Άρθρο 72 Τροποποίηση της παρ. 1 περ. α του άρθρου 10 του ν. 2638/1998 (Α’204)

 

Η παράγραφος 1 περ. α του άρθρου 10 του ν. 2638/1998 (Α’ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3853/2010 (Α’ 90), τροποποιείται ως ακολούθως:

«α) Ένας εκ των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρος, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 16:34 | Δημήτρης Γκερλές

  Με την κατάργηση της θέσης του ΓΓ Ναυτιλίας του ΥΝΑΝΠ γεννήθηκαν εύλογα ερωτήματα:
  Ποια είναι η σκοπιμότητα της;
  Υπήρξαν παρατηρήσεις, παράπονα από τις υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ;
  Υπήρξε κάποια εισήγηση και από ποιόν;
  Έγινε στα πλαίσια του επιτελικού κράτους;

  Τα ερωτήματα αυτά παραμένουν αναπάντητα, ενώ οκτώ μήνες μετά την κατάργηση της θέσης του ΓΓ Ναυτιλίας εγείρεται το πλέον βασικό ερώτημα:
  Τελικά η κατάργηση της θέσης του ΓΓ Ναυτιλίας έλυσε ή δημιούργησε προβλήματα;

  Η άποψη μου είναι πως μόνο προβλήματα, δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις δημιούργησε. Είναι αδιανόητο όταν όλες οι κυβερνήσεις εξαίρουν την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και της ναυτοσύνης και όταν υπάρχουν στελέχη στην πατρίδα μας με συγκεκριμένες σπουδές στη ναυτιλία να μην αξιοποιείται η σημαντική αυτή γνώση στη θέση του ΓΓ Ναυτιλίας.

  Πέραν αυτών όμως ο ΓΓ Ναυτιλίας προήδρευε και είχε την ευθύνη κρίσιμων συμβουλίων όπως το ΣΑΣ, το ΣΝΕ κλπ, με την ιδιότητα του προϊσταμένου των αρμόδιων υπηρεσιών (ΔΕΚΝ,ΔΘΣ,ΔΝΕΡ,ΚΕΕΠ κλπ). Τώρα ο ένας εκ των δύο ΓΓ, που τελικώς επιλεγεί να προεδρεύσει των ανωτέρω Συμβουλίων πως θα αντλεί καθημερινή ενημέρωση, τεχνογνωσία, εμπειρία αφού δεν προΐσταται αυτών των υπηρεσιών;

  Επίσης η επίλυση, επεξεργασία και προώθηση Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, ζητημάτων των εργαζομένων και όχι μόνο προβλέπεται στο υπόλοιπο δημόσιο να γίνεται από Υπηρεσιακό Γραμματέα. Το ΥΝΑΝΠ γιατί εξαιρείται;

  Προτείνεται η θεσμοθέτηση στο ΥΝΑΝΠ θέσης ΓΓ Ναυτιλίας και θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα