Άρθρο 5 Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» (παρ. 4 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Μετά το άρθρο 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), προστίθεται άρθρο 1α ως εξής:
«Άρθρο 1Α
Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»
1. Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων.
Σε εφαρμογή του συστήματος αυτού, ο υπολογισμός του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 μπορεί να γίνεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό ή κτιριακό συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, πολεοδομική ή δημοτική ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος Ο.Τ.Α α΄ βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων.
Προς τον σκοπό αυτό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται, πέραν των συντελεστών του άρθρου 1, τα εξής:
α. η αναλογία των ανταποδοτικών τελών που υπολογίζονται κατά το άρθρο 1 σε σχέση με τον υπολογισμό στη βάση της παραγωγής αποβλήτων,
β. ο καθορισμός των υποχρέων προς απόδοση του τέλους,
γ. οι μονάδες μέτρησης (βάρος ή όγκος) και η αντίστοιχη τιμή μονάδος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά κατηγορίες αποβλήτων,
δ. οι τρόποι υπολογισμού και είσπραξης του μέρους του τέλους που υπολογίζεται βάσει των παραγομένων αποβλήτων και
ε. κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του συστήματος της παρούσας.
2. Η επιλογή της εφαρμογής του συστήματος της παρ. 1 λαμβάνει χώρα με απόφαση με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού καθορίζει τα προβλεπόμενα στις περ. α΄ έως ε’ της παρ. 1 ανάλογα με τις δυνατότητες που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:38 | Νίκος Λουδάρος

  Από τη στιγμή που κάθε νοικοκυριό θα πληρώνει όσο ρυπαίνει, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «ανακύκλωση κατοίκων» (κάτι σαν το «εξοικονομώ κατοίκων»), όπου με την χρηματοδότηση αυτή οι πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν κάδους κομποστοποίησης, κάδους συλλογής αποβλήτων και ότι άλλο θα βοηθούσε στην ανακύκλωση.

 • Να αγοράζουμε ειδικές σακούλες από το σουπερμάρκετ 1 ή 2 € ή άλλο, 5 ή 10 λίτρων και εκεί να τοποθετούμε τα απόβλητα. Κάθε τι εκτός αυτών θα είναι παράβαση κια θα επιφέρει πρόστιμο π.χ. 20 ή 50 €. Θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά θα επικρατήσει, όπως οι πλαστικές σακούλες.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 09:42 | ΧΡΗΣΤΟΣ Τ

  Φυσικά και πρέπει να γίνει αυτό. Ισοπεδωτική εντελώς και άδικη εντελώς η παρούσα κατάσταση με υπολογισμό τετραγωνικών. Πώς όμως θα μετριούνται τα ανά νοικοκυριό απόβλητα. Μια λύση είναι με τα άτομα που έχει.
  Έχουν οι Δήμοι συστήματα μέτρησης αποβλήτων; Πώς θα το εφαρμόσουν;

 • Υποχρεωτική κατ΄ οίκον κομποστοποίηση σε κατοικίες με κήπους, σε όλη την επικράτεια. Τα οφέλη προφανή.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».