ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 52 Εκμετάλλευση ναυδέτων

 

Στο άρθρο 20 του ν. 2971/2001 (Α΄285), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4607/2019 (Α΄65) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης ναυδέτων όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 4504/2017 η θαλάσσια ζώνη επεκτείνεται πέραν του ορίου των 500 μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης και έως το ναύδετο και σε ακτίνα μέχρι 500 μέτρων γύρω από το κέντρο του ναυδέτου. Η επέκταση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 2971/2001 (Α΄285).».

  • 23 Φεβρουαρίου 2020, 18:26 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

    1)Η επέκταση της θαλάσσιας ζώνης της λιμενικής εγκατάστασης πέραν του ορίου των 500μ. (από το προς θάλασσα όριο της χερσαίας ζώνης) και έως το ναύδετο, τι πλάτος θα έχει; 2)Στην περίπτωση γειτονικών λιμενικών εγκαταστάσεων (π.χ. Ο.Λ. Α.Ε., ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ κ.α.) εάν τέμνονται τα όρια των γειτονικών θαλάσσιων ζωνών με τα όρια των ναυδέτων, με ποιόν τρόπο θα ρυθμίζονται τα αλληλοσυγκρουόμενα όρια θαλάσσιων ζωνών;