Άρθρο 34 Άδεια μητρότητας

1. Οι εργαζόμενες μητέρες, δικαιούνται άδεια μητρότητας, συνολικής διάρκειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Οι οκτώ (8) εβδομάδες ή πενήντα έξι (56) ημέρες, χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδομάδες ή εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Η άδεια μητρότητας, θεωρείται πραγματικός χρόνος εργασίας και δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Η απουσία της εργαζόμενης, πέραν του διαστήματος των δεκαεπτά (17) εβδομάδων, λόγω ασθένειας, υπολογίζεται στα όρια βραχείας ασθένειας και εάν υπερβεί τα όρια αυτά, είναι δυνατός ο συμψηφισμός με τις ημέρες της κανονικής άδειας. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που ασφαλίζουν μισθωτούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταβάλλουν στις εργαζόμενες μητέρες επίδομα λοχείας για το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, εννέα (9) συνολικά εβδομάδων.
2. Η τεκμαιρόμενη μητέρα, κατά τους ορισμούς του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, δικαιούται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας της παρ. 1 μετά τον τοκετό, καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της.
3. Η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, δικαιούται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας της παρ. 1 μετά τον τοκετό, καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της. Η άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.

 • 27 Μαΐου 2021, 16:04 | Ηλίας Κουτσαντώνης

  Επιτέλους να αναγνωριστούν οι τρίτεκνοι ως πολύτεκνοι … δεν βλέπει, δεν αντιλαμβάνεται η Πολιτεία το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα που συνεχώς επιδεινώνεται; Πότε θα ληφθούν μέτρα πραγματικής στήριξης για όλους όσοι αποκτούν 3 παιδιά; Από μόνο του αυτό είναι ένας άθλος ! Ουσιαστική στήριξη σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Όχι μόνο οικονομική ενίσχυση αλλά πρόνοια και στήριγμα ως την ενηλικίωση και του τελευταίου τέκνου! Δεν είναι πολυτέλεια , είναι πράξη ευθύνης και αγάπης προς την πατρίδα και προς το μέλλον της!

 • 26 Μαΐου 2021, 23:08 | Μαγδαληνή Γεωργιάδου

  Οι τρίτεκνοι ζητάμε το αυτονόητο:
  Να προστεθεί πρόταση στην οποία,
  Να αποδίδεται ο χαρακτηρισμός ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ισόβια,
  Για όσους έχουν τρία παιδιά εν ζωή!

 • 26 Μαΐου 2021, 23:58 | ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  τριτεκνία να γίνει ισοδύναμη με την πολυτεκνία. Πλέον στις μέρες μας λίγοι κάνουν από 3 παιδιά και πάνω! Να γίνει ισόβια η ιδίοτητα του τρίτεκνου. Να δίνονται ανάλογα επιδόματα και βοηθήματα στους τρίτεκνους

 • 26 Μαΐου 2021, 22:14 | Καίτη Σταυρινού

  Στο παρόν νομοσχέδιο να αποδοθεί η ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΣΟΒΙΑ.

 • 26 Μαΐου 2021, 22:32 | Δέσποινα Χατζηαραπογλου

  ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ—
  ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ—ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΟΥΝ— ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ—ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ
  Σώστε την ελληνική οικογένεια!!!

 • 26 Μαΐου 2021, 22:50 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Ζητάμε από τον Υπουργό Εργασίας, και την Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, να προσθέσουν άρθρο στο παρόν νομοσχέδιο, και να αποδώσουν την ΙΣΟΒΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ.

 • 26 Μαΐου 2021, 20:06 | ΙΛαμπρινη Κ.

