Άρθρο 6 Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Στο άρθρο ένατο του ν. 2932/2001 (Α’145), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., εκδίδεται ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ., στον οποίο ορίζονται οι κανόνες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Σ.Α.Σ. και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τροποποιήσεις του εν λόγω Κανονισμού πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ. .».

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:49 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 6
  Σημειώνουμε με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία για διαμόρφωση του υπόψη Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας του ΣΑΣ παρά το γεγονός ότι η όποια επιφύλαξή μας έγκειται στην ανάγκη διατήρησης της ευελιξίας του ΣΑΣ να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα εξέτασης κάθε ζητήματος που τίθεται. Στη διάταξη αυτή αναφέρεται ότι ο Κανονισμός θα περιέχει κανόνες και αρχές ενώ την ίδια στιγμή στο άρθρο 1 παρ.2 του ίδιου σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι θα περιέχει και όρους. Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για κανόνες, αρχές ή/και όρους αυτοί δεν μπορεί ούτε να τροποποιούν τις διατάξεις του ν.2932/2001 ούτε να διαμορφώνουν ερμηνεία τους ενώ παράλληλα θα πρέπει να τελούν στο πλαίσιο του Κανονισμού 3577/92 (ΕΟΚ). Υπό το πρίσμα των παραπάνω και προς διαρκή και μόνιμη εξασφάλιση αυτών και στο μέλλον, θέση μας είναι ότι ο Κανονισμός θα πρέπει να εισάγεται αλλά και να τροποποιείται με ΠΔ (και όχι με Απόφαση) ώστε να τύχει επεξεργασίας και από το ΣτΕ.

 • ΤΟ Σ.Α.Σ ΠΡΙΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΠΟΡΘΜΕΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΥΌΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 14 ΩΡΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (10 ΩΡΕΣ)

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:42 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 6: Πέραν των άλλων πρέπει:
  α) να καθοριστούν τα «είδη πλοίου» ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις τροποποιήσεων δρομολογίων ή αντικατάστασης πλοίων.
  β) να ορισθεί ο όρος «συγκοινωνιακές ανάγκες»
  γ) να αποφασισθούν οι απαραίτητες αποκλίσεις ωραρίων (στα πλαίσια των αρχών ΣΑΣ) σε εκπρόθεσμες ετήσιες ή έκτακτες δρομολογήσεις,
  δ) να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης των γραμμών οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από κανένα πλοίο,
  ε) να ικανοποιούνται αιτήματα εταιριών για εκπρόθεσμες ετήσιες ή έκτακτες δρομολογήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από ανταγωνίστριες εταιρίες ή λιμενικές Αρχές κλπ

  Παρατήρηση: Οι προτάσεις του ΥΝΑΝΠ σε ότι αφορά στις αρχές του ΣΑΣ πρέπει να διαμορφωθούν με τη συμμετοχή του Συνδέσμου μας και αφού οριστικοποιηθούν να μας κοινοποιηθούν, για περαιτέρω συζήτηση και σχολιασμό πριν την εισαγωγή του θέματος στο Σ.Α.Σ για συζήτηση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».