Άρθρο 43: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ – Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου :

Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2168/1993, όπως ισύει, τα αγωνιστικά τόξα που κατέχονται ή και χρησιμοποιούνται από αθλητές τοξοβολίας, κατόχους δελτίου αθλητικής ιδιότητας νομίμως εκδοθέν από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής αγωνιστικού τόξου, οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων και των κατόχων αγωνιστικού τόξου, οι διαδικασίες εισαγωγής – εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους σε επίσημους αθλητικούς αγώνες καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 16:37 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

  Ζητώ την διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ.) σε ότι αφορά στα τόξα και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων για αθλητική τοξοβολία) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας) .

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 16:32 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  Ζητώ να καταργηθεί η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 43 θεωρώντας ότι θα είναι καταστροφική για το άθλημα της τοξοβολίας, εάν παραμείνει.
  Συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας.

 • Να γίνει διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ.) σε ότι αφορά στα τόξα και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων για αθλητική τοξοβολία) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας)
  Με εκτίμηση Κυριάκος Κυριακόπουλος
  Ιατρός
  Αθλητής τοξοβολίας

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 15:40 | Αθανάσιος Κωστοπουλος

  Θετική η ρύθμιση που καθιερώνεται με το άρθρο αυτό, προτείνω την απαλοιφη της 2ης παραγράφου του άρθρου 43 που πιθανότατα θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ) και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας).
  Με εκτίμηση
  Αθανάσιος Κωστοπουλος

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 15:57 | Βασίλειος Καλογιάννης

  Συμφωνόντας πλήρως με την Ε.Ο.Τ.
  προτείνω , την διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του
  άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως
  σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ) και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια
  λειτουργίας σκοπευτηρίων) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας).

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 15:14 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ‘ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑ:
  – ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 2ης ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43
  – ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 4325/1999(χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών,
  όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ)
  – ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 19180/2006 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΑ 5880/12-3-12
  (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας)

  ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΕΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜ. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΟΤ)

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 14:46 | Εφη καρατοπουζη

  Ζητούμε την την διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ.) σε ότι αφορά στα τόξα και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων για αθλητική τοξοβολία) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας)

  Νίκος Τολιας Πρόεδρος Συλλογου
  Εφη Καρατοπουζη εφη Καρατοπουζξ

  Οδυσσέας Κηφισιας

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 14:13 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43,

  κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ.) σε ότι αφορά στα τόξα και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων για αθλητική τοξοβολία) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας) .

  Απόλυτα σύμφωνη με την θέση της Ομοσπονδίας.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:34 | Γεώργιος Ανδρούτσος

  Ζητώ τη διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του
  άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως
  σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ) και την
  αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια
  λειτουργίας σκοπευτηρίων) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση
  Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας).
  Με εκτίμηση
  Γεώργιος Ανδρούτσος

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:29 | Βούρος Κωνσταντίνος

  Δεν βλέπω το σχόλιό μου, και δεν είμαι σίγουρος εάν αυτό παρελήφθη, οπότε και προσπαθώ να το ξαναστείλω!

  Αντιγράφω την πρότασή μου, επί των διαλαμβανομένων στο άρθρο αυτό, με παροχή αριθμημένων επεξηγηματικών υποσημειώσεων μετά το τέλος του τροποποιημένου κειμένου
  ——————
  Άρθρο 43: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ – Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου :
  α. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2168/1993, όπως ισχύει, τα κάθε είδους τόξα (*1) που πληρούν τις προδιαγραφές εξοπλισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (*2) και που κατέχονται ή και χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση-προπόνηση-αγώνες (*3), από: 1) αθλητές τοξοβολίας κατόχους δελτίου αθλητικής ιδιότητας νομίμως εκδοθέν από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, 2) Αθλητικά Σωματεία Τοξοβολίας που είναι μέλη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 (*4), κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή των ιδίων ή αθλητών τους σε αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίοι διεξάγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ανοικτών και Κλειστών εγκαταστάσεων τοξοβολίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (World Archery-WA) και την απόφαση της Γ.Γ.Α. 5880, 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας”) (*5), και, 3) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγµένα µε την προαγωγή του αθλήµατος της τοξοβολίας. (*6)

  β. Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής εκπαιδευτικού-προπονητικού-αγωνιστικού τόξου (*4), οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων και των φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασχολούνται αποδεδειγµένα µε την προαγωγή του αθλήµατος της τοξοβολίας, καθώς και των κατόχων εκπαιδευτικού-προπονητικού-αγωνιστικού τόξου (*4), οι διαδικασίες εισαγωγής – εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες (*7) καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια. (*8)

