Άρθρο 36 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

1. Η εργαζόμενη μητέρα μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας του άρθρου 37, εφόσον κάνει χρήση αυτής, ή και της ετήσιας κανονικής της άδειας, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έξι (6) μηνών. Αν η εργαζόμενη μητέρα, δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας της παρ. 1 του άρθρου 37, δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και, στη συνέχεια, το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 37.
2. Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας δεν επηρεάζει τη λήψη του δικαιώματος της άδειας φροντίδας παιδιού, το οποίο χορηγείται στο ακέραιο στη μητέρα, στον πατέρα ή και στους δύο, εφόσον αποφασίσουν να το μοιραστούν.
3. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίο επίδομα ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση απασχόλησης, μέχρι και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως ή μέχρι δεκατρείς (13) ημέρες τον μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το ποσό που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το ήμισυ του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού.
4. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας και σύνταξης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του- κατά περίπτωση αναφερόμενου- παραπάνω ποσού, από το οποίο ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Ο.Α.ΕΔ..
5. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας εφαρμόζονται το άρθρο 1 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31) και η υπ’ αρ. 30874/23.4.2004 (Β΄ 1023) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται επίσης η τεκμαιρόμενη μητέρα κατά το άρθρο 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

 • 27 Μαΐου 2021, 18:45 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Άμεση νομοθετική ρύθμιση που σχετίζεται με την άδεια προστασίας της μητρότητας για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, οι οποίες επιστρέφουν στην εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους.

 • 26 Μαΐου 2021, 23:02 | Σοφία

  ζητώ άμεση νομοθετική ρύθμιση για τις συμβασιούχες εργαζόμενες των ΟΤΑ για το θέμα της άδειας μητρότητας

 • 26 Μαΐου 2021, 22:01 | Καίτη Σταυρινού

  Στο παρόν νομοσχέδιο να αποδοθεί η ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΣΟΒΙΑ.

 • 26 Μαΐου 2021, 22:30 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Ζητάμε από τον Υπουργό Εργασίας, και την Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, να προσθέσουν άρθρο στο παρόν νομοσχέδιο, και να αποδώσουν την ΙΣΟΒΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ.

 • 26 Μαΐου 2021, 21:30 | costas

  ζητώ άμεση νομοθετική ρύθμιση για τις συμβασιούχες εργαζόμενες των ΟΤΑ για το θέμα της άδειας μητρότητας

 • 26 Μαΐου 2021, 21:33 | Βασιλική Πρεβεζάνου

  Ζητώ άμεση νομοθετική ρύθμιση για τις συμβασιούχες εργαζόμενες των ΟΤΑ για το θέμα της άδειας μητρότητας.

 • 26 Μαΐου 2021, 20:19 | ΧΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

  Ζητώ άμεση νομοθετική ρύθμιση για τις συμβασιούχες εργαζόμενες των ΟΤΑ για το θέμα της άδειας μητρότητας.

 • 26 Μαΐου 2021, 20:10 | Βασίλης Λαμπροπουλος

  ζητώ άμεση νομοθετική ρύθμιση για τις συμβασιούχες εργαζόμενες των ΟΤΑ για το θέμα της άδειας μητρότητας.

 • 26 Μαΐου 2021, 20:33 | Κωνσταντίνα Παντελή

  ζητώ άμεση νομοθετική ρύθμιση για τις συμβασιούχες εργαζόμενες των ΟΤΑ για το θέμα της άδειας μητρότητας.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:50 | ΓΕΩΡΓΙΆ ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ

  Ως συμβασιούχος υπάλληλος ΙΔΟΧ ζητάμε ίσα δικαιώματα στην άδεια μητρότητας με τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους .Για αυτό τον λόγο ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση .

 • 26 Μαΐου 2021, 19:57 | Κώστας Μπ.

  Πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί η αδικία επί του συγκεκριμένου θέματος ζωτικής σημασίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:46 | Πασχάλης Βελίκης

  Σταματήστε επιτέλους την θεσμοθέτηση και νομοθέτηση με 2 μέτρα κα ι 2 σταθμά που παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Δεν επιτρέπεται εν έτει 2021 να συζητάμε και να απαιτούμε για τα βασικά.
  Κοινές νομοθετικές ρυθμίσεις για όλους ανεξαρτήτως αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

 • 26 Μαΐου 2021, 18:29 | Λέββας Δημήτριος

  Πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι στις άδειες μητρότητας ανεξάρτητα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και διάρκειας συμβάσεων (αορίστου ή ορισμένου). Πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων γυναικών.

 • 26 Μαΐου 2021, 16:47 | Νάντια Παρρά

  Όλος αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται θεωρώ ότι είναι άδικος. Όλες οι μανούλες είναι το ίδιο είτε είναι ΙΔΟΧ είτε δημοσίου γιατί όλες έχουν την ανάγκη να είναι μαζί με τα μωράκια τους τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Ελπίζω σύντομα σε αυτή την αλλαγή σύντομα!!!

 • 26 Μαΐου 2021, 16:33 | Ολγα Καφαταριδου

  Οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στο δημόσιο με την σημερινή κατάσταση που επικρατεί δεν μπορούν να λάβουν τις άδειες μητρότητας στην ουσία πρέπει να εγκαταλείψουν το βρέφος όταν γίνει 2 μηνών !!! Θα πρέπει να προβείτε σε άμεση νομοθετική που θα ξεκαθαρίζει που ανήκουν οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στο δημόσιο διότι υπάρχει νομοθετικό κενό και συμβαίνει μια κατάφορη αδικία προς αυτούς διότι δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι όποτε δεν μπορούν να λάβουν το εννιάμηνο . Αλλά ούτε και το εξάμηνοπου λαμβάνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ! Ειδικά σε προγράμματα όπως βοήθεια στο σπιτι , κέντρα κοινοτητας που οι συμβάσεις είναι πολυετής και διαδέχονται η μια την άλλη !ζουμε στο 2021 και ακόμα επικρατεί διάκριση σε ένα θέμα σοβαρό όπως η μητρότητα !

 • 26 Μαΐου 2021, 15:14 | Χριστίνα Βερβενιωτη

  Ειναι επιτακτική αναγκη η άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να δικαιούνται, οι εργαζόμενες σε συγχρηματοδοτούμενα προγραμμα ΕΣΠΑ, μητέρες, την ειδική παροχή μητρότητας .

 • 26 Μαΐου 2021, 14:53 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

  Aδεια προστασίας της μητρότητας για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου άμεση νομοθετική ρύθμιση.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:45 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Οι εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιστρέφουν στην
  εργασία τους 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους,
  δηλαδή μετά τη λήξη του χρόνου λοχείας!!
  Δεν δικαιούνται ούτε το 6μηνο του ΟΑΕΔ, ούτε το 9μηνο ανατροφής του Δημοσίου.
  Αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί εργαζομένους δυο ταχυτήτων και λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία οικογένειας και συνεπώς επιδεινώνει τους δείκτες υπογεννητικότητας της χώρας.
  Η πολιτεία οφείλει να διορθώσει αυτές τις παραλείψεις και να συμπεριλάβει και τις εργαζόμενες ΙΔΟΧ στο νομοθετικό πλαίσιο των αδειών μητρότητας/λοχείας.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:21 | Τσιριγγάκη Σπυριδούλα

  σχόλιο μου αφορά υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα αυτούς που απασχολούνται στις κοινωνικές Δομές στους ΟΤΑ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δηλαδή με ετήσιες συμβάσεις που ανανεώνονται με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του προγράμματος.
  Η σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ),που συνάπτουν με το δημόσιο έχει ως
  αποτέλεσμα να μην δικαιούνται την εννιάμηνη άδεια ανατροφής
  τέκνου, που ισχύει μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους,
  αλλά ούτε το 6μηνο άδεια του ΟΑΕΔ, καθώς ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθεί θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ των ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιούνται την εν λόγω παροχή. Επιπλέον αυτή η κατηγορία εργαζομένων δεν δικαιούνται, ούτε και το 9μηνο ανατροφής τέκνου που δίνετε απο το σημόσιο. Συνοπτικά οι εργαζόμενοι γονείς σε αυτές τις δομές για το Δημόσιο αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι και για τον ΟΑΕΔ ως δημόσιοι υπάλληλοι .Καμία μέριμνα, δεν έχει ληφθεί από καμία κυβέρνηση, και ας κάνουμε λόγω σαν χώρα για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας! Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιστρέφουν στην εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους, γεγονός που αδιαμφισβήτητα λειτουργεί αποτρεπτικά για μια εργαζόμενη μητέρα.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:11 | Δέσποινα Παπαδοπούλου

