Άρθρο 11: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

11.1 Έλεγχος ομαδικών αθλημάτων
Όταν περισσότερα από ένα μέλη μίας αθλητικής ομάδας έχουν λάβει γνωστοποίηση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 7 στο πλαίσιο μίας αθλητικής διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης διεξάγει στοχευμένους ελέγχους στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης.

11.2 Συνέπειες σε ομαδικά αθλήματα
Στην περίπτωση που περισσότερα από δύο μέλη μίας αθλητικής ομάδας διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια μίας αθλητικής διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης επιβάλει την κατάλληλη κύρωση στην ομάδα (π.χ. απώλεια βαθμών, ακύρωση από αγώνα ή αθλητική διοργάνωση, ή άλλη κύρωση), επιπροσθέτως οποιασδήποτε άλλης συνέπειας έχει επιβληθεί στους επιμέρους αθλητές που έχουν διαπράξει την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

11.3 Ο Εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης δύναται να επιβάλει αυστηρότερες συνέπειες στην περίπτωση ομαδικών αθλημάτων
Ο εποπτεύων φορέας μίας αθλητικής διοργάνωσης δύναται να επιλέξει την καθιέρωση κανόνων για την αθλητική διοργάνωση, σύμφωνα με τους οποίους οι συνέπειες στην περίπτωση αθήτικών ομάδων θα είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στο Άρθρο 11.2 στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης