Άρθρο 9 Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης

1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4, στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις συμπεριφορές και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή συμπεριφορών.
2. Η πολιτική αυτή μπορεί να συνοδεύεται από πολιτική για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία,
β) μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή συμπεριφορών,
γ) ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού,
δ) πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν την εξουσία του εργοδότη στη διοίκηση του προσωπικού, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία,
ε) ορισμό ενός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») σε επίπεδο επιχείρησης, αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης,
στ) την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

 • Παρ. 2 περίπτωση (ε): προτείνεται η προσθήκη στο τέλος του εδαφίου «…στην εργασία». Η ανάθεση στο σύνδεσμο της ενημέρωσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε είδους βίας δηλαδή και βίας και παρενόχλησης εκτός εργασιακού χώρου μπορεί να παρασχεθεί ως ευχέρεια αλλά προτεινεται να μην είναι υποχρεωτική αρμοδιότητα.
  Παρ. 2 περίπτωση (στ): να αφαιρεθεί η έννοια της προστασίας απασχόλησης (γενική, αόριστη και άσχετη με τον σκοπό του άρθρου) και να μείνει το υποστήριξη.

 • παράγραφος 1.
  να αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 70 άτομα και θα έχουν υποχρέωση κανονισμού εργασίας

 • 26 Μαΐου 2021, 13:36 | ActionAid

  Το κριτήριο των είκοσι (20) ατόμων και άνω για την υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών μηδενικής ανοχής από τις επιχειρήσεις είναι αυθαίρετο και δεν αιτιολογείται σε κανένα σημείο του σχεδίου νόμου. Πρόκειται για κάτι που δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση 190, καθώς όλα τα εργαζόμενα ή απασχολούμενα πρόσωπα αδιακρίτως θα πρέπει να προστατεύονται από τη Σύμβαση. Προτείνεται, επίσης, πέρα από την απάλειψη του κριτηρίου αυτού, και η απάλειψη της λέξης «περιστατικού», καθώς η βία και η σεξουαλική παρενόχληση ορίζονται ως συμπεριφορές στο άρθρο 4.

  Αναφορικά με την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα που κατ’ ελάχιστον θα όφειλαν να εφαρμόζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους (π.χ. σχετική άδεια μετ’ αποδοχών όπου κρίνεται απαραίτητο). Eίναι απαραίτητο να ενσωματωθούν στον εφαρμοστικό νόμο τα μέτρα που προβλέπει η Σύσταση 206, καθώς δεν αρκεί η γενική αναφορά του άρθρου 9 στην «υποστήριξη, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή». Κατά το περιεχόμενο της Σύστασης 206 για να είναι επαρκής η προστασία θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική άδεια και ευέλικτοι εργασιακοί διακανονισμοί ειδικά για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προσωρινή προστασία από την απόλυση, υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν υπόψιν την ενδοοικογενειακή βία στις εκτιμήσεις κινδύνων που διεξάγουν, σύστημα παραπομπών προς μέτρα δημόσιου μετριασμού του φαινομένου, όπου υπάρχουν, και αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στον κόσμο της εργασίας.

 • 26 Μαΐου 2021, 12:52 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως:

  1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εβδομήντα άτομα (70) άτομα (ομοίως με υποχρέωση Κανονισμού Εργασίας) υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4, στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις συμπεριφορές και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή συμπεριφορών.

 • 21 Μαΐου 2021, 11:28 | Michail Digenakis

  Αρθρο 9
  Ολες οι επιχειρησεις που απασχολουν απο ενα και ανω ατομα να οριζουν υπευθυνο

  οπως παραγραφο (ε) ο οποιος θα εκπεδευεται απο αρμοδια αρχη καθε ετος.
  Ηαρμοδια αρχη για την καταπολεμηση της βιας και παρενοχλησης συμπεριλαμβανομενης και της σεξουαλικης να εχει ενα αριθμο οποιος θα ειναι αναρτημενος μαζι με τα στοιχεια του υπευθυνου εντος επειχηρησης

 • 21 Μαΐου 2021, 11:18 | Michail Digenakis

  Αρθρο 9
  Ολες οι επιχηρεισεις που απασχολουν ατομα απο ενα και ανω
  1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να υπαρχει υπευθυνος ενος των ιδιοκτητων η των εργαζομενων ο οποιος να δηλωνεται στην αρμοδια αρχη του κρατους οτι ειναι ο υπευθυνος για την καταπολεμηση της βιας και της παρενοχλησης.
  Κατα διαστηματα να εκπεδευεται απο αρμοδια υπηρεσια η αρχη του κρατους.
  Ορισμος αρμοδιας αρχης του κρατους με μοναδικο σκοπο την καταπολεμηση της βιας και της παρενοχλησης και ενα μοναδικο αριθμο τηλεφωνου και SMS <ο οποιος αριθμος να ειναι αναρτημενος σε ολες τις επηχηρεισεις που απασχολουν εργαζομενους.

 • 18 Μαΐου 2021, 10:23 | Katerina

  H πολιτική αυτή θα μπορεί να ενσωματώνεται σε άλλες πολιτικές, δηλαδή δεν απαιτείται να είναι αυτοτελές κείμενο