  ——————

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  (*1 και *4): ένας αθλητής η/και Σωματείο, μπορεί να τηρεί – χρησιμοποιεί πολλών ειδών τόξα και σε μεγάλο αριθμό για ένα Σωματείο (αυτό συμβαίνει σήμερα σε όλα τα Σωματεία), προκειμένου να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς-προπονητικούς-αγωνιστικούς του σκοπούς: π.χ. τόξα ιδιοκατασκευής με PVC σωλήνες για ελάχιστη καταπόνηση αθλητών μικρών ηλικιών και ορθή εκπαίδευσή τους, ή ιδιοκατασκευή ξύλινων long bows ή παραδοσιακών, ή χρήση αγορασμένων εκπαιδευτικών ξύλινων ή άλλου υλικού τόξων, ή μεταλλικών, ολυμπιακών ή σύνθετων κλπ, για χρήση ακόμα και από τον ίδιο-έναν αθλητή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

  (*2)πρέπει υποχρεωτικά να μπει, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας υποχρεώνει τις Ομοσπονδίες Τοξοβολίας-μέλη της (όπως και η Ελληνική), να έχουν τα τόξα τους συγκεκριμένες προδιαγραφές (δύναμης, accessories επί του εξοπλισμού κλπ). Έτσι, ελέγχεται και το ίδιο το τόξο για “αθλητική” χρήση (π.χ. Το σύνθετο τόξο σύμφωνα με την World Archery, υποχρέωση που τηρείται κατά την εκτέλεση των αγώνων από την οικεία Ομοσπονδία, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 60 lbs δύναμης. Ένα σύνθετο τόξο επομένως, με πραγματική δύναμη έλξης π.χ. 70 lbs δεν πρέπει να θεωρείται ως τόξο που εξαιρείται της παρούσας τροποποίησης).

  (*3)πρέπει να μπει η διευκρίνηση, διότι αλλιώς, υπάρχει “κενό”: μιλάμε για χρήση του τόξου αναφορικά με το άθλημα της τοξοβολίας, οπότε, εάν δεν μπει, θα μπορεί ένας αθλητής κλπ, να χρησιμοποιεί το τόξο του και για άλλους σκοπούς, νόμιμα (π.χ. για κυνήγι), κάτι που εκφεύγει της παρούσας τροποποίησης, αναίτια, και πρέπει να αποφευχθεί, καθόσον τροποποιήσεις αποφάσεων Υπουργείων κλπ, είναι δύσκολο και χρονοβόρο να υλοποιούνται.

  (*5)εξασφαλίζεται η υποχρεωτική τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται για την ορθή/ασφαλή εκτέλεση αγώνων τοξοβολίας, από οποιονδήποτε φορέα τηρεί το νόμο σχετικώς (οικεία Ομοσπονδία, αλλά και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις – αναπτυξιακοί αγώνες- αγώνες επίδειξης – αγώνες ανεπίσημων εσωτερικών πρωταθλημάτων των σωματείων – συμμετοχή αθλητών σε αγώνες που έχουν προκηρυχθεί από ημεδαπά ή/και αλλοδαπά σωματεία τοξοβολίας στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, και στους οποίους αγώνες δεν εμπλέκεται η οικεία Ομοσπονδία κλπ)

  (*6)Από τον αποχαρακτηρισμό του τόξου από όπλο, δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν όλοι εκείνοι οι φορείς, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, σε όλη την Ελλάδα, τηρουμένων πάντα των αποφάσεων των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σχολεία ιδιωτικά ή μη και κάθε είδους Σύλλογοι που εντάσσουν την τοξοβολία στις δραστηριότητές τους – θεματικά πάρκα – ξενοδοχεία – campings – εναλλακτικές δραστηριότητες κλπ. Η παρούσα προσθήκη, είναι σύμφωνη με το Ν.2168/93 άρθρο 7.2.ε, και με το πνεύμα της παρούσας τροποποίησης, και εκτιμώ ότι θα ήταν μία χωρίς λόγο παράλειψη, το να εξαιρεθούν οι ανωτέρω αναπτυξιακοί φορείς από την παρούσα τροποποίηση.

