Άρθρο 16: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΣΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

16.1 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους συμμορφώνονται μ’αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ. Αυτοί οι κανόνες του αντι-ντόπινγκ θα πρέπει να ενσωματώνονται επίσης είτε άμεσα ή με αναφορά και παραπομπή στους κανόνες κάθε εθνικής ομοσπονδίας έτσι ώστε ο ΕΣΚΑΝ να μπορεί να επιβάλλει την εφαρμογή τους ευθέως εναντίον των αθλητών και άλλων προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της εθνικής ομοσπονδίας.
16.2 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες συντάσσουν κανόνες που προβλέπουν υποχρεωτική συμμόρφωση και δέσμευση σε αυτούς τους κανόνες αντι-ντόπινγκ για όλους τους αθλητές καθώς και κάθε προσωπικό υποστήριξης των αθλητών, όπως ο προπονητής, ο διευθυντής, το προσωπικό της ομάδας, το επίσημο, φαρμακευτικό ή παραφαρμακευτικό προσωπικό, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε αθλητική διοργάνωση ή δραστηριότητα που ελέγχεται ή οργανώνεται από μια εθνική ομοσπονδία ή ένα απ’τα μέλη των οργανισμών. Επίσης ότι υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ελέγχους και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις και τις αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ όπως προβλέπει ο κώδικας ως μια κατάσταση της κάθε συμμετοχής.
16.3 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες υποχρεωτικά αναφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία υπονοείται σχετικά με μια παράβαση κανόνα του αντι-ντόπινγκ στον ΕΣΚΑΝ και στη διεθνή τους ομοσπονδία, και συνεργάζονται με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε οργανισμό για το αντι-ντόπινγκ που έχει την εξουσία να διεξάγει την έρευνα.
16.4 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες συντάσσουν πειθαρχικούς κανόνες προκειμένου να αποτρέψουν προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που χρησιμοποιεί απαγορευμένες ουσίες ή μεθόδους, χωρίς έγκυρη αιτιολόγηση, από τη παροχή στήριξης στους αθλητές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ ή της εθνικής ομοσπονδίας.
16.5 Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες υποχρεούνται να διεξάγουν εκπαίδευση για το αντι-ντόπινγκ σε συντονισμό με τον ΕΣΚΑΝ.

  • 31 Ιανουαρίου 2016, 23:37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ

    Είναι προφανές ότι πολλά σημεία του νόμου αποτελούν μετάφραση ξενόγλωσσου (μάλλον αγγλικού) κειμένου και ατυχώς η μεταφορά στα ελληνικά είναι (για μία ακόμη φορά σε νόμο του Κράτους μας) κακή και σε πολλά σημεία δυσνόητη ή ασαφής.

    Στο άρθρο αυτό θα έπρεπε ο τίτλος να είναι: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.