Άρθρο 15 Αρμοδιότητες αστυνόμευσης στον αιγιαλό και την παραλία

 

1. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), καταργούνται.
2. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) επί του αιγιαλού -παραλίας ασκούνται περιοριστικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του ν. 4150/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα αστυνόμευσης στον αιγιαλό και παραλία ασκείται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 14:52 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Διαβάζοντας το σχόλιο του κ. Σαιτάκη , δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό , γιατί πάντα στήριζε κυβερνήσεις , υπουργούς και νόμους που συρρικνώναν τις αρμοδιότητες του λιμενικού σώματος.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 13:14 | Αντώνης

  Τα όρια αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών και εν προκειμένω της ΕΛ.ΑΣ και του Λ.Σ θα πρέπει να σαφή και μη αμφισβητήσιμα, με σήμανση και κυρίως να είναι αναγνωρίσιμα και από τους πολίτες.

  Με την προηγούμενη ρύθμιση θυμηθήκαμε πάλι τις απείρου κάλους καταστάσεις του παρελθόντος, που μας αφηγούνταν οι παλαιότεροι αναφερόμενοι ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1950 έως 1970, οπότε θεσπίστηκε το ΝΔ 444/1970 και κόπασαν οι όποιες αμφισβητήσεις…

  Πόσες φορές Χωροφύλακες και Λιμενοφύλακες δεν διαφωνούσαν για το σημείο που φθάνει το μέγιστο χειμέριο κύμα, προκειμένου επιληφθούν ενός συμβάντος;

  Όταν μιλάμε, ότι υπάρχει αμφιβολία αρμοδιότητας για θέματα γενικής αστυνόμευσης, τα πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία…

  Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που μπορεί να κινδυνέψουν ή και να χαθούν γιατί κάποιοι δεν μελέτησαν τις συνέπειες πριν νομοθετήσουν…

  Βλέπετε, μια ζωή σε κίνδυνο ή η λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων ασφαλείας, δεν είναι σαν ένα αυθαίρετο που μπορείς, όταν γυρίσεις στο γραφείο με την ησυχία σου στέλνοντας και σχετικά έγραφα σε άλλες Υπηρεσίες να διερευνήσεις, αν είναι στον αιγιαλό ή την παραλία.

  Ο κίνδυνος μιας ζωής και η ανταπόκριση σε ανάλογου είδους καταστάσεις επιβάλλουν την άμεση και αστραπιαία αντίδραση…

  Με την προηγούμενη κάκιστη ρύθμιση όλα τα παραπάνω επανήλθαν στην καθημερινότητα των δύο σωμάτων.
  Αναγκαία λοιπόν η διόρθωση από τη νέα κυβέρνηση και τον νέο Υπουργό!

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 21:57 | Κωνσταντίνος

  Σωστή η κατάργηση γιατί η αλλαγή επέφερε αρχικά σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Λ.Σ. και ΕΛ.ΑΣ. αλλά κυρίως ένα τεράστιο όγκο εργασίας στις ήδη επιβαρυμένες υποστελεχωμένες Υπηρεσίες 6ης,8ης και 9ης Περιφέρειας που με υπερπροσπάθεια βγάζουν εις πέρας το υπόλοιπο τεράστιο εργασιακό αντικείμενο του Λ.Σ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 16:36 | Χαράλαμπος

  Ενώ ο 4597/19 κινήθηκε προς μια λογική κατεύθυνση δεν έλαβε υπόψη σε καμία περίπτωση το ζήτημα στελέχωσης των Λιμενικών Αρχών. Επιπλέον δεν είναι πάντα τεχνικά εφικτό να γίνεται διαχωρισμός των ορίων αρμοδιότητας (ζώνες αιγιαλού-παραλίας) σε αντίθεση με τη ΧΖΛ η οποία λογικά ορίζεται από τα όρια των οδών. Έτσι, περισσότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν και λιγότερα λύθηκαν με αυτόν.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 15:14 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, συρρικνώνει δραματικά το Λιμενικό Σώμα και οπωσδήποτε θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και στην φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, με την σύγχυση αρμοδιοτήτων στους άμεσα γειτνιάζοντες με το θαλάσσιο στοιχείο χώρους της ξηράς, όπως ο αιγιαλός και η παραλία.

  Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1919, προσωπικότητα με όραμα και διορατικότητα ίδρυσε το Λιμενικό Σώμα, στο οποίο ανατέθηκε από την αρχή η γενική καθ’ ύλην και κατά τόπον αστυνομική και προανακριτική αρμοδιότητα, σε όλη την επικράτεια στις ακτές, στον αιγιαλό, στην παραλία, στα λιμάνια, στα πλοία και στην αιγιαλίτιδα ζώνη, χώροι άμεσα συναφείς για την ενιαία και αποτελεσματική αστυνόμευσή τους από έναν και μόνον φορέα.

  Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η συνάφεια των αρμοδιοτήτων που ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο με εκείνες που ασκούνται στον αιγιαλό και την παραλία, λόγω της φυσικής γειτνίασης, όπως π.χ. ο έλεγχος των ταχυπλόων σκαφών και των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ο έλεγχος των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, ο έλεγχος ναυαγοσωστών και των αντιστοίχων σχολών, ο έλεγχος αυθαίρετης κατάληψης και παρανόμων κατασκευών, ο έλεγχος και επιτήρηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων κ.λ.π., που με ειδικότερες διατάξεις έχουν ανατεθεί στο Λιμενικό Σώμα.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 10:11 | Θάνος

  Κρίμα! Τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Λιμενικού Σώματος από τον Ελευθέριο
  Βενιζέλο το 1919, ο οποίος είχε αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα στο Λιμενικό,
  γιορτάζονται με την συρρίκνωσή του. Ήταν μοναδική και ιστορική ευκαιρία να
  γιγαντωθεί το Σώμα και να προχωρήσει ισχυρότερο και μεγαλύτερο στην νέα
  100ετία. Η ψήφιση αυτής της διάταξης είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει
  αρνητικά την εξέλιξη του Λιμενικού Σώματος, περιορίζοντας δραματικά τις
  αρμοδιότητές του και την περαιτέρω ενίσχυσή του με προσωπικό και μέσα.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΙΤΑΚΗΣ

  Η επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΛΣ στον αιγιαλό και την παραλία ήταν άλλη μια αλλοπρόσαλλη και ανερμάτιστη προσέγγιση των προβλημάτων,ενός υποβόσκοντος ψευδεπίγραφου «μεγαλοϊδεατισμού» για το Λ.Σ..

  Ενός «μεγαλοϊδεατισμού» που στόχο έχει να ρίξει στάχτη στα μάτια όλων, προκειμένου καλυφθεί η πλήρης αδυναμία και ανικανότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων του Σώματος,της προηγούμενης διακυβέρνησης που αναπόφευκτα οδηγούν στην συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων του ΛΣ στην Θάλασσα.

  ΣΩΣΤΗ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ!ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:31 | Δημήτρης

  Όλα τα θέματα περί αρμοδιότητος στον αιγιαλό και την παραλία  αντιμετωπίσθηκαν  με το Ν.Δ. 444/1970,  τέθηκε ως όριο αρμοδιότητας του Λ.Σ. η θάλασσα μέχρι του σημείου επαφής του υγρού στοιχείου με την ξηρά. Τέλος οι αμφισβητήσεις. Το όριο ήταν ορατό, βέβαιο και έπαψαν να υπάρχουν ζητήματα  συναρμοδιότητας, αλλά και αν ανέκυπταν,   καθορίστηκε η επίλυσή τους  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6,7 και 8 του ίδιου νομοθετήματος.Σωστή η διόρθωση.Μπράβο στον κ.Υπουργό.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 15:24 | Δημήτρης

  Ξεκάθαρη υποβάθμιση του Λιμενικού σώματος. Δεν νοείται αστυφύλακας στη αμμουδιά. Θα γελάει ο κόσμος! Μεγάλο λάθος αυτή η διάταξη.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 09:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 08:28 | Καρανίκας Σταύρος