  (*7)ο περιοριστικός όρος “επίσημους” αθλητικούς αγώνες, στην τροποποίηση αυτή του Νόμου, κατά την εκτίμηση μου δημιουργεί έναν αναιτιολόγητο αριθμό προβλημάτων στην μετακίνηση αθλητικών τόξων (όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα τροποποίηση), και πρέπει να αφαιρεθεί: π.χ. σε μετακίνηση αθλητών και νομίμως εξαιρουμένων από τον προσδιορισμό του τόξου τους ως «όπλου» (όχι κατ’ανάγκην μέσω εμπλοκής της οικείας Ομοσπονδίας ή συμμετοχής αυτών σε εθνική κλπ ομάδα) για προετοιμασία στο εξωτερικό, ή συμμετοχής τους σε αγώνες τοξοβολίας στο εξωτερικό (επίσης όχι κατ’ανάγκην μέσω εμπλοκής της οικείας Ομοσπονδίας ή συμμετοχής αυτών σε εθνική κλπ ομάδα), μετακίνηση εκπαιδευτών ή προπονητών τοξοβολίας (με τον αθλητικό εξοπλισμό τους) για σεμινάρια στο εξωτερικό κλπ

  (*8)προφανώς και η παράγραφος αυτή θα πρέπει να παραμείνει, καθόσον αποτελεί διευκρινιστική τροποποίηση του ν. 2168/93, και δεν είναι δυνατόν με αυτήν να ρυθμιστούν όλες οι επιμέρους περιπτώσεις που οφείλει να αντιμετωπίσει στη συνέχεια, αναφορικά με την χρήση του τόξου, για ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές στην παρούσα φάση.
  Αυτό που όφειλε να “ρυθμίσει” η σχετική τροποποίηση, δηλαδή να επιτρέπει την χρήση του τόξου για λόγους προαγωγής του αθλήματος της τοξοβολίας, και να το διακρίνει από άλλους σκοπούς χρήσης (π.χ. για κυνήγι), το επιτυγχάνει στο ακέραιο εκτιμώ, με όσα ανωτέρω σημειώνονται.
  Τώρα, το εάν θα πρέπει να κατέχει άδεια αθλητικού τόξου ένας ενήλικος ή ανήλικος (αθλητές μπορούν να είναι οι άνω των 8 ετών), το εάν θα πρέπει ή όχι να πληρώσεικάποιο αντίτιμο και σε ποιόν, το εάν θα πρέπει ή όχι να είναι ενήμερο το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής για την διάθεση – χρήση τόξων για λόγους εκπαίδευσης-προπόνησης-συμμετοχής σε αγώνες κλπ, προφανώς και δεν μπορούν να ρυθμιστούν προκαταβολικά και “εφάπαξ” με αυτή την τροποποίηση, και χρειάζεται επόμενη “διαβούλευση”-εξέταση του θέματος, ώστε να επιλυθούν οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες.

  Με τις παραπάνω επισημάνσεις-τροποποιήσεις που εισηγούμαι, εκτιμώ ότι:
  1) όντως η πολιτεία έχει (όπως πρέπει) τον απόλυτο έλεγχο της διάθεσης και χρήσης των κάθε είδους τόξων που προορίζονται για την ανάπτυξη του αθλήματος (έτοιμων ή ιδιοκατασκευών), για εκπαίδευση ή προπόνηση ή συμμετοχή σε αγώνες, και,
  2) επιτρέπει την πολιτιστικά αιτιολογημένη νόμιμη χρήση του τόξου και συνεισφέρει στην ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, από κάθε φορέα που λειτουργεί νόμιμα, τηρουμένων των αποφάσεων των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:10 | Ελισσάβετ Κουλούρη

  Ζητώ τη διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του
  άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως
  σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ) και την
  αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια
  λειτουργίας σκοπευτηρίων) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση
  Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας).

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:14 | Δήμητρα-Μαρία Κουλούρη

  Ζητώ τη διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του
  άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως
  σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ) και την
  αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια
  λειτουργίας σκοπευτηρίων) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση
  Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας).

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:21 | Α.Σ.Προαστείου

  Ο Αθλητικός Σύλλογος Προαστείου ζητεί να καταργηθεί η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 43 θεωρώντας ότι θα είναι καταστροφική για το άθλημα εάν παραμείνει.
  Συμφωνεί απόλυτα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:57 | Ηλιας Ταλουμης

  Ζητώ την διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ.) σε ότι αφορά στα τόξα και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων για αθλητική τοξοβολία) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας) .

