Άρθρο 12 Εγγραφή στον Προϋπολογισμό ποσού δαπανών για μεταφορά κρατουμένων

 

1. Η περίπτωση κη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄35), τροποποιείται ως εξής:

«κη. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύματος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συμμετέχει σε χαρακτηρισμένες με διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής «ως επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας», καθώς και δαπάνες διατροφής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό και μεταγωγής αυτών.».

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄35), τροποποιείται ως εξής:

«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος των πιστώσεων, η κατανομή τους και οι σχετικές λεπτομέρειες για την κάλυψη αναγκών διατροφής προσωπικού σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας και διατροφής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό, καθώς και μεταγωγής αυτών.».

  • 26 Φεβρουαρίου 2020, 16:57 | Χαράλαμπος

    Απολύτως αναγκαία η πρόβλεψη των εξόδων των εισιτηρίων μεταφοράς των κρατουμένων μέσω ακτοπλοΐας, άλλως να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική δωρεάν μεταφορά τους.

  • 17 Φεβρουαρίου 2020, 13:08 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

    ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΜΕ Π.Δ. ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ, ΕΝΩ ΣΤΟ Λ.Σ. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.