Άρθρο 31: Κατάργηση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού

«Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.) το οποίο συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α` 121/17-06-1999), δυνάμει της με αριθμό 26739/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2512/7-10-2013), καταργείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόφαση, εισήγηση, γνωμοδότηση, γνώμη ή και πρόταση του Ε.Σ.Α.Σ. για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, η απόφαση, η εισήγηση, η γνώμη, η γνωμοδότηση ή και η πρόταση του Ε.Σ.Α.Σ. δεν απαιτείται».

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:22 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΙΣ Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΡΘΡΟ 31
  Αναφέρεται ότι : «Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.) το οποίο συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α` 121/17-06-1999), δυνάμει της με αριθμό 26739/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2512/7-10-2013), καταργείται.»
  Δεν γνωρίζουμε εάν στις προθέσεις της υπηρεσίας είναι να δημιουργήσει κάποιο άλλο αντίστοιχο όργανο, η γνώμη μας είναι ότι : Χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός του αθλητισμού μας σε κάθε επίπεδο με αποκορύφωμα τον αθλητισμό επιδόσεων μέσω ενός σωστά στελεχωμένου φορέα στον οποίο θα συμμετέχουν και οι προπονητές με δικαίωμα λόγου και ψήφου ως άμεσα υπεύθυνοι τις προετοιμασίας των αθλητών.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 11:56 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η υφιστάμενη διατύπωση στον ισχύοντα Νόμο για την Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων εξυπηρετεί καλύτερα την προσπάθεια επίλυσης προβλήματων που δημιουργούνται σε καθημερινή πλέον βάση στα διεθνή αθλητικά fora και έχουν να κάνουν και με τα εθνικά μας θέματα.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 11:43 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το ΕΣΑΣ δεν πρέπει κατά την άποψή μας να καταργηθεί. Το γεγονός ότι δεν λειτούργησε δεν πρέπει να οδηγήσει στην κατάργησή του. Αντίθετα πρέπει να ενεργοποιηθει άμεσα. Κατά την γνώμη μας θε έπρεπε να αποτελεί τον εγκυρότερο σύμβουλο του αρμόδιου Υπουργού.