  Επιτέλους ήρθε η ώρα και για τη τριτεκη οικογενεια που παρολες τις δυσκολίες βοηθάει τοσο στην υπογεννητικοτητα της χώρας και η ίδια η χώρα το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να μας παρέχει ΙΣΟΒΙΑ την ιδιότητα αυτή ……ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:31 | ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΛΜΥΡΟΎ

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΒΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ

 • 26 Μαΐου 2021, 19:23 | ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΛΜΥΡΟΎ

  ΙΣΌΒΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΤΩΡΑ. ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ. Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΓΕΡΑΣΕ.

 • 26 Μαΐου 2021, 17:43 | Άννα

  Τριτεκνη οικογένεια=πολύτεκνη οικογένεια! Μέχρι και στην ελληνική γλώσσα πολύ σημαίνει πάνω από τα δύο! Σε όλο το κόσμο οικογένεια με τρία παιδιά λέγεται πολύτεκνη,μόνο στην Ελλάδα υπάρχει όρος Τριτεκνος. Πρέπει να αλλάξει αυτό και να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες μας!

 • 26 Μαΐου 2021, 16:58 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η τριτεκνία να γίνει ισοδύναμη με την πολυτεκνία. Πλέον στις μέρες μας λίγοι κάνουν από 3 παιδιά και πάνω! Να γίνει ισόβια η ιδίοτητα του τρίτεκνου. Να δίνονται ανάλογα επιδόματα και βοηθήματα στους τρίτεκνους.

 • 26 Μαΐου 2021, 16:16 | Αγγελική Κανακάρη

  ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ—
  ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ—ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΟΥΝ— ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ—ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ

 • 26 Μαΐου 2021, 15:52 | Ιωάννα Ιωαννιδου

  Ισοβια αναγνώριση τριτεκνικης ιδιότητας….

 • 26 Μαΐου 2021, 15:49 | Ιωάννα Φραγκου

  Ζητάμε ΤΗ ΙΣΌΒΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΙΣΌΤΗΤΑ

 • (Παράγραφος 3): Οι διατυπώσεις στο πεδίο των δικαιούχων της συγκεκριμένης παραγράφου παραπέμπουν στην πρόσβαση στο μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, μόνο από εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως οκτώ (8) ετών. Προτείνεται να συμπληρωθούν προκειμένου να συμπεριλάβουν, επίσης, τις εργαζόμενες που γίνονται ανάδοχοι γονείς τέκνων μέχρι τη συμπλήρωση της ίδιας ηλικίας, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, αποτροπής αντικρουόμενων ερμηνειών στην πράξη, αλλά και συνέπειας με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 33 («Πεδίο εφαρμογής») του νομοσχεδίου.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:04 | Ελένη

  ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ επιτέλους να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την διάκριση

 • Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Οι εργαζόμενες μητέρες, δικαιούνται άδεια μητρότητας, συνολικής διάρκειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Οι οκτώ (8) εβδομάδες ή πενήντα έξι (56) ημέρες, χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδομάδες ή εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που η μητέρα έχει αναπηρία, δικαιούται δώδεκα (12) εβδομάδες πριν τον τοκετό και δεκατέσσερις (14) εβδομάδες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Η άδεια μητρότητας, θεωρείται πραγματικός χρόνος εργασίας και δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Η απουσία της εργαζόμενης, πέραν του διαστήματος των δεκαεπτά (17) εβδομάδων, λόγω ασθένειας, υπολογίζεται στα όρια βραχείας ασθένειας και εάν υπερβεί τα όρια αυτά, είναι δυνατός ο συμψηφισμός με τις ημέρες της κανονικής άδειας. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που ασφαλίζουν μισθωτούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταβάλλουν στις εργαζόμενες μητέρες επίδομα λοχείας για το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, εννέα (9) συνολικά εβδομάδων»
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται να αυξηθούν οι ημέρες άδειας μητρότητας σε εργαζόμενες που έχουν αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω αναπηρίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 09:01 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ

  Ζητάμε από τον Υπουργό Εργασίας, και την Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, να προσθέσουν άρθρο στο παρόν νομοσχέδιο, και να αποδώσουν την ΙΣΟΒΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ.

