Άρθρο 30: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών ανεξαρτήτως της συμμετοχής αλλοδαπών στους αγώνες.

Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24 30/01/2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α’ 254 21/11/2013), τροποποιείται ως ακολούθως:
«9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου άρχεται την 8.10.2008 και αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι.. Αποκλειστικά για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι., η διάκριση στους Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται ανεξαρτήτως αν στους αγώνες στους επετεύχθη η διάκριση συμμετείχαν ομογενείς, αλλοδαποί ή στερούμενοι ιθαγένειας αθλητές ή αθλήτριες».

  • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:10 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΑ

    Να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η διάταξη ώστε να συμπεριληφθούν και οι αλλοδαποί διακριθέντες αθλητές.

  • Το άρθρο αυτό λύνει ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τον αγωνιστικό αθλητισμό επί αρκετό χρονικό διάστημα πλην όμως δεν λύνει το πρόβλημα της συμμετοχής αθλητών των οποίων τα σωματεία δεν διαθέτουν κατά την στιγμή της διεξαγωγής των πρωταθλημάτων την ΕΑΑ αφού δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει τη συμμετοχή αθλητών σε πρωταθλήματα των οποίων τα σωματεία δεν έχουν αποκτήσει ακόμη την ΕΑΑ.