Άρθρο 20 Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού

 

Στο άρθρο 3 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), ως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 ως ακολούθως:

«4. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοίαρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον των ανωτέρω να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας (1) εκ των περιλαμβανομένων στην απόφαση της παραγράφου 2 ξένης γλώσσας. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων καθορίζεται στα τριάντα (30) έτη και θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα περί καθορισμού των μορίων, της άσκησης ενστάσεων ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), της υψομέτρησης και του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου ύψους, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.
6. Ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων ανά ειδικότητα, καθώς επίσης και ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.».

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 14:16 | ΜΑΝΟΣ Κ.

  Προσλήψεις αποφοίτων ΑΕΝ έγιναν και στο παρελθόν αλλά τι πραγματικά συνέβη και πολλά πλωτά έχουν πρόβλημα στις συγκεκριμένες ειδικότητες; Τι πραγματικά δεν λειτούργησε σωστά και υποφέρουν ελάχιστοι συνάδελφοι (κυβερνήτες και μηχανικοί) οι οποίοι είναι αφημένοι στην μοίρα τους στα πλωτά;
  Αυτό που δημιούργησε το πρόβλημα είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων , κυρίως οι Α/Ξ , πέρασαν και δεν ακούμπησαν από τα πλωτά. Δεν είναι δυνατόν Α/Ξ εκ ΣΝΔ , αλλά και αρκετοι εκ ΔΥΛΣ να έχουν υπηρεσία π.χ 17,20 ή 25 έτη στο Λ.Σ και να έχουν υπηρετήσει στα πλωτά 2,4,ή 6 maximum έτη και μετά να κρύβονται στα διάφορα γραφεία.
  45άρηδες κυβερνήτες είναι μόνο οι εκ ΔΥΛΣ….οι άλλοι κρύφτηκαν.
  Να γίνει υποχρεωτική η πολυετής υπηρεσία σε πλωτά για αυτές τις ειδικότητες, π.χ 12 έτη ελάχιστο.

 • 23 Φεβρουαρίου 2020, 23:02 | Πετρος

  Τεράστιο θέμα ο ΔΒΣ στα υγειονομικά κριτήρια. Είναι ένας λανθασμένος δείκτης ως κριτήριο της φυσικής κατάστασης του υποψήφιου. Αθλητής ύψους 1.80 με 87κιλα με χαμηλό ποσοστό λίπους μπαίνει στην κατηγορία Ι2, βάση αυτών των απαρχαιομενων διατάξεων… και κρίνεται ακατάλληλος στα πλαίσια παχυσαρκιας… Είναι τρελό.. Αυτή η αναφορά πρέπει να αφαιρεθεί απο τα κριτήρια.

 • 23 Φεβρουαρίου 2020, 12:58 | Κωνσταντίνος Γ.

  Αναγκαία και επιβεβλημένη κίνηση για την στελέχωση των σκαφών. Προτείνεται οι 600 θέσεις (πέραν των 900 που θα κατανεμηθούν στο Αιγαίο) από τις 1.500 που θα αυξηθεί η Οργανική Δύναμη, ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την στελέχωση των σκαφών του Σώματος (παλαιών και νέο-παραλαμβανόμενων).
  Η διάταξη επιβάλλει την επανεξέταση του Κανονισμού Σπουδών στην ΣΝΔ για να μην υπάρχει επικάλυψη ή παραγωγή αξιωματικών πολλών ταχυτήτων και της ίδια ειδικότητας.
  Ευχαριστώ

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 21:36 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Το μέτρο κινείται στην σωστή τροχιά. «Κάλιο αργά παρά ποτέ» λένε στο χωριό μου. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζονται και κίνητρα.

  Παράδειγμα πρώτο:Να θεσμοθετηθεί επιτέλους η ημερήσια αποζημίωση όπως αυτή προβλέπεται και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, με την ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού πληρωμής από ξενοδοχείο. Αποζημίωση που για λόγους που κανείς δεν γνωρίζει έχει παραμείνει στα προ έλευσης του ευρώ εποχές.

