Άρθρο 74:

Οι προθεσμίες της παρ. 3 του άρθρου 17, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3498/2006 (Α΄/230) παρατείνονται εκ νέου μέχρι τις 31-12-2016.