Άρθρο 15: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15.1 Με την προϋπόθεση του δικαιώματος άσκησης έφεσης που προβλέπεται στο Άρθρο 13, οι Έλεγχοι, τα αποτελέσματα των ακροάσεων και άλλες τελικές αποφάσεις οποιουδήποτε Υπογράφοντος Μέρους που είναι σύμφωνες με τον Κώδικα και τελούν υπό τη δικαιοδοσία του εκάστοτε Υπογράφοντος Μέρους, ισχύουν παγκοσμίως και χαίρουν αναγνώρισης και σεβασμού από όλα τα Υπογράφοντα Μέρη.
15.2 Τα Υπογράφοντα Μέρη αναγνωρίζουν τα μέτρα που λαμβάνονται από άλλους φορείς που δεν έχουν αποδεχθεί τον Κώδικα, εφόσον οι κανόνες που διέπουν τους φορείς αυτούς είναι κατά τα άλλα σύμφωνοι με τον Κώδικα.
15.3 Σχετικά με το δικαίωμα της έφεσης του άρθρου 13, κάθε απόφαση του ΕΣΚΑΝ αναφορικά με παράβαση κανόνα Αντιντόπινγκ, αναγνωρίζεται από όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την εφαρμογή της.