  Παράδειγμα δεύτερο: Θα πρέπει επιτέλους να αποδεχθούν όλοι με πράξεις και όχι μόνο στα λόγια τα μεγάλα και τα κενά περί «αιχμής του δόρατος » και άλλες τέτοιες φαιδρότητες. θα πρέπει λοιπόν να δοθούν σε αυτά τα στελέχη που ήδη έχουν δώσει τα μέγιστα υπηρετώντας στα πλωτά και για όλα όσα θα υπηρετήσουν σε αυτά, η δυνατότητα να αναγνωρίσουν κάποια εξάμηνα, εάν όχι ολόκληρα χρόνια ως ΔΙΠΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, με την αντίστοιχη φυσικά παρακράτηση των ανάλογων κρατήσεων. Για να έχουν και νόημα όλα αυτά που λέγονται για πληρώματα των σκαφών.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 17:45 | Oldnavy

  Πολύ σωστό μέτρο, γεράσαμε και γέρασαν και τα σκάφη μαζί μας.. Ωστόσο απαιτείται σαφής ορισμός αυτων των θέσεων, δηλαδή θα είναι σαν τους απευθείας κατάταξης; θα είναι ειδικής μονιμότητας; ποία η βαθμολογική τους εξέλιξη και η θέση τους στην ιεραρχία; Οφείλουν να διευκρινηστουν γιατί βλέπω να ξεσπα πόλεμος για την ιεραρχία μεταξύ των ΑΞ εκ ΣΝΔ, των Τεχνικών, των Νομικών και των Οικονομικών αλλά και μεταξύ των Αξ εκ Δυλς που έφαγαν τα χρόνια τους στα σκάφη και ξαφνικά ένας νέος Αξ με ταχύρυθμη μάλλον εκπαίδευση όπως των Τεχνικων ΑΞ θα βρίσκεται πιο πάνω στην ιεραρχία χωρίς να έχει προσφέρει ακόμη τίποτα και χωρίς καμία παραπάνω γνώση ή πτυχίο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 23:34 | Αρίδα

  Εύγε …πολύ σωστή κίνηση. Επιτέλους θα αντικατασταθούν τα γηρασμένα πληρώματα των πλωτών. Έχουμε φτάσει να βλέπουμε Κυβερνήτες και μηχανικούς 45 -50 χρονών στα σκάφη με υπηρεσία σε αυτά 20-30 χρόνια. Πόστο εξαιρετικά δύσκολο,επίπονο,μαχητικό και ψυχοφθώρο. Επιτέλους θα υπάρξει ανακύκλωση και απόσυρση των γηραιότερων.Ελπίζω οι καταταχθέντες να μην εξαφανίζονται και τρυπώνουν στα γραφεία μετά απο 3-4 χρόνια υπηρεσίας στα σκάφη όπως έκαναν όλοι οι αποφοιτοι της σχολής ΣΝΔ αλλα και αρκετοί απο ΣΔΥΛΣ. Θα πρεπει να εφαρμοσθεί ένα ελάχιστο όριο πλεύσιμων ετών στα 15 χρόνια minimum.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 19:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Oτι καλύτερο για τα πλωτά μας την αιχμή του δόρατος του Λ.Σ που υποφέρουν από ελλειψη Πλοιαρχων και Μηχανικών από την στιγμή που εχει δρομολογηθεί μάλιστα και η ενίσχυση σε σκάφη. Ωστόσο υπάρχει ερωτηματικό για την εξέλιξη του εν λόγω προσωπικού!!!! Θα ειναι δηλαδή όπως και των Σημαιοφόρων που έβγαιναν από την ΣΝΔ μέχρι σήμερα και θα εξελίσσονται μέχρι τον ανώτατο βαθμό της Ιεραρχίας!!!!

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 16:54 | ΜΑΡΙΑ Κ.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