Άρθρο 17 Αρμοδιότητα Επιθεώρησης Εργασίας

1. Η Επιθεώρηση Εργασίας ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής των άρθρων 4, 12 και 13 επί υποβολής αίτησης επίλυσης εργατικής διαφοράς από τα πρόσωπα του άρθρου 3, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων 5 έως και 11, ανεξαρτήτως της υποβολής αίτησης. Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου η Επιθεώρηση Εργασίας έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄70), προκειμένου να εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτημα που υποβάλλεται σε αυτό και προκειμένου να ερευνά, να ανακαλύπτει, να εντοπίζει και να διώκει τους παραβάτες των ως άνω διατάξεων.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος, η Επιθεώρηση Εργασίας: α) παρέχει συμβουλές προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους εκ του Μέρους αυτού, β) μεριμνά ώστε οι εργοδότες να προχωρούν στη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστούν ιδίως η πρόληψη και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και γ) τηρεί μητρώο των εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία, στο οποίο αναγράφεται κάθε μεταβολή αυτής, συνεπεία δικαστικής απόφασης.
3. Κατά την εκτέλεση του έργου του η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει, συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία με:
α) το Τμήμα Ισότητας των Φύλων στην Εργασία της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
β) τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και,
γ) κάθε άλλη δημόσια αρχή που μπορεί να της παράσχει συνδρομή, στο μέτρο της αρμοδιότητάς της και έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 70).

 • 26 Μαΐου 2021, 13:23 | ActionAid

  Όπως αναφέρεται και στο οικείο σχόλιο του άρθρου 16 του παρόντος, δεν αρκεί απλή μνεία στην υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας με άλλες αρχές. Πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθεί και η συνεργασία με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, που λείπει εντελώς από το σχέδιο νόμου.

 • 18 Μαΐου 2021, 17:59 | ΣΟΦΙΑ

  Διαφωνώ πλήρως με την πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών που αναφέρει ο Πάνος στις 14/05/2021 καθώς αυτό ουδεμία σχέση έχει με την αξιοπρέπεια εκάστοτε εργαζομένου.Ο εργαζόμενος όταν δίκαια νιώθει πως αδικείται πρέπει να έχει το σθένος να διεκδικεί τα νόμιμα ή τα δεδουλευμένα επωνύμως και να μην κρύβεται πίσω από την ανωνυμία ή από εργατοπατέρες που χρόνια τώρα παλεύουν για τα δήθεν δίκαια των εργαζομένων , εκ του ασφαλούς βέβαια αφού αυτοί συνδικαλίζονται και όλοι ξέρουμε τί σημαίνει αυτό….πρέπει επιτέλους να επιτρέψουμε οι σχέσεις εργοδότη-εργαζομένων να χτίζονται και να βασίζονται στην καλή πίστη αυτών των δύο μερών και μόνο και να σταματήσουμε να είμαστε καχύποπτοι οι μεν για τους δε και το ανάποδο.Όσο έχει ανάγκη ο εργαζόμενος τη θέση του και όλα αυτά που απορρέουν από τη δουλειά του άλλο τόσο ο εργοδότης επιθυμεί να μην υπάρχουν συχνές αλλαγές στο προσωπικό που απασχολεί καθώς δεν είναι καθόλου καλό να πρέπει να εκπαιδεύσεις εκ νέου ή να εμπιστευτείς ξανά έναν νέο εργαζόμενο.Ξέρει ο επιχειρηματίας πως η επιχείρησή του δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εργαζομένους.Σε τελική ανάλυση ζούμε σε κράτος δικαίου και πρέπει να εμπιστευτούμε επιτέλους τη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις διαφορών.Μη βάζουμε στο ίδιο σακί όλους τους εργαζομένους και όλους τους εργοδότες.

 • 14 Μαΐου 2021, 23:14 | Πανος

  ΣΤο σώμα επιθεώρησης εργασίας πρέπει να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική ανώνυμη πλατφόρμα για καταγγελίες από εργαζομένους κατά των εργοδοτών. Π.χ. καταπάτηση εργασιακό ωράριο. Μη καταβολής δεδουλευμένων. Πάταξη μαύρης εργασίας.
  Το σώμα δεν πρέπει να ενημερώνει τους εργοδότες ότι κάποιος εργαζόμενος έκανε καταγγελία κατά του εργοδότη του και αυτό συμβαίνει σε μικρές κοινωνίες , με αποτέλεσμα ο εργοδότης να γνωρίζει Ποιος εργαζόμενος τον έχει καταγγείλει.
  Επίσης θα πρέπει να γίνει μεγάλη πίεση να καταβάλλεται το αποδεικτικό πληρωμής του εργαζομενου μηνιαίας μισθοδοσίας που κατέβαλε ο εργοδότης στην τραπεζα και να το καταχωρεί στο σύστημα του εργάνη .για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των εργαζόμενων.
  Να τηρούνται οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.π.χ. να Εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας με άδεια εργασίας security με εξετάσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ και όχι να βάζουμε άτομα οι οποίοι είναι σερβιτόροι ,μπάρμαν, ρεσεψιονίστ ,εργάτες ,κηπουροί και να εργάζονται ως φύλακες. Επίσης στις προσλήψεις Ε1 γράφει θυρωρός ,φύλακας ,προσωπικό ασφαλείας ,έτσι με αυτό τον τρόπο δικαιολογούν τους ανειδίκευτους φύλακες βαφτίζοντας τους ως θυρωρους και αδικούν τους επαγγελματίες που έχουν άδεια εργασίας security .

 • 14 Μαΐου 2021, 10:57 | Αλέξανδρος

  Θα ήθελα να υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιο νέο πτυχιουχο ιατρικής σχολής να δουλέψει σε ενα ιατρείο,κτηνιατρείο,οδοντιατρείο χωρίς αμοιβή για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για διάστηα 1-2 ετων.

  Με μια υπεύθυνση του δήλωση δηλαδή να μπορεί να δουλεύει εθελοντικά ως βοηθός χωρίς να εχει το φόβο ο ιδιοκτήτης του ιατρείου ότι η επιθεώρηση εργασίας θα τον καταλογήσει ως παρανομα αμοιβόμενο εργαζόμενο.

  Πρόκειται για επαγγέλματα που ο πτυχιούχος δεν ειναι ετοιμος να ανταπεξέλθει άμεσα στις αναγκες της αγοράς και χρειάζεται η εκτενέστερη πρακτική του άσκηση δίπλα σε εναν έμπειρο επαγγελματία. Θα πρέπει να δίνεται αυτη η δυνατότητα χωρις να κινδυνεύει με υπέρογκα πρόστιμα ο ιδιοκτήτης των ιατρείων.