Άρθρο 09: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε Ατομικά Αθλήματα στο πλαίσιο εντός αγώνα ελέγχου αυτοδίκαια οδηγεί σε ακύρωση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν στο συγκεκριμένο αγώνα και σε όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών, βραβείων και προνομίων.