  Δυστυχώς επικράτησαν οι απόψεις όσων δεν έχουν όραμα και δεν αγαπούν το Λιμενικό. Η επέκταση αρμοδιοτήτων ήταν επέκταση του Σώματος. Θα έπρεπε να στηριχθεί και όχι να υπονομευθεί. Κρατήστε την αρμοδιότητα εαν θελετε αποτελέσματα.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 16:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΟΠΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ Λ.Σ. ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΩΡΩΝ ΑΓΙΑΛΟΥ -ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ (Π.Χ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕ Η ΕΛ.ΑΣ.) , ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟ Λ.Σ. ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ) ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΑΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Λ.Σ.
  ΩΣΤΟΣΟ, ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΑΥΤΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥ Λ.Σ. ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ.
  ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΝ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΕΣ.
  ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Λ.Σ. ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΘΗΚΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΑΡΥ ΚΑΘΗΚΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ Η ΕΛ.ΑΣ. ΑΣΚΟΥΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ .Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΧΑΝ ΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΕΙ) ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΔΕΙΧΝΕ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 10:46 | Νικήτας

  Ξεκάθαρη συρρίκνωση του Λιμενικού Σώματος. Αντίθετα θα έπρεπε να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί. Η αιτιολογική του άρθρου προσβάλει το Λιμενικό Σώμα. Καλό θα είναι να γίνει προβολή των αποτελεσμάτων από τη μέρα που πέρασε η αρμοδιότητα στο Λιμενικό. Τα αποτελέσματα που έφερε το ΛΣ ήταν προς όφελος του κράτους και των πολιτών.

 • 23 Φεβρουαρίου 2020, 12:37 | Κωνσταντίνος Γ.

  Μια οφειλόμενη ενέργεια από τον κ. Υπουργό προς τον Έλληνα πολίτη αλλά και το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ.
  Αποτελούσε δέσμευση του στην Βουλή, όταν συζητείτο ο ν. 4597/2019 λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές.
  Τότε είχε επισημανθεί από αυτόν η χωρίς καμία μελέτη θέσπιση της ρύθμισης αυτής, επισημάνθηκε η σύγχυση αρμοδιοτήτων που θα επέφερε στους πολίτες αλλά και στις ίδιες τις Υπηρεσίες, αφού σχεδόν στο 80% των ακτών δεν έχει χαραχθεί η γραμμή παραλίας και πολλά άλλα.
  Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία κατά την θέσπιση του άρθρου 26 του ν. 4597/2019 με τα οποία αποδεικνυόταν ότι η ΕΛ.ΑΣ των 55.000 χιλιάδων αστυνομικών εκτελούσε πλημμελώς τα καθήκοντα αστυνόμευσης στις παραλίες, ώστε να αναλάβει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ -εν μέσω μεταναστευτικής κρίσης και σωρείας προκλήσεων στο Αιγαίο – στεριανές αρμοδιότητες, απομακρύνοντάς το από την κύρια αποστολή του.
  Δεν είχαν ανταλλαγεί απόψεις και ούτε είχε ερωτηθεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ αν έχει την δυνατότητα να ασκήσει αυτές τις αρμοδιότητες.
  Ήταν πολιτική απόφαση της τότε πολιτικής ηγεσίας με την συναίνεση της τότε ηγεσίας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, που σήμερα έχει αναλάβει και ιδιαίτερο ρόλο στην Αξιωματική Αντιπολίτευση.
  Το Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ με την διάταξη αυτή και σε συνδυασμό με το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για τον εξοπλισμό του με σύγχρονα μέσα ξαναβρίσκει τον δρόμο του για την εξυπηρέτηση του Εθνικού Σχεδιασμού. Έτσι το Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ δυναμώνει και πραγματικά μεγαλώνει.
  Χρειάζεται η χώρα ενόψει και της αντιμετώπισης των ενεργειακών θεμάτων στο άμεσο μέλλον στο Αιγαίο, ένα ισχυρό Λιμενικό Σώμα.
  Και σε αυτή την δυσκολία είναι βέβαιο, ότι οι Αρχές επιβολής του νόμου στην θάλασσα(οι Ακτοφυλακές και όχι τα Π.Ν) θα διαδραματίσουν τον πρώτο και καθοριστικό ρόλο.
  Συγχαρητήρια κ. Υπουργέ για την τήρηση του πολιτικού σας λόγου.
  Ευχαριστώ.

