Άρθρο 35 Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 (Α΄ 17), δικαιούνται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

  • 26 Μαΐου 2021, 19:27 | ΘΩΜΑΣ Χ

    Από τη στιγμή που θα υπάρχει βεβαίωση θεράποντος ιατρού, πιστεύω πως η παραπάνω άδεια θα μπορούσε να επιδοτηθεί από το ΙΚΑ, όπως οποιαδήποτε άλλη ασθένεια και να μην καταχωρηθεί στις άδειες που δίνει ο εργοδότης.