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:45 | Kostas

  Καλησπέρα σας. Θα συμφωνήσω κι εγώ με όλους που έχουν γράψει για τα καλά και τα οφέλη της Τοξοβολίας, όμως θα διαφωνήσω για ένα πράγμα ως προς το τόξο. Το Τόξο είναι ΟΠΛΟ Και το λέω αυτό παρόλο που είμαι αθλητής Τοξοβολίας όμως ταυτόχρονα είμαι και Αστυνομικός. Επίσης είμαι από τους καμένους από την Αδράνεια της ομοσπονδίας να κάνει όλες της απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση του κάθε Αθλητή σχετικά με την κατοχή τόξου. Και θα σας πώ γιατί είμαι καμένος,
  Είχα την ατυχία μαζί με άλλους 5 συναδέλφους μου έπειτα από καταγγελία που έγινε στους αγώνες που έγιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο τον Σεπτέμβριο να κατηγορούμαι αυτή την στιγμή για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, Μπορεί να μου πει κάποιος τώρα πώς εγώ και οι συνάδελφοι μου θα ξεμπερδέψουμε από το Ποινικό, και άντε ξεμπερδέψαμε από το ποινικό μετά είναι το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό, Γιατί εγώ τώρα κατηγορούμαι μπορεί κάποιος να μου πει επειδή επέλεξα να είμαι Αθλητής Τοξοβολίας;;;;;;;;;;;
  Ποιος θα μου πληρώσει τον Δικηγόρο για το Δικαστήριο;;;; Όλοι ζητάτε την εξαίρεση του τόξου, Θα σας πώ λοιπόν κάτι εντελώς πληροφοριακά καθώς τυγχάνει να είμαι μάχιμος Αστυνομικός, ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΟΤΙ ΑΜΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΤΟΞΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΡΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΤΙ ΑΜΑ ΣΑΣ ΣΤΑΜΑΣΤΗΣΕΙ Η ΔΙ.ΑΣ, Η ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΙ ΑΜΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΤΕ «ΤΟ ΤΟΞΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΔΕ ΝΟΜΟ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΖΙΣΑΣ-ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗς ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΗ ΟΤΙ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ…………..ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ.
  Γιατί λοιπόν εγώ αφού δεν θα είμαι κατοχυρωμένος Νομικά από την Ομοσπονδία σε κάθε αγώνα που θα πηγαίνω να φοβάμαι μην γίνει ξανά κάποια καταγγελία και πάω πάλι κατηγορούμενος, Τι ψυχολογία θα έχω εγώ στον κάθε αγώνα αλλά και ο κάθε υπηρετών σε σώματα ασφαλείας, στρατό κ.τ.λ.
  Μπορεί να μου πει η Ομοσπονδία Τοξοβολίας γιατί φέτος δεν έγιναν οι Αγώνες Ενόπλων αφού όλα είναι ΝΟΜΙΜΑ;;;;;;;;;;;;;;
  Ας σοβαρευτούμε κύριοι και κυρίες το ΤΟΞΟ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΟ, ναι μεν χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους αθλητικούς για προπόνηση αλλά κάπως πρέπει και οι Ένστολοι πρέπει να κατοχυρωθούμε γιατί δεν χρωστάμε σε κανέναν να διωκόμαστε πειθαρχικά και ποινικά αλλά και να χάνουμε αγώνες,
  Το σκέφτηκα όλες αυτές τις μέρες αν έπρεπε να γράψω σχόλιο, με πνίγει το δίκο και τελικά δεν άντεξα. Καλή σας μέρα

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:35 | Βούρος Κωνσταντίνος

  Αντιγράφω την πρότασή μου, επί των διαλαμβανομένων στο άρθρο αυτό, με παροχή αριθμημένων επεξηγηματικών υποσημειώσεων μετά το τέλος του τροποποιημένου κειμένου
  ——————
  Άρθρο 43: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ – Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου :
  α. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2168/1993, όπως ισχύει, τα κάθε είδους τόξα (*1) που πληρούν τις προδιαγραφές εξοπλισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (*2) και που κατέχονται ή και χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση-προπόνηση-αγώνες (*3), από: 1) αθλητές τοξοβολίας κατόχους δελτίου αθλητικής ιδιότητας νομίμως εκδοθέν από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, 2) Αθλητικά Σωματεία Τοξοβολίας που είναι μέλη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 (*4), κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή των ιδίων ή αθλητών τους σε αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίοι διεξάγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ανοικτών και Κλειστών εγκαταστάσεων τοξοβολίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (World Archery-WA) και την απόφαση της Γ.Γ.Α. 5880, 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας”) (*5), και, 3) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγµένα µε την προαγωγή του αθλήµατος της τοξοβολίας. (*6)

