Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών

Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών ή με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 50.000 ευρώ ή και με τις δύο ποινές:

1. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυμης εταιρείας, ο οποίος θεωρεί οικονομική κατάσταση αυτής που εν γνώσει του έχει καταρτισθεί κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου.

2. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυμης εταιρείας ή ο διενεργών έκτακτο έλεγχο, ο οποίος παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας που έχει εκ του νόμου. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο με έγκληση της εταιρείας.

 • 30 Μαΐου 2018, 14:39 | Οικονομολόγος

  Δεν έχουν προβλεφθεί κυρώσεις για τους ελεγκτές που πιστοποιούν την καταβολή του Μ.Κ. με ψευδή ή αναληθείς έκθεση.

 • 24 Μαΐου 2018, 22:07 | Κώστας

  Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών
  Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε (5) ετών:
  1. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυμης εταιρείας, ο οποίος θεωρεί οικονομική κατάσταση αυτής που εν γνώσει του έχει καταρτισθεί κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου.
  2. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυμης εταιρείας ή ο διενεργών έκτακτο έλεγχο, ο οποίος παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας που έχει εκ του νόμου. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο με έγκληση της εταιρείας.
  Τιμωρείται χρηματική ποινή από 50.000 μέχρι 500.000 ευρώ η ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο ανωτέρω τακτικός ελεγκτής ή ο ίδιος ο ελεγκτής αν δεν ανήκει σε κάποια εταιρεία ελεγκτών και δραστηριοποιείται μόνος του.