Άρθρο 42: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΑ

«Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, είναι δυνατή η μετακίνηση μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα φορείς από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας ή την παραγωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων.»

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:23 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΑ

  Να διαγραφεί καθώς η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων ρυθμίζεται από γενικότερες διατάξεις οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν και αίτηση του υπαλλήλου.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 10:16 | Μηνάς Χατζηαντωνίου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Αθλητικά Κέντρα που εποπτεύονται από το Υπ. Πολιτισμού

  Στην παραπάνω διάταξη θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η μετακίνηση ή και μετάταξη υπαλλήλων από Ν.Π.Δ.Δ. προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κάτι που προβλέπεται στην αιτιολογική έκθεση αλλά δεν αναγράφεται στο άρθρο, καθώς επίσης και αν αυτή η διαδικασία προϋποθέτει αίτηση του εργαζόμενου – που αποτελεί πάγια θέση μας – ή μπορεί ο εκάστοτε Υπουργός Αθλητισμού να μετακινεί εργαζόμενο χωρίς την θέληση του.

  Επίσης προτείνουμε να προστεθεί εδάφιο με το οποίο θα κατοχυρώνεται η εργασιακή σχέση των υπαλλήλων στα αθλητικά κέντρα (Ν.Π.Δ.Δ.) σε περίπτωση που οι αθλητικές εγκαταστάσεις που εργάζονται περάσουν στην δικαιοδοσία Δήμων ή Περιφερειών ή και σε ιδιώτες (περίπτωση Ελληνικού).

 • 1 Φεβρουαρίου 2016, 22:51 | Ανδρέας Μητρόπουλος

  Άρθρο 42
  Κινητικότητα; μετακινήσεις;….με ποια μορφή; Με τη μορφή της απόσπασης, της μετάταξης, της «απλής» διάθεσης (μορφή που ίσως μόνο στη ΓΓΑ χρησιμοποιείτο αθρόα).
  Ας προσεχτεί λίγο η ευκρίνεια της διάταξης, αφού στην μεν αιτιολογική έκθεση προβλέπεται ότι θα γίνεται από τη ΓΓΑ προς τα εποπτευόμενα και αντίστροφα, αλλά στο κείμενο του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι θα γίνεται μόνο από τη ΓΓΑ προς τα εποπτευόμενα…
  Αυτό το «κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης» μπορεί να σημαίνει «κάτι» συγγενές με πιθανή δυσμενή ή ευνοϊκή μεταχείριση υπαλλήλου; Ή μπορούμε να εφησυχάζουμε από την πιθανή εμπιστοσύνη ή μη του καθενός ανάλογα με τα φίλια ή επιφυλλακτικά αισθήματα προς την κάθε φορά κυβέρνηση…
  Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν προκηρύξεις αναγκών και επιλογή από το Υπηρεσιακό συμβούλιο;