  β. Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής εκπαιδευτικού-προπονητικού-αγωνιστικού τόξου (*4), οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων και των φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασχολούνται αποδεδειγµένα µε την προαγωγή του αθλήµατος της τοξοβολίας, καθώς και των κατόχων εκπαιδευτικού-προπονητικού-αγωνιστικού τόξου (*4), οι διαδικασίες εισαγωγής – εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες (*7) καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια. (*8)

  ——————

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  (*1 και *4): ένας αθλητής η/και Σωματείο, μπορεί να τηρεί – χρησιμοποιεί πολλών ειδών τόξα και σε μεγάλο αριθμό για ένα Σωματείο (αυτό συμβαίνει σήμερα σε όλα τα Σωματεία), προκειμένου να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς-προπονητικούς-αγωνιστικούς του σκοπούς: π.χ. τόξα ιδιοκατασκευής με PVC σωλήνες για ελάχιστη καταπόνηση αθλητών μικρών ηλικιών και ορθή εκπαίδευσή τους, ή ιδιοκατασκευή ξύλινων long bows ή παραδοσιακών, ή χρήση αγορασμένων εκπαιδευτικών ξύλινων ή άλλου υλικού τόξων, ή μεταλλικών, ολυμπιακών ή σύνθετων κλπ, για χρήση ακόμα και από τον ίδιο-έναν αθλητή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

  (*2)πρέπει υποχρεωτικά να μπει, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας υποχρεώνει τις Ομοσπονδίες Τοξοβολίας-μέλη της (όπως και η Ελληνική), να έχουν τα τόξα τους συγκεκριμένες προδιαγραφές (δύναμης, accessories επί του εξοπλισμού κλπ). Έτσι, ελέγχεται και το ίδιο το τόξο για “αθλητική” χρήση (π.χ. Το σύνθετο τόξο σύμφωνα με την World Archery, υποχρέωση που τηρείται κατά την εκτέλεση των αγώνων από την οικεία Ομοσπονδία, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 60 lbs δύναμης. Ένα σύνθετο τόξο επομένως, με πραγματική δύναμη έλξης π.χ. 70 lbs δεν πρέπει να θεωρείται ως τόξο που εξαιρείται της παρούσας τροποποίησης).

  (*3)πρέπει να μπει η διευκρίνηση, διότι αλλιώς, υπάρχει “κενό”: μιλάμε για χρήση του τόξου αναφορικά με το άθλημα της τοξοβολίας, οπότε, εάν δεν μπει, θα μπορεί ένας αθλητής κλπ, να χρησιμοποιεί το τόξο του και για άλλους σκοπούς, νόμιμα (π.χ. για κυνήγι), κάτι που εκφεύγει της παρούσας τροποποίησης, αναίτια, και πρέπει να αποφευχθεί, καθόσον τροποποιήσεις αποφάσεων Υπουργείων κλπ, είναι δύσκολο και χρονοβόρο να υλοποιούνται.

  (*5)εξασφαλίζεται η υποχρεωτική τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται για την ορθή/ασφαλή εκτέλεση αγώνων τοξοβολίας, από οποιονδήποτε φορέα τηρεί το νόμο σχετικώς (οικεία Ομοσπονδία, αλλά και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις – αναπτυξιακοί αγώνες- αγώνες επίδειξης – αγώνες ανεπίσημων εσωτερικών πρωταθλημάτων των σωματείων – συμμετοχή αθλητών σε αγώνες που έχουν προκηρυχθεί από ημεδαπά ή/και αλλοδαπά σωματεία τοξοβολίας στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, και στους οποίους αγώνες δεν εμπλέκεται η οικεία Ομοσπονδία κλπ)

  (*6)Από τον αποχαρακτηρισμό του τόξου από όπλο, δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν όλοι εκείνοι οι φορείς, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, σε όλη την Ελλάδα, τηρουμένων πάντα των αποφάσεων των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σχολεία ιδιωτικά ή μη και κάθε είδους Σύλλογοι που εντάσσουν την τοξοβολία στις δραστηριότητές τους – θεματικά πάρκα – ξενοδοχεία – campings – εναλλακτικές δραστηριότητες κλπ. Η παρούσα προσθήκη, είναι σύμφωνη με το Ν.2168/93 άρθρο 7.2.ε, και με το πνεύμα της παρούσας τροποποίησης, και εκτιμώ ότι θα ήταν μία χωρίς λόγο παράλειψη, το να εξαιρεθούν οι ανωτέρω αναπτυξιακοί φορείς από την παρούσα τροποποίηση.

