Άρθρο 61 Άδεια άνευ αποδοχών

1. Εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης δύναται, κατόπιν ατομικής έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη, να λάβει άδεια άνευ αποδοχών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, η οποία δύναται να παραταθεί με νεότερη συμφωνία των μερών. Κατά τη διάρκεια της άδειας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η έγγραφη συμφωνία αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) «ΕΡΓΑΝΗ» και αντίγραφό της γνωστοποιείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
2. Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών εκ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

 • 27 Μαΐου 2021, 23:30 | Νικόλαος Κλωθάκης

  άρθρο 61
  Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ απευθύνεται στους εργοδότες, εργαζομένους, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ. Η υποχρέωση αναγγελίας της ιδιωτικής συμφωνίας για άδεια άνευ αποδοχών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με ταυτόχρονη υποχρέωση κοινοποίησης της συμφωνίας στο e-EFKA αποτελεί πλεονασμό και γραφειοκρατία.

  Για το λόγο αυτό η φράση «και αντίγραφό της γνωστοποιείται στον e-
  Ε.Φ.Κ.Α» πρέπει να απαλειφθεί .

 • 27 Μαΐου 2021, 23:30 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Προτείνεται στο άρθρο 61 περί αδείας άνευ αποδοχών, να διευκρινιστεί ότι ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας και της αποζημίωσης λόγω απόλυσης. Καθώς και ότι ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και ότι κάνοντας χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, δεν οφείλεται για το ίδιο διάστημα και κανονική άδεια και επίδομα αδείας. Ειδικότερα, προτείνεται η διάταξη να τροποποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας δεύτερη παράγραφο ως εξής (και η υφιστάμενη δεύτερη να αναριθμεί σε τρίτη):
  2. Ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας και της αποζημίωσης λόγω απόλυσης του εργαζόμενου. Περαιτέρω, ο ανωτέρω χρόνος δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση λήψης από τον εργαζόμενο άδειας άνευ αποδοχών, για το διάστημα αυτό δεν οφείλεται κανονική άδεια και επίδομα αδείας.

 • Προτείνεται να τεθεί ένας ελάχιστος συμπληρωμένος χρόνος απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη (πχ 1 έτος) για την άσκηση του δικαιώματος λήψης άδειας άνευ αποδοχών.

 • 27 Μαΐου 2021, 21:41 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η άδεια άνευ αποδοχών πρέπει να θεσπιστεί ως δικαίωμα μονάχα του εργαζομένου και υποχρέωση μονάχα του εργοδότη, ειδάλλως ο εργοδότης θα επιβάλλει άδεια άνευ αποδοχών σε περιόδους χαμηλού τζίρου, την οποία θα εκβιαστεί ο εργαζόμενος να αποδεχθεί, λόγω τις άνισης ισχύος μεταξύ τους.

 • 22 Μαΐου 2021, 20:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Ολες οι δήθεν αιτήσεις που προβλέπει ο νόμος δεν διασφαλιζουν ότι ο εργαζομενος ενεργεί με ελεύθερη βούληση . Η πίεση του εργοδότη πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Πρέπει να προβλεφθούν δικλείδες ασφαλείας που να εξασφαλίζουν πως όλες αυτές οι αιτήσεις που προβλέπονται είναι προιόν ελεύθερης βούλησης.
  Ισως μια πιο αποτελεσματικη προστασία που μπορώ να σκεφτώ, είναι πως σε περίπτωση λήψης οποιουδηποτε δυσμενους μέτρου για τον εργαζόμενο, να δίνεται δικαίωμα ένστασης και η διαφορά να δικάζεται απο τριμελής επιτροπή με ένα μέλος εκπρόσωπο του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων, ένα μέλος της πλευρας του εργοδότη και ένα μέλος εκπρόσωπο της δικαστικής εξουσίας.
  Οι ατομικές συμφωνίες και οι συμφωνίες με»ενώσεις προσώπων» κλπ υποκρύπτουν δόλο και σκοπιμη απόκρυψη του χάσματος της διαπραγματευτικής ισχύος των δύο μερών.

 • 21 Μαΐου 2021, 15:08 | Βασίλης

  Η διαδικασία χορήγησης της άδεια άνευ αποδοχών θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή, δηλαδή να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι χορήγησης και συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Επίσης, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (με τους προσωπικούς του κωδικούς) και οι επιχείρηση θα πρέπει να αποδέχεται ή να απορρίπτει την αίτηση του εργαζόμενου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση στον ΕΦΚΑ.

 • 18 Μαΐου 2021, 16:22 | Πληβίος

  κανενα ειδος αδειας δεν παρεχεται όπως επιθυμει ο εργαζομενος αν θιγεται εστω κατ ελαχιστον η λειτουργια και το κερδος της επιχειρησης

 • 15 Μαΐου 2021, 11:02 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΕΛΑΚΑΣ

  Η Στρατιωτική Θητεία δεν μπορεί π.χ να θεωρηθεί κάτι σαν άδεια άνευ αποδοχών.
  Έχοντας υπόψη μέγιστη προσφορά όλων των παιδιών μας που υπηρετούν τον ιερό σκοπό της διαφύλαξης της Εθνικής μας κυριαρχίας, είναι δίκαιο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ως ελάχιστη ανταμοιβή (του Κράτους) στα παιδιά αυτά, δωρεάν «εξαγοράς» του χρόνου της στρατιωτικής Θητείας (για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συντάξιμες αποδοχές τους), με αναδρομική ισχύ.

  Επιγραμματικά αναφέρω ότι με τους Ν. 4387/16 & 4670/20 ο Ε-ΕΦΚΑ αναγνωρίζει το χρόνο της Στρατιωτικής Θητείας ως «πλασματικό» κατόπιν εξαγοράς και το χειρότερο από το 2016 αυξάνεται σταδιακά ο συντελεστής εισφοράς εξαγοράς 6,67% και μάλιστα από το 2020 γίνεται 20% που ουσιαστικά καθιστά την εξαγορά ασύμφορη και αποτρεπτική!!!

  – Ο χρόνος της θητείας δεν είναι πλασματικός ή άδεια άνευ αποδοχών , είναι πραγματικός και τα παιδιά μας ενώ θα μπορούσαν να εργάζονταν και να είχαν τα ένσημα τους και τις αποδοχές τους, καλούνται και πολύ σωστά να υπηρετήσουν την Πατρίδα και το κάνουν με αυταπάρνηση, στα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής τους.
  Είναι χρέος της Πολιτείας ως ελάχιστη ανταμοιβή, και στα πλαίσια του δικαίου να αποδώσει (με αναδρομική ισχύ) τον χρόνο αυτό στα συντάξιμα τους χρόνια ως πραγματικό, όχι πλασματικό και χωρίς κανένα κόστος εξαγοράς.