Άρθρο 54 Τροποποίηση και προσθήκη παραρτημάτων στο ν. 4042/2012

Πατήστε εδώ για να δείτε το Άρθρο 54

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:37 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της Γρηγόρης ΑΒΕΕ: Στα ανακτώμενα υλικά του παραρτήματος V, περιγράφονται και οι Πλαστικές συσκευασίες από PP / PS, εκτιμούμε ότι πρέπει να περιγράφονται σε ξεχωριστές κατηγορίες.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:47 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ_ΔΕΔΙΣΑ

  – Άρθρο 54. Η δυναμικότητα όσον αφορά τα ΚΔΑΥ δεν πρέπει να περιορίζεται από τα απόβλητα συσκευασίας αλλά να συμπεριλαμβάνει όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά (έντυπο χαρτί κ.λπ).

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:43 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 54
  • Παράρτημα V:
  Η κατηγοριοποίηση των ΚΔΑΥ, πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη δυναμικότητα του εξοπλισμού και όχι με την πρόσκαιρη κάθε φορά παραλαβή υλικών.
  Ως προς τη διαβάθμιση, εφόσον αναφέρεται στη ποσότητα παραλαβής, πρέπει να διορθωθεί σε παραλαμβανόμενα υλικά (όχι μόνον συσκευασίας, καθόσον στη παραλαβή υπάρχουν και τα υλικά που είναι υπόλειμμα)
  • ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ : Πρέπει να διευκρινιστεί αν τα αναφερόμενα πρέπει υποχρεωτικά να ανακτώνται ή ο λειτουργός του ΚΔΑΥ θα μπορεί να αποφασίζει ποιά από αυτά θα ανακτά.
  • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ: Πρέπει να τεθούν προδιαγραφές και για το υπόλειμμα (τουλάχιστον για το μέγιστο ποσοστό ανακυκλώσιμων που επιτρέπεται να περιέχονται σε αυτό).
  • Παράρτημα VΙ:
  Δεν έχει νόημα ο περιορισμός των 50τ.μ.,, αφού εκτός από τους αναγκαίους χώρους για το προσωπικό (μικρό γραφείο, φυλάκιο, W.C.) θα υπάρχουν χώρος για την ενημέρωση σχολείων και κοινού (με χώρους υγιεινής), χώρος για συγκέντρωση-τακτοποίηση αντικειμένων για επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και ιδιαίτερος χώρος για τα επικίνδυνα απόβλητα (βλ. άρθρο 36, παράγρ.2 του παρόντος)

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:08 | ΑΦΗΣ Α.Ε

  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, να προστεθούν οι κωδικοί ΕΚΑ 20 01 33*, 20 01 34 στα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά στις Γ.Α, σε συνδυασμό με τη σχετική προτεινόμενη προσθήκη στο άρθρο 26.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 15:38 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

  Άρθρο 54 – Τροποποίηση και προσθήκη παραρτημάτων στο ν. 4042/2012
  Παράρτημα IVα
  1. Προτείνεται όπως προβλεφθούν αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης ή / και ευέλικτο καθεστώς συντελεστή απόσβεσης για επενδύσεις σε νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων είτε πρόκειται για ιδιωτικές επενδύσεις ή πρόκειται για Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα ώστε α) να καταστούν βιώσιμα και ανταγωνιστικά σε σχέση με την εγκατάστασή τους σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς β) η τελική χρέωση προς τον πολίτη να μειωθεί
  2. Αντίστοιχα προτείνεται όπως για επενδύσεις σε υποδομές που προωθούν την κυκλική οικονομία να προβλεφθούν πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως:
  a. Εγγύηση δανείων / επιδότηση επιτοκίων τραπεζικών δανείων μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων Δημόσιων φορέων
  b. Φοροαπαλλαγή για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης ή / και μείωση του φορολογικού συντελεστή
  c. Επιδότηση κόστους προσωπικού σε περιπτώσεις νέων επενδύσεων σε σχετικές υποδομές
  Επίσης προτείνεται η ενσωμάτωση των ακόλουθων:
  • Σε ΚΔΑΥ με δυναμικότητα >30 τόνων ανά ημέρα προστίθεται επιπρόσθετος εξοπλισμός ανάκτησης υαλοθραύσματος και παραγωγής RDF.
  • Επίσης, τα ΚΔΑΥ ανακτούν ξύλινες συσκευασίες και καύσιμο κατηγορίας ΕΚΑ 191210.
  • Τέλος, οι προδιαγραφές ως προς τις προσμίξεις έως 2% κ.β. στα ανακτώμενα υλικά είναι φιλόδοξες, ενώ η ποιοτική επίτευξή τους γίνεται εις βάρος της ποσοτικής ανάκτησης

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:28 | Πλιάσσας Ορέστης

  Παράρτημα IVα: Από τα 16 μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα IV του νόμου 4042/2012, (εδώ και 8 χρόνια), το Υπουργείο τί έχει υλοποιήσει και τώρα μας δίνει νέες εντολές και υποχρεώσεις;

  Παράρτημα V:
  Η κατηγοριοποίηση των ΚΔΑΥ, πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη δυναμικότητα του εξοπλισμού και όχι με την πρόσκαιρη κάθε φορά παραλαβή υλικών.
  Ως προς τη διαβάθμιση, εφόσον αναφέρεται στη ποσότητα παραλαβής, πρέπει να διορθωθεί σε παραλαμβανόμενα υλικά (όχι μόνον συσκευασίας, καθόσον στη παραλαβή υπάρχουν και τα υλικά που είναι υπόλειμμα)

  ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ : Τα αναφερόμενα πρέπει υποχρεωτικά να ανακτώνται ή ο λειτουργός του ΚΔΑΥ θα μπορεί να αποφασίζει ποιά από αυτά θα ανακτά;

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ: Πρέπει να τεθούν προδιαγραφές και για το υπόλειμμα (τουλάχιστον για το μέγιστο ποσοστό ανακυκλώσιμων που επιτρέπεται να περιέχονται σε αυτό).
  Παράρτημα VΙ: Γιατί ο περιορισμός αυτός των 50τ.μ.,τη στιγμή που εκτός από τους αναγκαίους χώρους για το προσωπικό (μικρό γραφείο, φυλάκιο, W.C.) θα υπάρχουν χώρος για την ενημέρωση σχολείων και κοινού (με χώρους υγιεινής), χώρος για συγκέντρωση-τακτοποίηση αντικειμένων για επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και ιδιαίτερος χώρος για τα επικίνδυνα απόβλητα (βλ. άρθρο 36, παράγρ.2 του παρόντος)

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:51 | Θρασύβουλος Μανιός

  Παράρτημα VI, Πίνακας 1.
  a.Στα Πράσινα σημεία, στη στήλη «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» να προστεθεί η κατηγορία: «Βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 20 01 08», ώστε να μην αποκλείεται η χωροθέτηση σε αυτά κοινοτικών κομποστοποιητών.
  b.Στα Πράσινα σημεία, στη στήλη «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στην παράγραφο «Β. Λειτουργία» να προστεθεί: ε. βιολογική επεξεργασία, όπως κομποστοποίηση
  c.Στα Πράσινα σημεία, στη στήλη «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στην παράγραφο «Γ. Υποδομές-Εξοπλισμός», το σημείο 5 να τροποποιηθεί ως: 5. Κατάλληλο εξοπλισμό: μέσα συλλογής, κάδους και κοντέινερ διαφόρων τύπων, εξοπλισμό ασφαλείας και προστασίας από κλοπές και όπου απαιτείται συμπιεστές ή/και δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστή, κοινοτικό κομποστοποιητή, εξοπλισμό ζύγισης και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό.

  Παράρτημα VI, Πίνακας 2. Στις Γωνίες Ανακύκλωσης στη στήλη «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» να προστεθεί τουλάχιστον η κατηγορία «Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων 20 02 01» και η κατηγορία «Βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 20 01 08» τουλάχιστον στις περιπτώσεις που αυτές χωροθετούνται σε χώρους πρασίνου που είναι κατεξοχήν χώρος παραγωγής των παραπάνω κατηγοριών καθώς και άμεσης χρήσης του παραγόμενου κόμποστ από κοινοτικούς κομποστοποιητές.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:58 | Θρασύβουλος Μανιός

  Άρθρο 54. Προσθήκη στις επεξηγήσεις: (**) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ηλιακή ξήρανση, διαδικασίες παραγωγής ζωοτροφών, αεριοποίηση και πυρόλυση με χρήση των ενώσεων ως χημικών ουσιών και ανάκτηση οργανικών υλών υπό μορφή επίχωσης.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 14:18 | Δ. Μαντής

  Εκ μέρους της επιτροπής του ΣΥΒΙΠΥΣ για την βιώσιμη ανάπτυξη παραθέτουμε σχόλια επί του παρόντος παραρτήματος V (προδιαγραφές υλικών).

  Οι νέες τεχνικές διαλογής υλικών να εξασφαλίζουν καθαρότητα ρευμάτων κατά ελάχιστο 99.9 %. Το 2 % ως όριο προσμίξεων που αναγράφονται στο παράρτημα αντιπροσωπεύει τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό που λειτουργεί στην Ελληνική αγορά και τελικά απαξιώνει τα ανακτώμενα υλικά συσκευασίας.

  Οι μονάδες διαχωρισμού των υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα θα πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές δυνατότητες τους δηλαδή με τις προδιαγραφές των υλικών που διαχωρίζουν. Όσες μονάδες έχουν απαρχαιωμένο εξοπλισμό, ή θα τον αναβαθμίζουν ή θα ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 14:53 | Δ. Μαντής

  Εκ μέρους της επιτροπής του ΣΥΒΙΠΥΣ για την βιώσιμη ανάπτυξη παραθέτουμε σχόλια επί του παρόντος παραρτήματος V (κατηγοριοποίηση ΚΔΑΥ – ανακτώμενα υλικά).

  Η κατηγορία πλαστικές συσκευασίες από PP. PS να διαχωριστεί σε διακριτά ρεύματα ΡΡ και PS. Η ανάμειξη των δύο υλικών τα καθίστα μη αξιοποιήσιμα την στιγμή που στην Δ. Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχει επιτευχθεί η παραγωγή food grades rPP και rPS. Οι μονάδες επεξεργασίας πρέπει να εξοπλιστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

  Ως παράδειγμα αναφέρεται το εργοστάσιο διαχείρισης συλλεγόμενων συσκευασιών δυναμικότητας 100,000 τόνων ετησίως στην πόλη Olbronn-Dorrn (Baden, Germany), το οποίο και διαχωρίζει 9 ρεύματα πλαστικών