Άρθρο 90 Γνωστοποίηση απεργίας και στάσεων εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 1264/1982

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) τροποποιείται και προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις: α) ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς και β) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζομένων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που εξαρτώνται από πολυεθνικές εταιρίες προς εργαζομένους σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας, και εφόσον η έκβαση της απεργίας των τελευταίων θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα οικονομικά ή εργασιακά συμφέροντα των πρώτων.
Η απεργία στην περίπτωση β) κηρύσσεται μόνο από την πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
Για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας, συμπεριλαμβανομένων των ολιγόωρων στάσεων εργασίας, απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής του οργάνωσης είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την πραγματοποίησή της. Η προειδοποίηση είναι έγγραφη, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη ή τους εργοδότες που αφορά και περιλαμβάνει την ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της απεργίας, τη μορφή αυτής, τα αιτήματα της απεργίας και τους λόγους που τα θεμελιώνουν.»

 • 27 Μαΐου 2021, 22:05 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Δεν πρέπει να θεσπιστεί κώλυμα στο δικαίωμα της απεργίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:48 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  H πρόβλεψη συγγραφής, εκτός των αιτημάτων, και των λόγων που θεμελιώνουν την προκήρυξη μιας απεργίας, έχει αποκλειστικό στόχο την προβολή περισσότερων ακόμη εμποδίων για την κήρυξης μιας απεργίας. .

 • Η περιγραφή, «η προειδοποίηση είναι έγγραφη, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη ή τους εργοδότες που αφορά και περιλαμβάνει την ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της απεργίας, τη μορφή αυτής, τα αιτήματα της απεργίας και τους λόγους που τα θεμελιώνουν.» προσθέτει ακόμα ένα εμπόδιο με απώτερο στόχο την αποτροπή κήρυξης απεργιακών κινητοποιήσεων. Ειδικότερα η πρόβλεψη συγγραφής εκτός των αιτημάτων και τους λόγους που θεμελιώνουν την προκήρυξη μιας απεργίας, μόνο ως προσπάθεια επιβολής κινήτρων για την αποτροπή κήρυξης της απεργίας μπορεί αντικειμενικά να ερμηνευτεί. Προτείνουμε την άμεση απαλοιφή της φράσης «και τους λόγους που τα θεμελιώνουν».

 • 25 Μαΐου 2021, 10:05 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Υπερβολική η απαίτηση για δικαστικό επιμελητή για την προειδοποίηση του εργοδότη για απεργία
  Οσο καλόπιστος και να είσαι πως να μην κάνεις κάποιες συγκρίσεις;
  Όπου βολευει την εργοδοσια εισάγουμε γραφειοκρατία ως «δήθεν» εγγύηση ασφάλειας (έγγραφα και δικαστικούς επιμέλητές κλπ) και όπου δεν την βολεύει – αν και πραγματικά χρειάζεται -την αφαιρούμε (ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ,εκλογές κλπ).
  Γιατί δηλαδή να μην ειδοποιείται η εργοδοσία μεσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;;
  Θεωρώ ότι το όλο πνεύμα του νόμου δείχνει ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα δυσβάστακτο κόστος λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργάνων ώστε στην ουσία να μην μπορούν να ενοχλούν τα αφεντικά, και αυτή η πολιτικη σας πρόθεση δεν κρυβεται