Άρθρο 74 Υπαγωγή των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στην διαδικασία αξιολόγησης παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 2860/2000

 

Προσωπικό που υπηρετεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με διάθεση από το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, προς κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να αξιολογηθεί από την Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2860/2000, για έτος 2020,όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 και ισχύει, προκειμένου να αποσπαστεί ή μετακινηθεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ ως προσωπικό κατηγορίας ΠΕ σύμφωνα με τον αριθμό των οργανικών της θέσεων.

  • 25 Φεβρουαρίου 2020, 22:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΑΡΗΣ

    Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΕ ΑΜΙΓΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ.