Άρθρο 64:

Το Τμήμα Διατροφής και Άθλησης της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους της παρ. 2 β του άρθρου 58 του Π.Δ.104/2014 μετονομάζεται σε Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού.
To Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού είναι αρμόδιο για:
αα) Τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Αθλητικού Τουρισμού και Τουριστικού Αθλητισμού
ββ) Τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υποστήριξη φορέων υλοποίησης Αθλητικού Τουρισμού, αθλητικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού και συνεργατικών μορφών για τη προβολή και διοργάνωση εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων
γγ) Τη προώθηση και υποστήριξη Αθλητικών Διοργανώσεων στην Ελλάδα
δδ) Την εποπτεία και Υποστήριξη των φορέων Μαζικού Αθλητισμού – Άθλησης για Όλους και όλων των εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης, αναψυχής και φυσικής δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον, χειμερινών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων (δρόμοι υγείας, ποδηλασία δρόμου και βουνού, πεζοπορίας, αναρρίχησης, ορειβασίας, κατάβασης αιωροπτερισμού, αλιείας, καταδύσεων, rafting, εναλλακτικής γυμναστικής (pilates, yoga κλπ), διάσχισης και Ιππασίας Περιπάτου, Παιχνιδιών Προσανατολισμού κι εν γένει οικοτουρισμού)
εε) Την εποπτεία και υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού
ζζ) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων αυτής φορείς υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
ηη) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων, διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής ενίσχυσης προγραμμάτων και εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού και εισήγηση για το σκοπό αυτό
θθ) Τη διαμόρφωση Εθνικού Χάρτη Αθλητικού Τουρισμού για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων
ιι) Την μέριμνα για την έκδοση εντολής αυτής την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού και χρηματοδότησης φορέων υλοποίησης.»

  • 3 Φεβρουαρίου 2016, 15:47 | Μαγγανάς Αποστόλης

    Προτείνεται η επανεξέταση της διατύπωσης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού (ο όρος Μαζικός Αθλητισμός σε εναρμόνιση με τις διεθνείς πρακτικές έχει αντικατ;ασταθεί απο τον όρο Άθληση για Όλους – Sport for All) επειδή υπάρχει επικάλυψη με αρμοδιότητες που ήδη ασκούνται από το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της ίδιας Διεύθυνσης.
    Πρέπει να υπάρξει σαφής χαρτογράφηση του πεδίου (Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού) σε σχέση με το σκοπό, τις διαδικασίες, και τους φορείς υλοποίησης δράσεων Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού για την αποφυγή παρερμηνείας και σύγχισης αυτών με τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για ΌΛους (ΦΕΚ 2725/Β/8-10-2013).