομάκρυνση τους πριν ολοκληρώσει η επιχείρηση την επαγγελματική της δραστηριότητα στο τέλος του έτους, δημιουργεί αρκετά προβλήματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πελάτες (τουρίστες) με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο.
  Τέλος θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι και το έτος 2001 οι επιχειρήσεις που λειτουργούσαν όλο το χρόνο, είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την πλωτή τους εξέδρα σε δωδεκάμηνη βάση, χωρίς ουδέποτε να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 13:42 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μεσων Αναψυχής

  Η κατασκευή και τοποθέτηση πλωτών εξεδρών προβλεπόταν για πρώτη φορά από την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.2971/2001 για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Περαιτέρω ήταν δυνατή η τοποθέτηση τους σύμφωνα και με την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και για την επιδίωξη των σκοπών που περιγράφονται στις παρ. 1, 3 και 6 ήτοι για σκοπούς εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Από καμία από τις παραπάνω διατάξεις δεν προβλεπόταν η παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας με σκοπό την πρόσδεση ιδιωτικών σκαφών και την εξυπηρέτηση παρακείμενων ιδιοκτητών ακινήτων. Δεν υπήρχε η δυνατότητα οποιουδήποτε ιδιώτη να αιτείται και να απαιτεί την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για προσωπική του χρήση, προκειμένου να προσεγγίζει την παρακείμενη του ιδιοκτησία, «πλημμυρίζοντας» κατά τον τρόπο αυτό τις ακτές με πλωτές εξέδρες.

  Για το λόγο αυτό μάλιστα η ΠΟΛ:1149/11-12-2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών ερμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη δέχτηκε ότι στη διάταξη αυτή εμπίπτουν αποκλειστικά τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκί, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, τζετ σκι κλπ), που για λόγους ασφάλειας των λουομένων είναι προτιμότερο να μη βρίσκονται στην ακτογραμμή.

  Στη συνέχεια με το άρθρο 27 του ν. 4256./2014, Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:

  «5. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς.

  β. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στις περιπτώσεις όπου η πλωτή εξέδρα προβλέπεται να τοποθετείται εκτός ΘΖΛ απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.

  Επί του ανωτέρω θέματος κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 5δε εξεδόθη κατά νομοθετική εξουσιοδότηση η Υ.Α. 8220/131/14/ ΦΕΚ 1651/τ. β΄/ ΄΄ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ‘’Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων στη θάλασσα χωρίς πρόσβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση’’.

  Περαιτέρω, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 5δ εξεδόθη η Κ.Υ.Α. 8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ Καθορισμός ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα , η οποία ορίζει σχετικά στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 ότι για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.

  Με το άρθρο 32 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) αλλάζει ο τρόπος αδειοδότησης των πλωτών εξεδρών. Ναι μεν η αρμοδιότητα θα παραμένει στον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για τις πλωτές εξέδρες εντός ζώνης λιμένα, αλλά η αρμοδιότητα για τη θαλάσσια ζώνη εκτός ζώνης λιμένα μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

  Με το άρθρο 55 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου επαναφέρονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τις τροποποιήσεις του ν. 4607/2019 (Α’ 65) και αφορούν στη διαδικασία τοποθέτησης πλωτών εξεδρών. Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση του υπό κατάθεση νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής.: Λόγω της αύξησης των γνωμοδοτουσών υπηρεσιών η διαδικασία κατέστη χρονοβόρα και αναποτελεσματική. Η αποφασιστική αρμοδιότητα για την τοποθέτηση και τη χρήση τους εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ)ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ενώ για τις περιπτώσεις εκτός ΘΖΛ προβλέπεται επιπλέον σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Συγχρόνως, για λόγους ταχύτητας της διαδικασίας και με γνώμονα την αρχή της αποτελεσματικότητας ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, ώστε να παρασχεθούν οι απαραίτητες σύμφωνες γνώμες που προβλέπονται στην περίπτωση β’ και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας η διοικητική διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 2 συνεχίζεται χωρίς αυτές.

  Με την αλλαγή της νομοθεσίας κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε κάποια από τις παραλίες ή κάθε ιδιοκτήτης παραθαλάσσιας κατοικίας έχει τη δική του εξέδρα. Προφανώς, για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η προαναφερόμενη διαδικασία και το προαναφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι, να παρατηρείται η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση πλωτών εξεδρών από ιδιώτες και επιχειρήσεις,. Επειδή στη χώρα μας έχουν κατασκευασθεί πλησίον της θάλασσας πληθώρα κατοικιών, έχουν τοποθετηθεί από τους ιδιοκτήτες πλωτές εξέδρες για την καθημερινή πρόσδεση των σκαφών τους, καταστρατηγώντας το σκοπό του νόμου με συνέπεια, η τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών, να εξυπηρετεί θέσεις μονίμου ελλιμενισμού σκαφών.

  Επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί στην τοποθέτηση και χρήση πλωτών εξεδρών από ιδιώτες, όμως, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Δεν μπορεί να βάζεις συλλήβδην στο ίδιο τσουβάλι αυτόν που υποχρεωτικά τοποθετεί και χρησιμοποιεί μια πλωτή εξέδρα, ως εργαλείο για την δουλειά του, με τον ιδιώτη που την θέλει να προσδένει το σκάφος του . Δεν έχουν τα ίδια χρήματα , ούτε η χρήση τους είναι ίδια. Η πολιτεία, συνεπώς, θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν. «επαγγελματική χρήση», πλωτής εξέδρας, δηλαδή τη χρησιμοποίηση της για την άμεση άσκηση αμειβόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Άλλωστε, με την αριθμ. 3122.2/23914/2019 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της 8220/131/14 ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651/Β΄) «Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση», προβλέπεται ότι:

  Στην περίπτωση χρήσης της πλωτής εξέδρας ως σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής απαιτείται τόσο η σύμφωνη γνώμη της Λιμενικής Αρχής όσο και η σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20.

  Δηλαδή, για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως σημείο εκκίνησης των θαλασσίων μέσων αναψυχής καθιερώνεται ειδική διαδικασία «έγκρισης». Τυχόν θετική σύμφωνη γνώμη ή απόρριψη της αίτησης του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής από την Επιτροπή του άρθρου 35, καταργεί, συνεπώς, την νομική σημασία κάθε επόμενης συναφούς κρίσης ή πράξης της διοίκησης, όπως είναι η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού και Επενδύσεων και της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.

  Θεωρούμε αδιανόητο για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την αισθητική του κάθε τόπου και την ασφάλεια των λουομένων, να αναιρείται η σύμφωνη γνώμη ενός συλλογικού οργάνου στο οποίο μετέχει ως πρόεδρος ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής και ως μέλη εκπρόσωπος του οικείου δήμου και της οικείας περιφέρειας. Κανένας πλην του ντόπιου δεν γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του τόπου και κανένας υπάλληλος οποιουδήποτε Υπουργείου δεν μπορεί να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος σε θέματα αισθητικής και διαφύλαξης του θαλασσίου ή μη περιβάλλοντος. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθεί η διάσπαση και επικάλυψη αρμοδιοτήτων και εξουσιών που μόνο διοικητικά βάρη προσθέτει, προτείνουμε να αλλάξει η διαδικασία έγκρισης και τοποθέτησης για του εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής ως εξής:

  Στην περίπτωση που η πλωτή εξέδρα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως σημείο εκκίνησης θαλασσίων μέσων αναψυχής εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 20 και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.

  Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην πράξη:

  Για να δουλέψει κάποιος επαγγελματίας με νόμιμη άδεια εκμίσθωσης θ.μ.α, πάνω στο σώμα της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το σημείο εκκίνησης των χρησιμοποιούμενων μέσων για λόγους προστασίας των λουομένων θα γίνεται από πλωτή εξέδρα τοποθετημένης σε απόσταση από την ακτογραμμή ανάλογα με τις ιδιομορφίες της περιοχής και την κρίση της γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 20, υποχρεούται να καταβάλλει το οικονομικό αντάλλαγμα των 30 ευρώ ανά τ.μ. Επιπρόσθετα απαιτείται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση (ύστερα από δημοπρασία) του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού. Τουτέστιν με την ισχύουσα νομοθεσία ο εκμισθωτής Θ.Μ.Α υποχρεούται να πληρώνει ένα σοβαρό οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού, αφού αυτός συνδέεται αιτιωδώς με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο νομοθέτης επέτρεπε εκούσια μέχρι το 2014 στους εκμισθωτές Θ.Μ.Α την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, δεδομένου ότι η υποχρεωτική τοποθέτηση και χρήση της προέρχεται απευθείας από τον νόμο, ενώ στους εκμισθωτές Θ.Μ.Α δεν απομένουν παρά «δέσμιες ενέργειες», αφού δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις (υποχρεωτική χρήση πλωτής εξέδρας) των οικείων Λιμενικών Αρχών. Αύξηση τελών ( τα οποία κατά την ανωτέρω υπουργική απόφαση για μία πλωτή εξέδρα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών ανέρχονται σε 4.500,00 ευρώ) σε ένα κλάδο που ήδη έχει επιβαρυνθεί με πολλά βάρη σημαίνει «εκτέλεση» της ανταγωνιστικότητας. Το συγκεκριμένο τέλος πλήττει , ως επί το πλείστον τις εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν, να αποδώσουν τις εισφορές τους, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργήσει. Εάν, οι επισκέπτες της χώρας μας δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας, δεν θα επιβαρυνθούν μόνο οι εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, αλλά η ίδια η κοινωνία δεδομένου ότι, οι επιχειρήσεις που θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να μετακυλήσουν το κόστος αυτό στις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών, θα καταστούν μη ανταγωνιστικές. Η αύξηση αυτή σημαίνει βέβαιη πτώση δική μας και αύξηση των άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Τίθεται κατά συνέπεια το ερώτημα αν για την διατήρηση σε ισχύ καi των δύο σωρευτικών τελών συντρέχουν λόγοι δημοσίου ή κοινωνικού ενδιαφέροντος ή αντίθετα το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον επιβάλλει τη άμεση κατάργηση του ενός εκ των δύο.