 • 26 Μαΐου 2021, 09:55 | Κωνσταντινα Τ

  Ισόβια Τριτεκνοι η ιδιότητας τρίτεκνος ίσουτε με πολύτεκνια στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας σε ένα κράτος υπό δημογραφική κατάρρευση είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε !!

 • 26 Μαΐου 2021, 08:49 | Γιοβά Καλλιόπη

  Απαιτείται πραγματική στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών.

 • 26 Μαΐου 2021, 08:19 | Δημήτριος Μουρτάς

  Απαιτείται η λήψη μέτρων για την πραγματική στήριξη των οικογενειών με τρία παιδιά.

 • 26 Μαΐου 2021, 07:52 | ΡΟΔΑΝΘΗ

  Αν μιλάμε για το καλό που επιστρέφει με διπλάσιο καλό, αυτή είναι η κίνηση που πρέπει να γίνει. Να αναγνωρίσει το κράτος τη τριτεκνη μάνα, και τον πατέρα που έχει περάσει τόσα και αγωνίζεται προσφέροντας την ψυχή του επί τρία στο έθνος. Δώστε κουράγιο σ, όλους και σ, άλλους να ακολουθήσουν.

 • 26 Μαΐου 2021, 06:21 | Γεωργία

  ΙΣΟΒΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!

 • 25 Μαΐου 2021, 23:31 | Κατερίνα

  Είναι απαραίτητο και ίσως αυτονόητο ότι πρέπει να ενισχύσουν τις τριτεκνες οικογένειες… είναι άδικο σε μια χώρα όπου δύσκολα σκέφτεσαι να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί να μην υπάρχει ειδική μέριμνα και προνόμια στις τριτεκνες οικογένειες και η αναγνώριση τούς ως πολύτεκνες

 • 25 Μαΐου 2021, 21:28 | Βιεννα Ζωή

  Ζητάμε από τον Υπουργό Εργασίας, και την Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, να προσθέσουν άρθρο στο παρόν νομοσχέδιο, και να αποδώσουν την ΙΣΟΒΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ.
  Οι Τρίτεκνοι Αττικής ζητάμε από τον Τρίτεκνο Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, να αποδώσει την Τριτεκνική Ιδιότητα Ισόβια.
  ΖΗΤΑΜΕ ΛΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
  ΙΣΟΒΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ!

 • 25 Μαΐου 2021, 20:10 | Δημήτρης

  Στο μήκος κύματος των περισσότερων, με τα δεδομένα του δημογραφικού προβλήματος, του μειωμένου μέσου όρου τέκνων ανά οικογένεια, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και τη μείωση του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού που εισφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι προφανείς οι διαφορές από την περίοδο που θεσπίστηκε ο όρος και οι ευεργετικές διατάξεις της πολύτεκνης και της υπερπολύτεκνης οικογένειας, αλλά και η ανάγκη διαμόρφωσης νέου περιβάλλοντος προστασίας κι ενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας.
  Με τα δεδομένα λοιπόν της εποχής αλλά και την προσπάθεια αναστροφής των δεικτών υπογεννητικότητας, κρίνεται σκόπιμο η ενίσχυση των δικαιωμάτων της τρίτεκνης οικογένειας.
  Ισόβια δικαιώματα για τους γονείς των τρίτεκνων οικογενειών και τα τέκνα αυτών.
  Ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων από τις οικογένειες αυτές με κριτήρια ρεαλιστικά και προσαρμοσμένα στο κόστος ζωής της εποχής.
  Δωρεάν χρήση των ΜΜΜ και προτεραιότητα στις μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Γενικά, αγαπητοί νομοθέτες, λειτουργήστε με γνώμονα το καλό της πατρίδας που υπηρετείτε.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 • 25 Μαΐου 2021, 20:33 | Β.

  Εξομοίωση τριτεκνων με τους πολύτεκνους. Υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί εδώ και χρόνια. Η ισόβια διατήρηση της τριτεκνικης ιδιότητας αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα και η πολιτεία θα έπρεπε να μεριμνήσει χρόνια τώρα για να πάψουν οι διακρίσεις. Επιπλέον θα πρέπει να επανεξεταστουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τα επιδόματα από τη στιγμή που το ενοίκιο και κανένα έξοδο των παιδιών δεν εκπιπτει από την εφορία. Υπάρχουν οικογένειες χωρίς περιουσιακά στοιχεία και χωρίς καταθέσεις και δεν δικαιούνται επίδομα τριτεκνου ούτε τέκνου. Τέλος να επανέλθει ο νόμος που στα 20 χρόνια εργασίας μητέρα με 3 τέκνα μπορούσε να συνταξιοδοτηθει και να ισχύει για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 • 25 Μαΐου 2021, 16:27 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ

  ΖΗΤΑΜΕ ΛΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
  ΙΣΟΒΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ!!!

 • 25 Μαΐου 2021, 10:02 | Κωνσταντίνος

  Εάν υπάρχει βούληση να βοηθήσουμε την πατρίδα και το δημογραφικό θα πρέπει να δοθούν πραγματικά κίνητρα και πραγματική στήριξη.
  Οι τριτεκνοι πρέπει να λογίζονται ως πολυτεκνοι,να υπάρξουν ελαφρύνσεις σε επίπεδο φορολογιας και όχι μόνο.
  Η πατρίδα είναι υπό δημογραφική κατάρρευση και το κράτος δεν βοηθά καθόλου.

 • 25 Μαΐου 2021, 10:46 | Ευτέρπη Καββαδία

  Η τριτεκνία να γίνει ισοδύναμη με την πολυτεκνία. Πλέον στις μέρες μας λίγοι κάνουν από 3 παιδιά και πάνω! Να γίνει ισόβια η ιδίοτητα του τρίτεκνου. Να δίνονται ανάλογα επιδόματα και βοηθήματα στους τρίτεκνους.

 • 25 Μαΐου 2021, 08:30 | ΠΑΠΑΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ισόβια ιδιότητα του τριτεκνου.
  Επίσης επίδομα στην μητέρα από τον μήνα επιβεβαίωσης (ιατρικά) της κύησης για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα που δεν καλύπτει ο εκάστοτε ασφαλιστικός φορέας, όπως υπέρηχοι και μικροβιολογικές εξετάσεις.

 • 24 Μαΐου 2021, 17:53 | ΣΟΦΙΑ

  Συμφωνώ με την κα Συροπούλου ως προς τις μητέρες-επιχειρηματίες/επιτηδευματίες γιατί ποτέ δεν προβλέφθηκε κάτι σχετικό…αρκεί να σας αναφέρω προσωπικό παράδειγμα,δουλεύω στην επιχείρησή μου 56 ώρες την εβδομάδα,καισαρική τρις λόγω προβλήματος…ήμουν στη θέση μου μέχρι τις 6μμ που σχολάω τις προηγούμενες του τοκετού και επέστρεψα στις 15 ημέρες μετά τη γέννα όλες τις φορές….οι υπάλληλοι που απασχολώ-και μπράβο στις κοπέλες καθώς είναι κι αυτές μανούλες -έλειψαν για όσο διάστημα ακριβώς οριζόταν από το νόμο και λίγο παραπάνω καθώς ως μάνα κι εγώ διέπομαι από ευαισθησίες…εγώ προσέλαβα κυρία για την μερική φροντίδα των παιδιών μου συν το ότι και οι 2 γιαγιάδες μπορούσαν ή όχι , «δούλευαν» κι αυτές 8-6 για να μπορώ εγώ να δουλέυω καθώς είναι απαραίτητη η παρουσία μου στην εργασία…κι εγώ είμαι τυχερή γιατί υπήρχαν και οι γιαγιάδες, αν κάποια κυρία πρέπει να λείψει ή να κρατά κλειστό το μαγαζί της μέχρι να μπορεί να εργάζεται ή δεν έχει τα οικονομικά περιθώρια να προσλάβει άτομο είτε για την επιχείρηση είτε για τη φροντίδα των παιδιών τί πρέπει να κάνει εν τέλει?πρέπει να ληφθεί μέριμνα οπωσδήποτε για αυτές τις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών,έστω μια μικρή οικονομική βοήθεια,ίσως κάποιο επίδομα ή για κάποιους μήνες επιδότηση για εργαζόμενο να αναπληρώνει την απουσία της.Αν μιλάμε για ισονομία και ίσα δικαιώματα σίγουρα σε αυτή την περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων δεν υφίστανται.

