ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 71 Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του ν. 4470/2017

Το άρθρο τρίτο του ν. 4470/2017 (Α΄ 65), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 142 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί πριν από τις 8.9.2017, απαιτείται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, κατά την πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο, η οποία πραγματοποιείται μετά την 8.9.2017 εάν:
(α) η επιθεώρηση αυτή ολοκληρωθεί στις 8.9.2019 ή μετά τις 8.9.2019 ή
(β) έχει ήδη λάβει χώρα επιθεώρηση ανανέωσης κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ τις 8.9.2014 και πριν από τις 8.9.2017.
2. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί πριν από τις 8.9.2017, απαιτείται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, κατά τη δεύτερη επιθεώρηση ανανέωσης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο, η οποία πραγματοποιείται μετά την 8.9.2017, όταν η πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης μετά την 8.9.2017 έχει διενεργηθεί πριν από τις 8.9.2019 και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.β.
3. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου αλλά δεν υποχρεούνται να φέρουν Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPPC) και έχουν κατασκευαστεί πριν από την έναρξη εφαρμογής της Σύμβασης, εφαρμόζουν υποχρεωτικά το πρότυπο του Κανονισμού Δ-2 το αργότερο από τις 8.9.2024 και εξής.
4. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί μετά τις 8.9.2017, απαιτείται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, μετά την ημερομηνία αυτή.
5. Τα υπόχρεα πλοία των προηγούμενων παραγράφων, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, συμμορφώνονται είτε με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-1 είτε με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2.».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».