  Η σχέση μητέρας- βρέφους δεν αλλάζει όποιο κι αν είναι το καθεστώς εργασίας της γυναίκας. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για κοινή αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων μητέρων, ανεξάρτητα από τον τομέα απασχόλησης τους, με στόχο την προστασία της μητρότητας ιδιαίτερα κατά τα πρώιμα στάδια της.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:55 | Τσακιρης Σταύρος

  Υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί το καθεστώς των ιδοχ σχετικά με την άδεια μητρότητας καθώς βιώνουμε μια σοβαρή διάκριση διότι δεν λαμβάνουμε ούτε το 6μηνο του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν οι μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ούτε το 9μηνο των ιδαχ κ μονίμων υπαλλήλων του δημοσίου.δεν είναι λογικό ούτε δημοκρατικό να υπάρχει τέτοια διάκριση αναμεσα σ εργαζόμενες μητέρες αποκλειστικά λόγω του καθεστώτος σύμβασης τους

 • 26 Μαΐου 2021, 12:15 | Δέσποινα τριανταφυλλίδου

  Υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί το καθεστώς των ιδοχ σχετικά με την άδεια μητρότητας καθώς βιώνουμε μια σοβαρή διάκριση διότι δεν λαμβάνουμε ούτε το 6μηνο του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν οι μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ούτε το 9μηνο των ιδαχ κ μονίμων υπαλλήλων του δημοσίου.δεν είναι λογικό ούτε δημοκρατικό να υπάρχει τέτοια διάκριση αναμεσα σ εργαζόμενες μητέρες αποκλειστικά λόγω του καθεστώτος σύμβασης τους.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:36 | Εύα Χ.

  Απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση για την άδεια προστασίας της μητρότητας των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:09 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

  ζητώ την άμεση νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την άδεια προστασίας της μητρότητας για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, οι οποίες επιστρέφουν στην εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:33 | Δήμητρα Παπαστεργίου

  Να αλλαχθεί αυτή η άδικη αντιμετώπιση της μητέρας και του παιδιού της και να πάψουν πια να υπάρχουν μητέρες εκατό ταχυτήτων στη χώρα μας. Να υπάρχει δυνατότητα αναδρομικης ισχύος για παιδια μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ανάγκη φροντίδας και ένα πλαίσιο στο οποίο η μητέρα θα είναι ήσυχη ότι η κοινωνία θα τη φροντίσει..

 • 26 Μαΐου 2021, 11:31 | Αθανασία Μασούρα

  Το σχόλιο μου αφορά τα άρθρα 35 , 36 και 37

  Υπάρχει σαφή διάκριση υπαλλήλων στο κομμάτι της μητρότητας. Αν είσαι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και ΙΔΑΧ δικαιούσαι την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, αν είσαι σε ιδιωτικο τομέα την 6μηνη μέσω ΟΑΕΔ, ενώ αν είσαι ΙΔΟΧ στον δημόσιο τομέα, άσχετα αν δουλεύεις στον ίδιο φορέα συνεχόμενα έτη, παίρνεις απλά 63 ημέρες. Είναι απαράδεκτο για το ίδιο γεγονός, το κομμάτι μητρότητας, να υπάρχει τόσο έντονη και σαφή διάκριση. Όσες ενεργείες και αν έχουν γίνει, παρότι είναι γνωστό χρόνια και από το Συνήγορο του Πολίτη δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, τουλάχιστον να είμαστε κάπου στην μέση. Η το πιο σωστό για όλες οι μητέρες, ανεξάρτητα από το φορέα εργασίας τους να δικαιούνται ακριβώς την ίδια άδεια. Επιπλέον, η διάκριση αυτή υπάρχει και στο κομμάτι της εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ δικαιούνται 7 εργάσιμες ημέρες, ενω οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ καμία.

 • Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Η εργαζόμενη μητέρα μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας του άρθρου 37, εφόσον κάνει χρήση αυτής, ή και της ετήσιας κανονικής της άδειας, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση που η μητέρα έχει αναπηρία, δικαιούται εννέα (9) μήνες. Αν η εργαζόμενη μητέρα, δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας της παρ. 1 του άρθρου 37, δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και, στη συνέχεια, το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 37».
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται να αυξηθούν οι ημέρες άδειας σε εργαζόμενες μητέρες που έχουν αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω αναπηρίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 11:17 | Βαρελα παναγιωτα

  Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο και για εμάς τις εν δυνάμει μητέρες με συμβάσεις ΙΔΟΧ και να εξισώθει με τις υπόλοιπες συμβάσεις. Δε θα έπρεπε να υπάρχουν μητέρες δυο ταχυτήτων.

 • 26 Μαΐου 2021, 11:06 | ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Ως συμβασιούχοι υπάλληλοι ΙΔΟΧ Ζητάμε ίσα δικαιώματα στην άδεια μητρότητας, με τους μόνιμους υπαλλήλους. Θα πρέπει να γίνει άμεση νομοθετική ρύθμιση. Προσωπικά επέστρεψα στην εργασία μου 63 ημέρες μετά τη γέννηση τρίτου τέκνου, γεγονός που μου προκάλεσε τεράστια εργασιακή και οικογενειακή πίεση. Καμία μητέρα με λιγότερα εργασιακά δικαιώματα.

 • 26 Μαΐου 2021, 11:26 | Μαριάνθη Σπουργίτη

  Για άλλη μια φορά βλέπουμε οι εργαζόμενες ΙΔΟΧ στο δημόσιο να εξαιρούνται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και να είναι αναγκασμένες δύο μήνες μετά την γέννα να επιστρέφουν στην εργασία τους.
  Οι ορμόνες του τοκετού φυσικά ακόμα δεν έχουν ηρεμήσει οπότε οι εργαζόμενες δεν μπορούν να είναι αποδοτικές. Ταυτόχρονα, διακυβεύβεται ο θηλασμός, ο οποίος έρευνες έχουν αποδείξει ότι συμβάλει στην μακροχρόνια υγεία βρέφους και μητέρας μειώνοντας τις δαπάνες του δημόσιου συστήματος υγείας. Τέλος, διακρίνουμε μια ανισότητα μεταξύ εργαζομένων αναλόγως του εργασιακού καθεστώτος.
  Θα πρέπει άμεσα να ληφθεί μέριμνα συμπερίληψης των εργαζομένων μητέρων ΙΔΟΧ στο δημόσιο στην ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας καθώς είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), όπως ακριβώς και οι εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνουν τις ίδιες εισφορές.

 • 26 Μαΐου 2021, 11:58 | Μετ.Καζ.

  Το σχόλιο μου αφορά σε υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα σε αυτούς που απασχολούνται στις Κοινωνικές Δομές στους ΟΤΑ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δηλαδή με ετήσιες συμβάσεις που ανανεώνονται με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του προγράμματος.
  Η σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ),που συνάπτουν με το δημόσιο έχει ως
  αποτέλεσμα να μην δικαιούνται την εννιάμηνη άδεια ανατροφής
  τέκνου, που ισχύει μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους,
  αλλά ούτε το 6μηνο άδεια του ΟΑΕΔ, καθώς ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθεί θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ των ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιούνται την εν λόγω παροχή. Επιπλέον αυτή η κατηγορία εργαζομένων δεν δικαιούνται, ούτε και το 9μηνο ανατροφής τέκνου που παρέχεται απο το δημόσιο. Οπότε, οι εργαζόμενοι γονείς σε αυτές τις δομές για το Δημόσιο αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι και για τον ΟΑΕΔ ως δημόσιοι υπάλληλοι .Δεν έχει ληφθεί σχετική μέριμνα από καμία κυβέρνηση, και ας κάνουμε λόγω σαν χώρα για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας! Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιστρέφουν στην εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους, γεγονός που αδιαμφισβήτητα λειτουργεί αποτρεπτικά για μια εργαζόμενη μητέρα.

