Άρθρο 79:

Το ποσό του ειδικού φόρου του άρθρου 60 του Ν. 1731/1987 για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης που έχει ήδη εισπραχθεί για τα οικονομικά έτη 2014 & 2015 από το ελληνικό δημόσιο στον ΚΑΕ 1351 «ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων» και δεν έχει αποδοθεί στο σύνολό του μέχρι 31.12.2015, αποδίδεται εντός του οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3905/2010 όπως αυτό ίσχυε πριν από την κατάργησή του.