  Ποιον και σε τι εξυπηρετεί τελικά;

  Με βάση τα πιο πάνω πραγματικά και αληθή γεγονότα κρίνουμε ότι επιβάλλεται να περιγραφτεί στον Νόμο και όχι σε κατά εξουσιοδότηση Υπουργική Απόφαση ότι το οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την επαγγελματική χρήση πλωτής εξέδρας από τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής θα είναι μειωμένο κατά το εν τρίτο (1/3) σε σχέση με το οικονομικό αντάλλαγμα που πληρώνουν οι ιδιώτες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ ανά τ.μ.

  Η προαναφερόμενη εξουσιοδότηση της παρ.1γ του άρθρου 55 δεν έχει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, στην περίπτωση αυτή, και δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β’ του Συντάγματος, λόγω του γενικού και αόριστου χαρακτήρα της. Πράγματι, για να ήταν σύννομη μία τέτοια εξουσιοδότηση θα έπρεπε να περιλαμβάνει ς, έστω και σε γενικό αλλά ορισμένο πλαίσιο, τα κριτήρια εκείνα που θα ήταν υποχρεωμένος ο κανονιστικός νομοθέτης να λάβει υπόψη του κατά τον προσδιορισμό του ύψους του αντικειμενικώς επιβαλλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, δεδομένου μάλιστα ότι τα συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ , βρίσκεται εκτός εξουσιοδότησης και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα (πρβλ. ΣτΕ 2850/2015).

  Σημειωτέον εντέλει ότι η επιφάνεια των εκατόν πενήντα (150) τ.μ είναι η ελάχιστη αναγκαία επιφάνεια για την ασφαλή ανύψωση κάθοδο του αλεξιπτώτου και δεν είναι αποτέλεσμα διακριτικής ευχέρειας. Ως εκ τούτου η επιβολή προοδευτικού τέλους είναι μη αναλογική, καταχρηστική και υπερβολική.

  Όσον αφορά το διάστημα της εξάμηνης (6) εποχιακής χρήσης της πλωτής εξέδρας θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές πραγματικές συνθήκες , λαμβανομένου υπόψη ότι, σε πολλές τουριστικές περιοχές η τουριστική κίνηση ξεκινάει από τις αρχές Απριλίου και επεκτείνεται μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Εξάλλου, η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που κατέχουμε είναι τουλάχιστον χρονικής διάρκειας ενός (01) χρόνου. Δηλαδή, έχουμε το δικαίωμα να εκμισθώνουμε θαλάσσια μέσα αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη ότι η τοποθέτησης και χρήση πλωτής εξέδρας είναι άμεσα λειτουργικά συνδεδεμένη με την άσκηση των δραστηριοτήτων μας, η εποχιακή χρήση πλωτής εξέδρας για έξι (06) μήνες, αναιρεί στην ουσία το δικαίωμά μας για εργασία, αφού με την λήξη της άδειας της πλωτής εξέδρας απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να υπάρχει εξαιρετική διάταξη ως προς τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής και να επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για ισόχρονο διάστημα που είναι σε ισχύ και η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Άλλως και όλως επικουρικά να επιτρέπεται τουλάχιστον η εννεάμηνη (09) εποχιακή χρήσης της.

  Συνεπώς θα πρέπει να εξαλειφθούν τα διοικητικά βάρη και εμπόδια που παρακωλύουν την ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών και να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμίσθωσης Θ.Μ.Α το ασφαλές επιχειρηματικό κλίμα το οποίο χρειάζονται , έτσι ώστε να μην χαθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα αυτό έναντι των άλλων ανταγωνιστριών χωρών.

 • Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις και ερωτηματικά τόσο για τις χρήσεις όσο και για τους σκοπούς που θα εξυπηρετήσουν οι πλωτές εξέδρες:

  1. Ενώ ο αρχικός σκοπός αφορούσε τη διευκόλυνση επιβίβασης και αποβίβασης από πλωτά μέσα, θαλάσσια sports και μικρά σκάφη, δυστυχώς τείνει να καταλήξει ως μία πρόχειρη λύση για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως μεγέθους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά στο νόμο ότι δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής. Διότι οι πλωτές εξέδρες δεν αποτελούν κατάλληλες και ασφαλείς λιμενικές υποδομές για πρόσδεση σκαφών αναψυχής, προστασία από καιρούς και εγκατάσταση δικτύων για βασικές παροχές υπηρεσιών.
  Πού θα πηγαίνουν τα απόβλητα των σκαφών εάν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός τους? Θα τοποθετούνται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων?
  Ποια σχέδια ανάγκης θα ισχύουν και πώς θα εφαρμόζονται σε περίπτωση πυρκαγιάς, κατάκλυσης, ακραίων καιρικών φαινομένων?

  2. Οι προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας των πλωτών εξεδρών πρέπει να είναι ανάλογες με τη δημιουργία λιμενικών υποδομών (2160/93 καταφύγια ή αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών) ώστε να προβλέπονται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και διατάξεις για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

  3. Είναι τουλάχιστον «παράφωνο» να εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών εξεδρών είτε εντός είτε εκτός της Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα με απόφαση ΓΓ και σύμφωνη γνώμη Υπ. Τουρισμού ενώ θεωρείται τροποποίηση χωροθέτησης (με απαίτηση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος) όταν πρόκειται για την εγκατάσταση πλωτών εξεδρών ΕΝΤΟΣ τουριστικού λιμένα.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:02 | Παναγιώτου

  Προς αποφυγή προστριβών, καλό θα είναι να διευκρινιστεί στην υπόψη διάταξη εάν οι πλωτές εξέδρες θα είναι για αποκλειστική χρήση του ενδιαφερόμενου ή θα είναι κοινόχρηστες

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 12:45 | Τονυ Βαμβακιδης

  Πρπει οπωδηποτε να υπαρχουν υποκατηγοριες
  πχ 150τμ

  Με αναλογες προβλεψεις αδειοδοτησης και διαδικασιας.

  Πρεπει οπωσδηποτε, εαν δεν καλυπτεται απο αλλο πλαισιο της Δημοσιας Διοικησης, να υπαρχει ανωτατο οριο εντος 60 ημερων για τη προβολη αντιρρησεων απο τους Φορεις, ελλείψει της οποίας να θεωρηται εγκεκριμενη η αιτηση αποφευγοντας ομηρια και συναλλαγη.

  Με εκτιμηση

  Τονυ Βαμβακιδης

 • Αναφέρεται για τις πλωτές εξέδρες στο άρθρο 55….. «να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς».

  Δεν διευκρινίζεται ο τρόπος σύνδεσης με τον αιγιαλό αλλά αναφέρεται η φράση «χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό».
  Τι ευνοούμε χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό;
  Να μην συνδέονται με κάποιο τρόπο με τον αιγιαλό η την ΧΖΛ; .
  Να να συνδέονται χωρίς έργο μόνιμης σύνδεσης; ΠΧ σχοινιά;
  Προτείνεται η σύνδεση τους με το αιγιαλό η τη ΧΖΛ με αλυσίδες ανάλογες των μεγεθών των εξεδρών και στηριγμάτων πρόσδεσης αυτών επί του αιγιαλού η τη ΧΖΛ.

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 19:42 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Η διαδικασία έκδοσης αδείας για της πλωτές εξέδρες πρέπει να αλλάξει . Για πλωτές με εμβαδόν μέχρι 15 m2 πρέπει να είναι απλή μελέτη αγκυροβολιάς και έγκριση από το λιμεναρχείο . ΟΙ συντριπτική πλειοψηφία είναι κάτω από 15 m2 και ταλαιπωρούνται όλοι αφού χρειάζεται μελέτη αγκυροβολιάς μελέτη ευστάθειας ( λες και είναι πλοίο ) και έγκρισης από ΥΕΝ ,Τουρισμού ,Κτηματική και πάει λέγοντας έτσι είναι όλοι παράνομοι και κάνουμε όλοι τα στραβά μάτια .Για μεγαλύτερές από 15 m2 να υπάρχει και η μελέτη ευστάθειας έτσι θα απλουστευτούν πολλά στρεβλά πράγματα.