Άρθρο 86 Ψηφοφορία – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1264/1982

Το άρθρο 13 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ψηφοφορία
1. Η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορία με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
2. Tα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ηλεκτρονικών ψήφων εισάγονται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.».

 • 27 Μαΐου 2021, 22:43 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η ηλεκτρονική ψηφοφορία διακινδυνεύει την αξιοπιστία της διαδικασίας. Οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά δια ζώσης.

 • ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ) Κολοκοτρώνη 4 ΤΚ 10561 τηλ. 2103225997 – 6977253957 http://www.estamede.gr

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86
  ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορία
  Προστίθεται ς τελικό στη λέξη ψηφοφορία
  Στο τέλος της παραγρ 1. προστίθεται :
  Σε σωματεία με άνω των 300 εγγεγραμμένους η εκλογή των συλλογικών οργάνων διενεργείται σε μια ή περισσότερες ημέρες, επόμενες της Γενικής Συνέλευσης, αναλόγως του αριθμού των μελών τους, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση ΓΣ.
  Στην περίπτωση που υπάρχει πλην της Ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως και ψηφοφορία δια φυσικής παρουσίας, η δεύτερη διεξάγεται πριν, σε μία ή περισσότερες ημέρες. Οι κάλπες σφραγίζονται και εξασφαλίζονται, χωρίς να ανοιγούν οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια, υπ’ ευθύνη του Δικαστικού Αντιπροσώπου και της Εφορευτικής Επιτροπής. Διεξάγεται από την επομένη της διεξαγωγής της, σε μία ή περισσότερες ημέρες, η Ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά τη λήξη της οποίας ανοίγονται και καταμετρώνται και τα ψηφοδέλτια και εξάγονται τα συνολικά αποτελέσματα.
  Στο τέλος προστίθεται :
  3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνταξιουχικές οργανώσεις.

  Ο Πρόεδρος Κ. Δούκας Οι Γεν. Γραμματείς Δ. Κούγκας – Δ. Καραπιστόλης

 • 25 Μαΐου 2021, 00:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Δεν μπορώ να καταλάβω που το βρήκατε αυτό το λογισμικο που εξασφαλιζει το αδιάβλητο της ηλεκτρονικης ψηφοφορίας.
  Εδώ κοτζάμ κυβέρνηση των Η.Π.Α απέσυρε την ηλεκτρονική ψηφοφορια στις εκλογές γιατί διαπίστωσε ότι «μπάζει απο παντού» και δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε μυστικότητα ψηφοφορίας ,ούτε αυθεντικοποίηση των ψηφοφόρων κλπ

  Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δυστυχώς δεν είναι αδιάβλητη, αλλά αν εσείς έχετε ανακαλυψει λογισμικό που εγγυάται το αδιάβλητο προτείνω :
  α)να το εφαρμοσετε και στις εθνικές εκλογές
  β) να το εξάγετε στις Η.Π.Α και όπου αλλού θέλουν αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν ηλεκτρονική ψηφοφορία.