 • 26 Μαΐου 2021, 09:20 | Aikaterini Paschou

  Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας σε σχέση με τις εργαζόμενες μητέρες στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα με συμβάσεις ΙΔΟΧ αποτελεί μια προφανή δυσμενή διάκριση.
  Οι μητέρες που βρίσκονται σε αυτό το εργασιακό καθεστώς υποχρεούνται να επιστρέψουν στην εργασία τους έπειτα από 63 μέρες, μόλις δηλαδή λήξει η άδεια λοχείας. Δεδομένης λοιπόν της υπάρχουσας συνθήκης οι αρχές της ίσης μεταχείρισης καθώς και της ισότητας στην εργασία καταστρατηγούνται ενώ η διάκριση ανάμεσα στις εργαζόμενες μητέρες είναι καταφανής.
  Οι ανάγκες ενός βρέφους και μιας μητέρας είναι κοινές ανεξαρτήτως συμβάσεως, ενώ ο αποχωρισμός τους στις 63 μέρες θεωρείται αδιανόητος και επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο δικαίωμα του θηλασμού το οποίο παρεμποδίζεται σημαντικά. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο αν θέλουμε να μιλάμε για ίση εργασιακή μεταχείριση, οι εργαζόμενες μητέρες στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με συμβάσεις ΙΔΟΧ να υπάγονται στις διατάξεις για την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας.

 • 26 Μαΐου 2021, 08:32 | Πανάγου Καλλιθέα

  Πρέπει να συνυπολογίσετε και τις εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στα συγχρηματοδοτούμενα προγραμμάτα ΕΣΠΑ και επιστρέφουν στην
  εργασία τους μόλις 63 ημέρες μετά τη γέννηση των παιδιών τους. Αποκαταστείτε αυτήν την αδικία. Δώστε άμεση νομοθετική λυση στο ζήτημα αυτό με την άδεια μητρότητας των ΙΔΟΧ.

 • 26 Μαΐου 2021, 08:16 | Κνης Δημήτριος

  Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τους συμβασιούχους ΙΔΟΧ του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου.
  Οι εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο
  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιστρέφουν στην εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους, δηλαδή μετά τη λήξη του χρόνου λοχείας, χωρίς δικαίωμα χρήσης άδειας προστασίας της μητρότητας.

  Η βιωματική εμπειρία των συναδελφισσών που κλήθηκαν να επιστρέψουν στην εργασία τους στις 63 ημέρες μετά την απόκτηση τέκνου καταδεικνύει τη δυσκολία και τις επιπτώσεις που είχε αυτό το γεγονός στις ίδιες, αλλά και στα βρέφη. Το σώμα και οι ορμόνες δεν έχουν επανέλθει πλήρως. Ο θηλασμός παρεμποδίζεται με
  αποτέλεσμα την πρόωρη διακοπή του.
  Επίσης, πολλές φορές οι γυναίκες εργάζονται σε ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας και δουλεύουν με κυλιόμενα ωράρια ή σε βάρδιες κτλ γεγονός το οποίο επιβαρύνει τις ίδιες και δεν μπορούν να είναι το ίδιο αποδοτικές σε αυτή την ανασφαλή συνθήκη, αλλά και τα βρέφη τα οποία ακόμα δεν έχουν αποκτήσει ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη δυσαρμονία ανάμεσα στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Δείτε επιτελούς αυτό το ζήτημα και εφαρμόστε την ευρωπαική νομοθεσία.

 • 25 Μαΐου 2021, 12:16 | ΕΥΑ Κ

  Οι εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιστρέφουν στην
  εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους,
  δηλαδή μετά τη λήξη του χρόνου λοχείας!!!! Δεν δικαιούνται ούτε το εξάμηνο του ΟΑΕΔ, ούτε το 9μηνο του δημοσίου.