  (*7)ο περιοριστικός όρος “επίσημους” αθλητικούς αγώνες, στην τροποποίηση αυτή του Νόμου, κατά την εκτίμηση μου δημιουργεί έναν αναιτιολόγητο αριθμό προβλημάτων στην μετακίνηση αθλητικών τόξων (όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα τροποποίηση), και πρέπει να αφαιρεθεί: π.χ. σε μετακίνηση αθλητών και νομίμως εξαιρουμένων από τον προσδιορισμό του τόξου τους ως «όπλου» (όχι κατ’ανάγκην μέσω εμπλοκής της οικείας Ομοσπονδίας ή συμμετοχής αυτών σε εθνική κλπ ομάδα) για προετοιμασία στο εξωτερικό, ή συμμετοχής τους σε αγώνες τοξοβολίας στο εξωτερικό (επίσης όχι κατ’ανάγκην μέσω εμπλοκής της οικείας Ομοσπονδίας ή συμμετοχής αυτών σε εθνική κλπ ομάδα), μετακίνηση εκπαιδευτών ή προπονητών τοξοβολίας (με τον αθλητικό εξοπλισμό τους) για σεμινάρια στο εξωτερικό κλπ

  (*8)προφανώς και η παράγραφος αυτή θα πρέπει να παραμείνει, καθόσον αποτελεί διευκρινιστική τροποποίηση του ν. 2168/93, και δεν είναι δυνατόν με αυτήν να ρυθμιστούν όλες οι επιμέρους περιπτώσεις που οφείλει να αντιμετωπίσει στη συνέχεια, αναφορικά με την χρήση του τόξου, για ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές στην παρούσα φάση.
  Αυτό που όφειλε να “ρυθμίσει” η σχετική τροποποίηση, δηλαδή να επιτρέπει την χρήση του τόξου για λόγους προαγωγής του αθλήματος της τοξοβολίας, και να το διακρίνει από άλλους σκοπούς χρήσης (π.χ. για κυνήγι), το επιτυγχάνει στο ακέραιο εκτιμώ, με όσα ανωτέρω σημειώνονται.
  Τώρα, το εάν θα πρέπει να κατέχει άδεια αθλητικού τόξου ένας ενήλικος ή ανήλικος (αθλητές μπορούν να είναι οι άνω των 8 ετών), το εάν θα πρέπει ή όχι να πληρώσεικάποιο αντίτιμο και σε ποιόν, το εάν θα πρέπει ή όχι να είναι ενήμερο το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής για την διάθεση – χρήση τόξων για λόγους εκπαίδευσης-προπόνησης-συμμετοχής σε αγώνες κλπ, προφανώς και δεν μπορούν να ρυθμιστούν προκαταβολικά και “εφάπαξ” με αυτή την τροποποίηση, και χρειάζεται επόμενη “διαβούλευση”-εξέταση του θέματος, ώστε να επιλυθούν οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες.

  Με τις παραπάνω επισημάνσεις-τροποποιήσεις που εισηγούμαι, εκτιμώ ότι:
  1) όντως η πολιτεία έχει (όπως πρέπει) τον απόλυτο έλεγχο της διάθεσης και χρήσης των κάθε είδους τόξων που προορίζονται για την ανάπτυξη του αθλήματος (έτοιμων ή ιδιοκατασκευών), για εκπαίδευση ή προπόνηση ή συμμετοχή σε αγώνες, και,
  2) επιτρέπει την πολιτιστικά αιτιολογημένη νόμιμη χρήση του τόξου και συνεισφέρει στην ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, από κάθε φορέα που λειτουργεί νόμιμα, τηρουμένων των αποφάσεων των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:59 | Βούρος Κωνσταντίνος

  Αντιγράφω την πρότασή μου, επί των διαλαμβανομένων στο άρθρο αυτό, με παροχή αριθμημένων επεξηγηματικών υποσημειώσεων μετά το τέλος του τροποποιημένου κειμένου
  ——————
  Άρθρο 43: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ – Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου :
  α. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2168/1993, όπως ισχύει, τα κάθε είδους τόξα (*1) που πληρούν τις προδιαγραφές εξοπλισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (*2) και που κατέχονται ή και χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση-προπόνηση-αγώνες (*3), από: 1) αθλητές τοξοβολίας κατόχους δελτίου αθλητικής ιδιότητας νομίμως εκδοθέν από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, 2) Αθλητικά Σωματεία Τοξοβολίας που είναι μέλη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 (*4), κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή των ιδίων ή αθλητών τους σε αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίοι διεξάγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ανοικτών και Κλειστών εγκαταστάσεων τοξοβολίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (World Archery-WA) και την απόφαση της Γ.Γ.Α. 5880, 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας”) (*5), και, 3) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγµένα µε την προαγωγή του αθλήµατος της τοξοβολίας. (*6)

