Άρθρο 75 Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εκπρόθεσμα

1. Κάθε εργοδότης που δεν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έντυπο για το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής, δύναται να το υποβάλει εκπροθέσμως.
2. Κάθε εργοδότης δύναται, με τροποποιητική υποβολή, ηλεκτρονικώς, να προβεί σε διόρθωση στοιχείων εντύπου που έχει ήδη υποβάλει.

  • 15 Μαΐου 2021, 12:44 | Α.Ι.

    Στην παρ. 2 του άρθρου 75 πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής «2. Κάθε εργοδότης δύναται, με τροποποιητική υποβολή, ηλεκτρονικώς, να προβεί σε διόρθωση στοιχείων εντύπου που έχει ήδη υποβάλει. Ειδικά εφόσον η τροποποίηση με νέα υποβολή γίνεται εμπρόθεσμα αυτό δεν επιφέρει κάποια κύρωση εκτός αν γίνεται μετά από διενεργηθέντα έλεγχο της Επιθεώρησης εργασίας»

  • 15 Μαΐου 2021, 08:01 | Πανος

    Κάθε εργοδότης που θα προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο ,προτείνω να υπάρχει μία φόρμα προσυμπληρωμενη από το σύστημα του εργάνη των προσωπικών μας στοιχείων .π.χ του εργαζόμενου όπως τα πτυχία ,τα τέκνα ,η προϋπηρεσία, η άδεια εργασίας επαγγέλματος,ΑΜΚΑ,ΑΦΜ, και να δηλώνεται σωστά ως υπάλληλος και όχι ως εργάτης ή εργατοτεχνιτης ενώ δεν είναι.
    Να αναβαθμιστεί η πρόσληψη του προσωπικού ασφαλείας security στο σύστημα και όχι να δηλώνεται ως θυρωρός για να απασχολούνται άνθρωποι που ειναι κηπουρου ,σερβιτοροι, κτλ .Μονο με εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ και να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος security. Για να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα προσωπικό ασφαλείας φυλακές security. Να γίνει υποχρεωτικό κάθε ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων ή και τετράστερο να έχει τουλάχιστον έναν φύλακα προσωπικό ασφαλείας.