Άρθρο 27 Άδεια πατρότητας (άρθρα 4 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται: είτε α) να χορηγείται δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες δώδεκα (12) πρέπει να χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε β) να χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης.
2. Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου.
3. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

 • Να προστεθεί «εφόσον ζητηθεί από τον πατέρα η αδεια είναι υποχρεωτική …»
  Επίσης, οι αποδοχές να καταβάλλονται με παρόμοια λογική με την άδεια μητρότητας. Όπως είναι η διατύπωση φαίνεται ότι για τις αποδοχές βαρύνεται μόνο ο εργοδότης.

 • 27 Μαΐου 2021, 17:06 | Αλκιβιάδης Πούλιας

  Συνιστάται να αναφερθεί ρητά στο νόμο αν η άδεια είναι με αποδοχές ή όχι, έτσι ώστε να είναι απολύτως σαφές.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:10 | ΘΩΜΑΣ Χ

  Το χρονικό διάστημα των 14 ημερών θεωρώ πως είναι μεγάλο και μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργία ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις, με λίγους εργαζόμενους, που λόγω του ξαφνικού γεγονότος της γέννησης τέκνου, να μείνουν χωρίς τις υπηρεσίες του εργαζόμενου ξαφνικά και για αρκετό διάστημα.

 • 24 Μαΐου 2021, 11:35 | Σ.Τ

  Καλημέρα σας,

  Το Νομοσχέδιο κινείται σε πολύ σωστή πορεία και είναι κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια.

  Αναφορικά με το Άρθρο 27 «Άδεια Πατρότητας» νομίζω οτι το άρθρο χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων καθότι δεν θέτει χρονικά περιθώρια σχετικά με το:

  1) Μέχρι πότε έχει δικαίωμα να λάβει την 14ήμερη άδεια ο πατέρας (στο σκέλος (α) αναφέρει μόνο οτι μπορούν να δοθούν 2 + 12 ημέρες μετά τη γέννηση μέσα σε 30 ημέρες αλλά έχει και το σκέλος (β) που το αφήνει ανοικτό για κάθε ερμηνεία τόσο από εργοδότες όσο και από εργαζόμενους.
  Είναι γεγονός δε οτι αν ισχύσει οτι η άδεια μπορεί να λαμβάνεται μέσα στο πρώτο 30ήμερο από τη γέννηση, μετά την παρέλευση, οι υποχρεώσεις του πατέρα και η προσπάθεια για στήριξη της οικογένειάς του, τελειώνουν;

  2) Σε συνδυασμό με την επίλυση του ανωτέρω, σε περιπτώσεις δίδυμών κυήσεων, θα πρέπει να προβλέπεται στον Νόμο, επιπλέον ημέρες αδείας καθότι η οικογένεια χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια η οποία πρέπει, με μνεία του Νόμου, να παρέχεται από τον πατέρα και όχι απο οικιακές ή άλλες βοηθούς.

 • 21 Μαΐου 2021, 16:37 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους ή άδεια πατρότητας 14 ημερών ?

 • 15 Μαΐου 2021, 20:10 | Α.Κ..

  Δεν αναφέρει αν θα είναι με αποδοχές

 • 14 Μαΐου 2021, 12:52 | Marialena Bat

  Οι διατάξεις αυτές θα καλύψουν και τις συλλογικές συμβάσεις που είναι λιγότερο ευνοικές προς τους εργαζομένους πχ ναυτιλία;