 • 25 Μαΐου 2021, 11:31 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Το σχόλιο μου αφορά υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα αυτούς που απασχολούνται στις κοινωνικές Δομές στους ΟΤΑ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δηλαδή με ετήσιες συμβάσεις που ανανεώνονται με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του προγράμματος.
  Η σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ),που συνάπτουν με το δημόσιο έχει ως
  αποτέλεσμα να μην δικαιούνται την εννιάμηνη άδεια ανατροφής
  τέκνου, που ισχύει μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους,
  αλλά ούτε το 6μηνο άδεια του ΟΑΕΔ, καθώς ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθεί θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ των ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιούνται την εν λόγω παροχή. Επιπλέον αυτή η κατηγορία εργαζομένων δεν δικαιούνται, ούτε και το 9μηνο ανατροφής τέκνου που δίνετε απο το σημόσιο. Συνοπτικά οι εργαζόμενοι γονείς σε αυτές τις δομές για το Δημόσιο αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι και για τον ΟΑΕΔ ως δημόσιοι υπάλληλοι .Καμία μέριμνα, δεν έχει ληφθεί από καμία κυβέρνηση, και ας κάνουμε λόγω σαν χώρα για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας! Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιστρέφουν στην εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους, γεγονός που αδιαμφισβήτητα λειτουργεί αποτρεπτικά για μια εργαζόμενη μητέρα.

 • 25 Μαΐου 2021, 11:06 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Η ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΑΝΟΥΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ. ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ. ΣΑΜΠΟΤΑΡΕΤΑΙ Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

 • 25 Μαΐου 2021, 09:06 | ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΕΛΗ

  Όσον αφορά στα άρθρα 36 και 37 μήπως πρέπει επιτέλους να συνυπολογίσετε και τις εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στα συγχρηματοδοτούμενα προγραμμάτα ΕΣΠΑ και επιστρέφουν στην
  εργασία τους μόλις 63 ημέρες μετά τη γέννηση των παιδιών τους; Να εφαρμοστεί επιτέλουν πραγματικά ισοτιμία στο εργασιακό περιβάλλον και να μη μιλάμε για εργαζόμενους 2 ταχυτήτων;

 • 25 Μαΐου 2021, 09:36 | Κάννος Στυλιανός

  Σχετικά με τα άρθρα 36 & 37 θεωρώ το γεγονός να υπάρχουν τέτοιες ανισότητες στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων μόνο μπροστά δεν μας πάει. Εργάζομαι σε Δήμο με σχέση ΙΔΟΧ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ με πολυετείς συμβάσεις που ανανεώνονται κάθε έτος αδιάκοπα και η γυναίκα μου επίσης ΙΔΟΧ εδώ και πολλά χρόνια ως αναπληρώτρια σε σχολειά. Αυτό που ισχύει στις δικές μας περιπτώσεις είναι η επιστροφή της μητέρας στην εργασία αμέσως μετά την άδεια λοχείας, μετά από 63 ημέρες.

  Δηλαδή θεωρεί ο νομοθέτης αυτό το χρόνο αρκετά ικανό ώστε να μπορεί το βρέφος να αποχωριστεί τη μητέρα φυσιολογικά, χωρίς στο μέλλον αυτό να έχει επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία; Αυτός επίσης είναι και ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας τεκνοποίησης στις εν λόγω κατηγορίες εργαζομένων.

  Θα πρέπει επιτέλους σε τόσο σοβαρά ζητήματα να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Βοηθητικό το επίδομα γέννησης αλλά χρειάζονται και ένα ουσιαστικό δίχτυ προστασίας σε μεγάλη μερίδα εργαζόμενων μητέρων όπου μακροπρόθεσμα το συνολικό κοινωνικό όφελος θα είναι μεγαλύτερο. Παρακαλούμε να δείτε το θέμα με τη σοβαρότητα που του αρμόζει και σε αυτή την περίπτωση να μην υπάρξουν αδικίες αλλά να δοθούν ίσα δικαιώματα με τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

 • 25 Μαΐου 2021, 08:03 | Μαρία Τασσιοπούλου

  Οι εργαζόμενες των κοινωνικών δομών στους ΟΤΑ με σύμβαση ΙΔΟΧ δυστυχώς ΔΕΝ δικαιούνται την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, που ισχύει μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους των Δήμων, αλλά ούτε και της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (6μηνο άδειας του ΟΑΕΔ).