 • 23 Μαΐου 2021, 23:51 | Λιλα Συροπουλου

  Τριτεκνες μητερες δεν υπαρχουν μονο ως Υπαλληλοι ειτε του Δημοσιου ειτε του Ιδιωτικου τομεα, υπαρχουν και ελευθερες επαγγελματιες καθως και Αυτοαπασχολουμενες! Παρακαλω να προβλεφθει και για εμας επιτελους κατι! π.χ. Ειδικο επιδομα εστω για ενα τριμηνο απο την γεννηση του τεκνου ισο με τον ελαχιστο μηνιαιο μισθο των υπαλληλων. Διοτι αδεια δεν μπορουμε να παρουμε μιας και δεν μας πληρωνει καποιος αλλα ουτε μπορουμε να δουλεψουμε για ενα διαστημα ωστε να συντηρηθουμε, επομενως θα επρεπε να βρεθει μΙα λυση ως προς το ανωτερο πρακτικο προβλημα.

 • 23 Μαΐου 2021, 22:53 | Ιωάννα Βελέντζα

  Η τριτεκνια να γίνει ίση με την πολυτεκνια.. Οι αναπληρωτές τρίτεκνοι εκπαιδευτικοι να διορίζονται με ποσοστό… Οι τρίτεκνοι να παίρνουν τα επιδόματα που τους αξίζουν… Ισόβια ιδιότητα τριτεκνους τώρα

 • 23 Μαΐου 2021, 22:29 | Διονύσης Γιατράς

  ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ—
  ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ—ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΟΥΝ— ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ—ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ

 • 23 Μαΐου 2021, 20:37 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Η προηγούμενη κυβέρνηση με το νόμο Γιαβρόγλου κατήργησε την πρόσληψη τρίτεκνων αναπληρωτών με ποσόστοσο, θεωρώντας πως ένα παιδί αξίζει 3 μόρια όσο ένα πτυχίο Β2 ξένης γλώσσας. Η παρούσα κυβέρνηση τι έχει κάνει για τις τρίτεκνες οικογένειες;;; Άρα να μην κάνουμε παιδιά και παίρνουμε πτυχία;;;;

 • 23 Μαΐου 2021, 18:49 | Γκιώκας Δημήτρης

  Επιτέλους γυρίστε το βλέμμα σας και στους τρίτεκνους

 • 23 Μαΐου 2021, 15:43 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
  Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
  Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
  τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
  email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
  email: triteknoiattikis@yahoo.gr
  fax: 2109570649
  http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

  Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής ζητά από τον Υπουργό Εργασίας,
  καθώς και από την Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας,
  Στο παρόν νομοσχέδιο,
  Να προστεθεί πρόταση στην οποία,
  Να αποδίδεται ο χαρακτηρισμός ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ισόβια,
  Για όσους έχουν τρία παιδιά εν ζωή!
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Η Πρόεδρος Θεοκλήτη Μεσουρίδου
  Η Γ. Γραμματέας Δέσποινα Τσουρουφλή

 • ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ—
  ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ—ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΟΥΝ— ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ—ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ

 • 18 Μαΐου 2021, 17:12 | Γ.Π.

  ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 200 ΕΝΣΗΜΩΝ (ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ?) ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ Η ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΗΣΕ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΓΚΥΟΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΕΝΣΗΜΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ 63 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕ ΜΟΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ. ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ.

 • 18 Μαΐου 2021, 11:59 | Katerina

  να διευκρινηστεί ότι εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις έμμισθης εντολής.

  επίσης η τελευταία παράγραφος να καταλαμβάνει και τις διακρατικές υιοθεσίες.

 • 17 Μαΐου 2021, 19:15 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Προφανώς και δεν προστατευεται επαρκώς η μητρότητα με αυτές τις διατάξεις. Χρειάζεται μεγαλύτερο διάστημα απουσίας μετά τη γέννηση. Τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστουν πληρως οι αποδοχές της κατά την άδεια μητρότητας.Η μητέρα θα πρέπει να απολαμβάνει την κοινωνική πρόνοια χωρίς εκπτώσεις.

 • 15 Μαΐου 2021, 11:34 | κατερινα Μουστακη

  Τωρινό εργασιακό μητρότητας
  Α.(ας υποθέσουμε με επαπειλούμενη = ασθένεια κατα την διάρκεια της κυύησης):
  1. Ασθένεια κατά την διάρκεια της κύησης : 1/2 ή 1 μήνα αντίστοιχα τον οποίο επιβαρυνόταν ο εργοδότης .
  2. 119 ημέρες (56 πριν τον τοκετό και 63 μετά) . Από το ΙΚΑ . Την διαφορά του μισθού (Ότι έπαιρνε μείον ότι πήρε από το ΙΚΑ) την πλήρωνε ο ΟΑΕΔ. Μετά έπαιρνε την ετήσια άδεια της κανονικά

  Β. Αν δεν είχε πάρει άδεια ασθένειας κατά την διάρκεια της κύησης : 1/2 ή 1 μήνα αντίστοιχα τον οποίο επιβαρυνόταν ο εργοδότης .
  Μετά πληρωνόταν από το ΙΚΑ και Την διαφορά του μισθού (Ότι έπαιρνε μείον οτι πήρε από το ΙΚΑ) την πλήρωνε ο ΟΑΕΔ.

  ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  Αν ασθενήσει πριν ή μετά τον τοκετό με το νέο νομοσχέδιο το πρώτο που αφαιρείτε είναι η άδεια (το δύναται ξέρετε πως θα γίνει πράξη όταν την αφήνετε απροστάτευτη).
  Επίσης δεν αναφέρετε από που θα πληρωθεί τις 56 ημέρες πριν τον τοκετό. Θα είναι άνευ; Θα τις επιβαρύνεται ο εργοδότης;
  Για τις 63 αναφέρεστε ως επίδομα . Δλδ; Έως τώρα έπαιρνε (με συνδυασμό ΟΑΕΔ και ΙΚΑ όλο τον μισθό της ατόφιο για 119 ημέρες . Τώρα; Τι ποσό θα είναι αυτό το επίδομα;

  Πρέπει να διατηρήσετε προστατευμένη την μητρότητα. Πρέπει να μπορεί μία μητέρα να ανακοινώσει ότι είναι έγκυος στην εργασία της χωρίς να σκέφτεται ότι δεν θα έχει φαγητό ή τα απαραίτητα στο ενδιάμεσο και να μην επιβαρύνει στο ελάχιστο τον εργοδότη ώστε να μην δέχεται να προσλάβει νιόπαντρες ή αρραβωνιασμένες.

 • 14 Μαΐου 2021, 12:50 | Marialena Bat

  Οι διατάξεις αυτές θα καλύψουν και τις συλλογικές συμβάσεις που είναι λιγότερο ευνοικές προς τους εργαζομένους πχ ναυτιλία;