Άρθρο 123 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας οι αρμοδιότητές της ασκούνται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).
2. Κατά το διάστημα των πέντε (5) πρώτων ετών από την έναρξη λειτουργίας της, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να υποστηρίζεται κατά τη διενέργεια των ελέγχων και την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής της από προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  • 14 Μαΐου 2021, 12:04 | Κρέστος Βασίλειος

    Καλο θα είναι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου να ακολουθήσει υπουργική απόφαση που να έχει κωδικοποιημένη όλη την εργατική νομοθεσία η οποία αυτή τη στιγμή ειναι κατακερματισμένη και πολλές φορές πεπαλαιωμένη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στα πρότυπα της ΥΑ για την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) του Υπ. Ανάπτυξης