  Οι εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιστρέφουν στην εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους,δηλαδή μετά τη λήξη του χρόνου λοχείας…

  Αυτή η άδικη αντιμετώπιση θα πρέπει επιτέλους να αλλάξει!

 • 25 Μαΐου 2021, 07:46 | Ελένη Ε. Ντουντουλάκη

  Τριτοκοσμικοί διαχωρισμοί.Δεν αντιλαμβάνομαι που έγκειται η διαφοροποίηση των αναγκών ενός βρέφους και μιας μητέρας που εργάζεται ως υπάλληλος ΙΔΟΧ Δημοσίου ωστε να μην ωφελείται των προσηκόντων παροχών για να παρέχει στο παιδί της τον κρίσιμο πρώτο χρόνο αυτά που του πρέπουν.

 • 24 Μαΐου 2021, 20:56 | Κατερινα

  Είναι αδιανόητο ότι όλες εμείς που δουλευουμε σε ευρωπαϊκά προγραμματα με συμβάσεις ΙΔΟΧ θα πρεπει να επιστρέψουμε στην εργασία μας όταν το μωρό θα είναι 2 μηνών… Δεν είναι δυνατό να μη μας πιανουν ουτε η νομοθεσία των μονίμων υπαλλήλων ουτε των υπαλλήλων ιδιωτικου τομέα… Οι θέσεις μας καλυπτουν πολλα κενά του δημοσίου αλλά σχετικά με το θέμα της μητρότητας μας έχουν εντελώς ξεχασμένους… Τα δικά μας παιδια δε θα θέλουν τη μανα τους μετά από 60 μέρες από τον τοκετό… ‘Η ολοι θα έχουν τη βοήθεια από μαμά ‘η πεθερα? ‘Η μήπως θα πρεπει να πληρωνουμε κοπέλες και να αφήνουμε τόσο μικρα τα παιδιά μας σε ξένα χέρια…. Δε μπορεί οι ΙΔΟΧ όπου θέλουμε είναι δημόσιοι υπάλληλοι όπου θέλουμε ιδιωτικοί και όπου θέλουμε εντελώς ξεκρεμαστοι… Θα πρεπει να δοθεί άμεση λυση στο ζήτημα αυτό με τη μητρότητα..

 • 24 Μαΐου 2021, 10:45 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΪΜΠΕΚΙΔΟΥ

  Η αναφορά μου σχετίζεται με τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου και συγκεκριμένα στις κοινωνικές Δομές στους ΟΤΑ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (δηλαδή συμβάσεων που ανανεώνονται ανά 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης), παραμένοντας σε αυτή τη σχέση εργασίας 4-5 έως και 12 χρόνια.
  Η σχέση εργασίας που συνάπτουν με το δημόσιο, ΙΔΟΧ, έχει ως
  αποτέλεσμα να μην δικαιούνται την εννιάμηνη άδεια ανατροφής
  τέκνου, που ισχύει μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους των Δήμων,
  αλλά ούτε και της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (εξάμηνο
  άδειας του ΟΑΕΔ), καθώς ο ΟΑΕΔ παρέχει την άδεια σε εργαζόμενες
  μητέρες που είναι ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
  εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε
  επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και θεωρεί ότι οι ΟΤΑ δεν εμπίπτουν
  σε αυτό το πλαίσιο. Οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ με συμβάσεις ΙΔΟΧ είναι επίσης ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι εργαζόμενες για το Δημόσιο αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι και για τον ΟΑΕΔ ως δημόσιοι υπάλληλοι . Συνεπώς ΔΕΝ δικαιούνται ούτε το 9 μηνο του Δημοσίου (κι ας υπηρετούν 4-5- εώσ και 12 χρόνια)ούτε και το 6μηνο του ΟΑΕΔ!! Καμία μέριμνα, από καμία κυβέρνηση!

  Οι εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιστρέφουν στην
  εργασία τους σε 63 ημέρες μετά την απόκτηση των τέκνων τους,
  δηλαδή μετά τη λήξη του χρόνου λοχείας!!

 • 19 Μαΐου 2021, 12:34 | Κατερινα Μ.

