Άρθρο 30 Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 7 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Έως δύο (2) φορές ετησίως και έως μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου. Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που ορίζεται στο άρθρο 26 βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου ή από συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 26 Μαΐου 2021, 21:40 | APOSTOLOS

  στην παράγραφο 1 θα πρέπει να αφαιρεθεί ο συμβεβλημένος ιατρός του ΕΟΠΥ και να προστεθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία λαμβανομένης υπόψη της διεύρυνσης της ιδιωτικής ασφάλισης και μέσω των εταιρικών προγραμμάτων ασφάλισης

 • 26 Μαΐου 2021, 19:15 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Προτείνουμε αύξηση των ημερών για την άδεια για λόγους ανωτέρας βίας (τουλάχιστον τον διπλασιασμό τους).

 • στην παράγραφο 1, να αφαιρεθεί η φράση ….. η από συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ.

 • Ο αριθμός των ημερών αδείας, 1 ημέρα κάθε φορά και έως 2 φορές ετησίως είναι υπερβολικά μικρός. Προτείνουμε τουλάχιστον τον διπλασιασμό των ημερών

 • 26 Μαΐου 2021, 13:47 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως

  Παρ. 1 να διαγραφεί «ή από συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ»

 • 26 Μαΐου 2021, 12:45 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Παρ. 1 Να διαγραφεί: «ή από συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ»

 • Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Έως δύο (2) φορές ετησίως και έως μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή λόγους αναπηρίας ή ατυχήματος που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου. Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που ορίζεται στο άρθρο 26 βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου ή από συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ».
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται να προστεθεί και η αναπηρία, δεδομένου ότι η αναφορά στους ιατρικούς λόγους παραπέμπει μόνο στα ζητήματα ασθένειας.

 • 18 Μαΐου 2021, 17:34 | Γ.Π.

  Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. Π.Χ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΟΠΠΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΣΤΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ.

 • 17 Μαΐου 2021, 19:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Η διατύπωση » ή του προσώπου που ορίζεται στο άρθρο 26″ είναι προβληματική.Ποιο είναι το «πρόσωπο»; Προφανώς εννοεί τους συγγενείς και τον αντίστοιχο ορισμό που δίνεται στο άρθρο 26 οπότε καλό θα είναι να αναφέρεται και με αυτό τον όρο.

 • 16 Μαΐου 2021, 11:30 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Μπορει να μην είναι τέκνο, αλλά αδελφός, αδελφή, μητέρα ή πατέρας, πέρα από σύζυγο. Θα πρέπει να υπάρξει καποια αποσαφηνιση για αυτο.