 • 22 Φεβρουαρίου 2020, 17:12 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Κύριοι ας αφήσουμε το λιμεναρχείο να κάνει την δουλειά του και να το περιορίσετε στο υδάτινο στοιχείο, σε αυτό που έχουν εκπαιδευτεί και τα στελέχη του αλώστε. Όσο αναφορά τον έλεγχο τον παραχωρήσεων απλής χρήσης, τον έλεγχο να διενεργεί η εκδοθείσα αρχή της παραχώρησης που συνήθως είναι οι κατά τόπους κτηματικές καθώς και η αστυνομία αν χρίζει μεγάλη ανάγκη

 • 22 Φεβρουαρίου 2020, 11:13 | Νίκος

  Μια μεταρρύθμιση προς την σωστή κατεύθυνση .

 • 22 Φεβρουαρίου 2020, 10:51 | Νίκος

  Μπράβο. Πολύ καλή ρύθμιση

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 11:20 | Ηλίας

  Σωστή η επαναφορά.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 11:35 | Νίκος

  Πολύ σωστή απόφαση γιατί το προηγούμενο καθεστώς είχε επιφέρει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ του Λ.Σ και της ΕΛ.ΑΣ.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 21:43 | XRISTOS

  Πολύ σωστή παρέμβαση. Η προηγούμενη πάρθηκε στο πόδι χωρίς να μπορεί εμπράκτως να υποστηριχθεί.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 16:33 | Γιάννης

  Πολύ σωστή απόφαση γιατί το προηγούμενο καθεστώς είχε επιφέρει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ του Λ.Σ και της ΕΛ.ΑΣ.Επισης η επιβάρυνση για τις ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες (ιδιαίτερα των νησιών) κατά τη θερινή περίοδο ήταν πολλή μεγάλη.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 00:54 | ΣΑΚΗΣ Μ.

  Πολύ σωστή η επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση όσων αφορά τις αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον αιγιαλό-παραλία, καθώς η επέκταση των αρμοδιοτήτων έγινε χωρίς προηγούμενο προγραμματισμό και μόνο προβλήματα δημιούργησε στα στελέχη του λιμενικού σώματος. Το επόμενο βήμα θα ήταν και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων να διεκπαιρεώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 19:26 | Eiriniman4

  Συρρίκνωση του Σώματος.Κριμα

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 17:02 | kyriakos

  Πολύ σωστό μέτρο

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 14:34 | ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 14:18 | Κώστας Τ.

  Σωστή η επαναφορά. Η οριογραμμή μεταξύ θάλασσας και ξηράς είναι ξεκάθαρη ενώ αυτή μεταξύ γραμμής (όπου έχει χαραχτεί) παραλίας και υπόλοιπης ξηράς όχι.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:23 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΣΩΣΤΟ ΜΕΤΡΟ. ΕΓΙΝΕ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 10:51 | GIANNIS

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 10:57 | Μάριος Σταυράκογλου

  Συρρίκνωση η οποία σε συνδυασμό με τον ΕΝΦΕΣ μικραίνει το Λιμενικό Σώμα. Δυστυχώς το μέλλον θα δικαιώσει την άποψη ότι είναι λάθος. Η ανυπαρξία της φυσικής ηγεσίας του ΛΣ επέτρεψε να επικρατήσουν λάθος νοοτροπίες.

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 20:14 | ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ Π

  Επιστροφή στην κανονικότητα πολύ σωστή νομοθετική παρέμβαση.

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 19:23 | ΠΕΡΟΣ

  ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ… Ο Ν 4597/2019 ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΑΡΑ ΕΛΥΣΕ…