Άρθρο 62:

Στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού του προηγούμενου άρθρου προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικών ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων».

  • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:03 | Ευάγγελος Τζώρτζης

    Άρθρο 62
    Το «Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού», θα πρέπει να έχει επιπλέον την αρμοδιότητα της κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης των ιστοσελίδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που ανήκουν σε αυτή εφόσον οι πολίτες πλέον ενημερώνονται από εκεί και η ανταπόκριση στα περισσότερα αιτήματα τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
    Επίσης στην αρμοδιότητά του θα πρέπει να είναι και η διαχείριση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική πλέον έκδοση, αρχειοθέτηση και διακίνηση των εγγράφων τόσο των υπηρεσιακών όσο και αυτά προς τους πολίτες. Καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής και αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλα τα υπουργεία στην προσπάθεια για οικοδόμηση μιας ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και ελάφρυνση των βαρών της γραφειοκρατίας.
    Θεωρώ κατόπιν τούτων ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος και να προβλεφθεί η δυνατότητα να προΐστανται στο τμήμα και υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, όπως σε άλλα Υπουργεία.