  β. Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής εκπαιδευτικού-προπονητικού-αγωνιστικού τόξου (*4), οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων και των φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασχολούνται αποδεδειγµένα µε την προαγωγή του αθλήµατος της τοξοβολίας, καθώς και των κατόχων εκπαιδευτικού-προπονητικού-αγωνιστικού τόξου (*4), οι διαδικασίες εισαγωγής – εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες (*7) καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια. (*8)

  ——————

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  (*1 και *4): ένας αθλητής η/και Σωματείο, μπορεί να τηρεί – χρησιμοποιεί πολλών ειδών τόξα και σε μεγάλο αριθμό για ένα Σωματείο (αυτό συμβαίνει σήμερα σε όλα τα Σωματεία), προκειμένου να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς-προπονητικούς-αγωνιστικούς του σκοπούς: π.χ. τόξα ιδιοκατασκευής με PVC σωλήνες για ελάχιστη καταπόνηση αθλητών μικρών ηλικιών και ορθή εκπαίδευσή τους, ή ιδιοκατασκευή ξύλινων long bows ή παραδοσιακών, ή χρήση αγορασμένων εκπαιδευτικών ξύλινων ή άλλου υλικού τόξων, ή μεταλλικών, ολυμπιακών ή σύνθετων κλπ, για χρήση ακόμα και από τον ίδιο-έναν αθλητή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

  (*2)πρέπει υποχρεωτικά να μπει, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας υποχρεώνει τις Ομοσπονδίες Τοξοβολίας-μέλη της (όπως και η Ελληνική), να έχουν τα τόξα τους συγκεκριμένες προδιαγραφές (δύναμης, accessories επί του εξοπλισμού κλπ). Έτσι, ελέγχεται και το ίδιο το τόξο για “αθλητική” χρήση (π.χ. Το σύνθετο τόξο σύμφωνα με την World Archery, υποχρέωση που τηρείται κατά την εκτέλεση των αγώνων από την οικεία Ομοσπονδία, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 60 lbs δύναμης. Ένα σύνθετο τόξο επομένως, με πραγματική δύναμη έλξης π.χ. 70 lbs δεν πρέπει να θεωρείται ως τόξο που εξαιρείται της παρούσας τροποποίησης).

  (*3)πρέπει να μπει η διευκρίνηση, διότι αλλιώς, υπάρχει “κενό”: μιλάμε για χρήση του τόξου αναφορικά με το άθλημα της τοξοβολίας, οπότε, εάν δεν μπει, θα μπορεί ένας αθλητής κλπ, να χρησιμοποιεί το τόξο του και για άλλους σκοπούς, νόμιμα (π.χ. για κυνήγι), κάτι που εκφεύγει της παρούσας τροποποίησης, αναίτια, και πρέπει να αποφευχθεί, καθόσον τροποποιήσεις αποφάσεων Υπουργείων κλπ, είναι δύσκολο και χρονοβόρο να υλοποιούνται.

  (*5)εξασφαλίζεται η υποχρεωτική τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται για την ορθή/ασφαλή εκτέλεση αγώνων τοξοβολίας, από οποιονδήποτε φορέα τηρεί το νόμο σχετικώς (οικεία Ομοσπονδία, αλλά και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις – αναπτυξιακοί αγώνες- αγώνες επίδειξης – αγώνες ανεπίσημων εσωτερικών πρωταθλημάτων των σωματείων – συμμετοχή αθλητών σε αγώνες που έχουν προκηρυχθεί από ημεδαπά ή/και αλλοδαπά σωματεία τοξοβολίας στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, και στους οποίους αγώνες δεν εμπλέκεται η οικεία Ομοσπονδία κλπ)

  (*6)Από τον αποχαρακτηρισμό του τόξου από όπλο, δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν όλοι εκείνοι οι φορείς, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, σε όλη την Ελλάδα, τηρουμένων πάντα των αποφάσεων των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σχολεία ιδιωτικά ή μη και κάθε είδους Σύλλογοι που εντάσσουν την τοξοβολία στις δραστηριότητές τους – θεματικά πάρκα – ξενοδοχεία – campings – εναλλακτικές δραστηριότητες κλπ. Η παρούσα προσθήκη, είναι σύμφωνη με το Ν.2168/93 άρθρο 7.2.ε, και με το πνεύμα της παρούσας τροποποίησης, και εκτιμώ ότι θα ήταν μία χωρίς λόγο παράλειψη, το να εξαιρεθούν οι ανωτέρω αναπτυξιακοί φορείς από την παρούσα τροποποίηση.