  H αναφορά στην άδεια κυοφορίας αναφέρεται στην άδεια μητρότητας;
  Επίσης το επίδομα ΟΑΕΔ είναι το μόνο επίδομα / μισθός που καταβάλλεται κατά το χρονικό αυτό διάστημα; Δεν υποχρούται ο εργοδότης να καλύψει τη διαφορά από το μισθό;
  Να διευκρινιστεί ότι εφαρμόζεται και στην έμμισθη εντολή.

 • 18 Μαΐου 2021, 17:30 | Γ.Π.

  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΑ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ. ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ.

 • 17 Μαΐου 2021, 20:16 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου (και του άρθρου 37) αναφέρεστε σε «άδεια λοχείας». Ποια εννοείτε; Την άδεια μητρότητας του άρθρου 34; Πρέπει να χρησιμοποιείτε τους ιδιους όρους για την ίδια έννοια σε κάθε άρθρο, γιατί αλλιώς δεν μπορουμε να βγάλουμε συμπέρασμα.

 • 16 Μαΐου 2021, 10:21 | Φώτιος Μανδάνας

  Σε σωστό δρόμο οι προβλέψεις το νομοσχεδίου, όσον αφορά στην μητρότητα, αλλά δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα της Χώρας, ούτε για την ισότητα των φύλων σε ίδιες ευκαιρίες.
  Η εξάλειψη των μειονεκτημάτων που προκαλεί η μητρότητα στην γυναίκα, είναι η ποιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της Χώρας.
  Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι οι κάθε μορφής άδειες των άρθρων 27, 28, 34, 35, 36, 37 και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει:
  -Να χρημοδοτούνται από το Κράτος (ΕΦΚΑ) χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση του εργοδότη, γίνεται αναφορά σε κάποιες περιπτώσεις στον ΟΑΕΔ, άλλα χρήζει ξεκάθαρης αναφοράς.
  -Η μηνιαία αποζημίωση να ξεκινά, από το ύψος του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού και μέχρι το +50% αυτού, εφόσον ο μέσος αντίστοιχος μισθός της μητέρας, για την τελευταία τριετία, το ξεπερνάει.
  -Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας να είναι της τάξης του ενάμιση έτους, έτσι ώστε το παιδί να απογαλακτίζεται από τους γονείς, ποιο φυσιολογικά και χωρίς να τους κουράσει ιδιαίτερα η ανατροφή του, άλλωστε θα δουλεύουν μέχρι τα 67+.
  -Οι αναφερόμενες προβλέψεις μητρότητας, να ισχύουν και για τις άνεργες μητέρες, έτσι ώστε να αποτελεί κίνητρο δημιουργίας οικογένειας και μέχρι τα τρία παιδιά, για να μην δημιουργηθεί “βιομηχανία” σε βάρος της ανατροφής των παιδιών.

  Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, αρκεί να σταματήσουν οι χαριστικές πράξεις προς τους συνταξιούχους, της καταβολή των αρνητικών προσωπικών διαφορών, δεν τις δικαιούνται.
  Δώστε τα λεφτά του προϋπολογισμού, σε αυτούς που τους ανήκουν, στο μέλλον της Χώρας.
  Αν δεν αρκούν, ως συνταξιούχος και θεωρώ ότι θα συμφωνούσαν αρκετοί σαν και μένα, να μειωθούν οι συντάξεις μας, άλλωστε δεν θα ήταν περισσότερο της τάξης του 2% της συνταξιοδοτικής δαπάνης, αν νοιαζόμαστε για τα εγγόνια μας.

  Με εκτίμηση,
  Φώτιος Μανδάνας

 • 14 Μαΐου 2021, 13:54 | Γιώργος Πασ

  Η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται σε ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις με ιδιωτικό φορέα και δεν χορηγείται σε μητέρες που εργάζονται με ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις σε δημόσιους φορείς, όπως ως ειδικευόμενοι ή επικουρικοί στα νοσοκομεία. Δε θα έπρεπε να γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι αφορά όλους τους εργαζόμενους με συγκεκριμένο καθεστώς;

 • 14 Μαΐου 2021, 12:57 | Marialena Bat

  Οι διατάξεις αυτές θα καλύψουν και τις συλλογικές συμβάσεις που είναι λιγότερο ευνοικές προς τους εργαζομένους πχ ναυτιλία;