Άρθρο 69 Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων υπηρεσιών – φυσικών προσώπων

1. Πάροχοι υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, δικαιούνται να συστήνουν οργανώσεις, με σκοπό την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων τους.
2. Πάροχοι υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, έχουν δικαίωμα απεργίας, το οποίο ασκούν οι οργανώσεις της παρ. 1. Τα άρθρα 19 – 22 του ν. 1264/1982 (Α΄79) εφαρμόζονται αναλογικώς.
3. Οι οργανώσεις της παρ. 1 δικαιούνται να διαπραγματεύονται συλλογικώς και να καταρτίζουν συλλογικές συμφωνίες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1876/1990 (A΄27).

 • 26 Μαΐου 2021, 18:01 | Γιώργος Π.

  Ειναι προφανής η προσπάθεια της ΔΕΞΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ σας να αποδυναμώσει τον συνδικαλισμό.
  Αφού για χρόνια μαζί με το ΠΑΣΟΚ εξαγοράζατε τους συνδικαλιστές δίνοντας τους προνόμια, όπως αυξημένες συντάξεις, υπερβολικά πολλές, μη αναγκαίες άδειες,
  θέσεις σε διοικητικά συμβούλια ΔΕΚΟ κλπ εταιριών και τραπεζων , για να εισπράττουν πρόσθετο χρήμα, τώρα αποφασίσατε ότι δεν μπορείτε πια να τους χειραγωγείτε
  και θελετε να διαλύσετε τον συνδικαλισμό.
  Αυτό κάνει το νομοσχέδιο σας. Είστε απαράδεκτοι και όνειδος για την κοινωνία

 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Β.Ε.Π.

  τοποθετείται επί της διευθέτησης χρόνου εργασίας, συνδικαλιστικά, βαρέα
  ένσυμα, αποζημιώσεις – συνταξιοδότησης:
  • Η πατρική άδεια να καλύπτεται κοστολογικά και ασφαλιστικά από τον ΟΑΕΔ.
  Η άδεια 15 ημερών που χορηγείται στους Προέδρους των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών να πληρώνεται από τον φορέα που καλύπτει το Συμβούλιο της ΓΣΕΕ.
  • Όσοι εργαζόμενοι στην παραγωγή σχοινιών είναι ενταγμένοι στα βαρέα, να συνεχίσουν μέχρι την
  συνταξιοδότησή τους αλλά, οι νεοπροσλαμβανόμενοι να μην έχουν τέτοια επιβάρυνση ούτε οι ίδιοι
  ούτε οι επιχειρήσεις.

  • Μετά την πλήρη δυνατότητα συνταξιοδότησης, η παράταση της συνεργασίας εργαζομένου-
  εργοδοσίας να γίνεται μόνο κατόπιν συμφώνου γνώμης της εργοδότριας εταιρείας, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν πλήρη δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν, δεν
  αποχωρούν από την εργασία τους λόγω αναμενόμενης μειωμένης σύνταξης με αποτέλεσμα και νέοι άνθρωποι με πολλές δεξιότητες να μην βρίσκουν εργασία.