  (*7)ο περιοριστικός όρος “επίσημους” αθλητικούς αγώνες, στην τροποποίηση αυτή του Νόμου, κατά την εκτίμηση μου δημιουργεί έναν αναιτιολόγητο αριθμό προβλημάτων στην μετακίνηση αθλητικών τόξων (όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα τροποποίηση), και πρέπει να αφαιρεθεί: π.χ. σε μετακίνηση αθλητών και νομίμως εξαιρουμένων από τον προσδιορισμό του τόξου τους ως «όπλου» (όχι κατ’ανάγκην μέσω εμπλοκής της οικείας Ομοσπονδίας ή συμμετοχής αυτών σε εθνική κλπ ομάδα) για προετοιμασία στο εξωτερικό, ή συμμετοχής τους σε αγώνες τοξοβολίας στο εξωτερικό (επίσης όχι κατ’ανάγκην μέσω εμπλοκής της οικείας Ομοσπονδίας ή συμμετοχής αυτών σε εθνική κλπ ομάδα), μετακίνηση εκπαιδευτών ή προπονητών τοξοβολίας (με τον αθλητικό εξοπλισμό τους) για σεμινάρια στο εξωτερικό κλπ

  (*8)προφανώς και η παράγραφος αυτή θα πρέπει να παραμείνει, καθόσον αποτελεί διευκρινιστική τροποποίηση του ν. 2168/93, και δεν είναι δυνατόν με αυτήν να ρυθμιστούν όλες οι επιμέρους περιπτώσεις που οφείλει να αντιμετωπίσει στη συνέχεια, αναφορικά με την χρήση του τόξου, για ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές στην παρούσα φάση.
  Αυτό που όφειλε να “ρυθμίσει” η σχετική τροποποίηση, δηλαδή να επιτρέπει την χρήση του τόξου για λόγους προαγωγής του αθλήματος της τοξοβολίας, και να το διακρίνει από άλλους σκοπούς χρήσης (π.χ. για κυνήγι), το επιτυγχάνει στο ακέραιο εκτιμώ, με όσα ανωτέρω σημειώνονται.
  Τώρα, το εάν θα πρέπει να κατέχει άδεια αθλητικού τόξου ένας ενήλικος ή ανήλικος (αθλητές μπορούν να είναι οι άνω των 8 ετών), το εάν θα πρέπει ή όχι να πληρώσεικάποιο αντίτιμο και σε ποιόν, το εάν θα πρέπει ή όχι να είναι ενήμερο το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής για την διάθεση – χρήση τόξων για λόγους εκπαίδευσης-προπόνησης-συμμετοχής σε αγώνες κλπ, προφανώς και δεν μπορούν να ρυθμιστούν προκαταβολικά και “εφάπαξ” με αυτή την τροποποίηση, και χρειάζεται επόμενη “διαβούλευση”-εξέταση του θέματος, ώστε να επιλυθούν οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες.

  Με τις παραπάνω επισημάνσεις-τροποποιήσεις που εισηγούμαι, εκτιμώ ότι:
  1) όντως η πολιτεία έχει (όπως πρέπει) τον απόλυτο έλεγχο της διάθεσης και χρήσης των κάθε είδους τόξων που προορίζονται για την ανάπτυξη του αθλήματος (έτοιμων ή ιδιοκατασκευών), για εκπαίδευση ή προπόνηση ή συμμετοχή σε αγώνες, και,
  2) επιτρέπει την πολιτιστικά αιτιολογημένη νόμιμη χρήση του τόξου και συνεισφέρει στην ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, από κάθε φορέα που λειτουργεί νόμιμα, τηρουμένων των αποφάσεων των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

  με εκτίμηση,
  Βούρος Κων/νος
  World Archery Coaches Trainer
  costvour@yahoo.gr
  6983-502850

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 12:37 | Ζήσης κυριακίδης

  Το υφιστάμενο καθεστώς αποτελεί τροχοπέδη στη ανάπτυξη του αθλήματος.Ζητώ τη διαγραφή της 2ης παραγράφου.