ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Άρθρο 30 Αστική ευθύνη χειριστών εναέριων μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Στο άρθρο 130 του ν. 3079/2002 (Α’ 311), προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α’ 236), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:38 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»

  Κεφάλαιο Δ
  Μέριμνα για το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΝΑΝΠ
  1) Υγειονομική υποστήριξη πολιτικού προσωπικού από την Υπηρεσία Υγειονομικού
  Με το άρθρο 80 του Ν.4504/2017 ικανοποιήθηκε ένα από τα σημαντικότερα πάγια αιτήματα της ΠΟΥΕΝ και συγκεκριμένα προβλέφθηκε ότι στην Υπηρεσία Υγειονομικού υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιφερειακά Ιατρεία, με αποστολή την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας, συμβουλευτική υποστήριξη, τη συνταγογράφηση και εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των μελών των οικογενειών τους.
  Πάρα ταύτα η ίδια κυβέρνηση που εισηγήθηκε στη Βουλή το ανωτέρω άρθρο, μερικούς μήνες αργότερα και συγκεκριμένα όταν εισηγήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκδόθηκε το ΠΔ13/2018 (Οργανισμός ΥΝΑΝΠ) εξαίρεσαι και πάλι τους πολιτικούς υπαλλήλους από τις υπηρεσίες της Υπηρεσία Υγειονομικού, επαναφέροντας μια αδικία χρόνων εις βάρος των πολιτικών υπαλλήλων.
  Προς αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας θα πρέπει να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη, ανεξαρτήτως του ΠΔ του Οργανισμού του Υπουργείου, για την εξυπηρέτηση των πολιτικών υπαλλήλων από την Υπηρεσία Υγειονομικού.
  2) Παροχή Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Ναυτικά Νοσοκομεία στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων
  Επίσης πάγιο αίτημα της ΠΟΥΕΝ αποτελεί η ρητή νομοθετική πρόβλεψη για παροχή δικαιώματος εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλα τα Ναυτικά Νοσοκομεία της χώρας στους εν ενεργεία και συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους και στα μέλη των οικογενειών τους, όπως ακριβώς προβλέπεται για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολο προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους.
  Επισημαίνεται ότι τα Ναυτικά Νοσοκομεία της χώρας θα ωφεληθούν καθώς θα αποκτήσουν επιπλέον έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΝΑΝΠ, αφού οι δαπάνες περίθαλψης θα βαραίνουν τον ασφαλιστικό μας φορέα.

  3) Ακτοπλοϊκά εισιτήρια και εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών
  Επειδή υπηρετούμε σε ένα υπουργείο όπου πλέον του 95% του προσωπικού μετακινείται δωρεάν τόσο με την ακτοπλοΐα, όσο και με τις αστικές συγκοινωνίες και μάλιστα με μέριμνα του ίδιου του υπουργείου, επειδή καθημερινά πολλοί συνάδελφοί μας μετακινούνται όχι μόνο με αστικές συγκοινωνίες αλλά και με την ακτοπλοΐα για να μεταβούν στην υπηρεσία τους θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη μέριμνα μέσω ρητής νομοθετικής διάταξης και για τους πολιτικούς υπαλλήλους.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:21 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Συμφωνώ με το σχόλιο του akis και επαυξάνω θα πρέπει να εκδοθεί μία νέα διάταξη ή ένα αρθρο που να το ρυθμίζει το θέμα του ασθενοφόρου είναι εντελώς λαθός, ότι ανήκει σε 2 δημόσιες υπηρεσίες (ευρωπαική πρωτοτυπία)
  θα πρέπει να λυθεί άμεσα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 22:54 | akis

  αν και δεν αφορά το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να γίνει μία διάταξη του νόμου όπου το ασθενοφόρο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ να αναληφθεί και να είναι υπό την ευθύνη του σώματος και όχι και του Πολεμικού Ναυτικού.
  Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος από το ασθενοφόρο θα πρέπει εκτός από την τροχαία της περιοχής θα πρέπει να μεταβεί στο συμβάν και η Ναυτονομία. Δηλαδή υπάρχει ένα ασθενοφόρο μη επανδρωμένο με κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο ανήκει και στο Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και στο Πολεμικό Ναυτικό από την στιγμή που η δωρεά ήταν αποκλειστικά για το Λιμενικό Σώμα.