Άρθρο 17: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Ουδεμία διαδικασία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ δεν είναι δυνατόν να κινηθεί κατά Αθλητή ή άλλου Προσώπου, παρά μόνο εάν ο συγκεκριμένος Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο έχει λάβει σχετική γνωστοποίηση για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7, ή εάν έχει επιχειρηθεί εύλογα να δοθεί η σχετική γνωστοποίηση εντός δέκα ετών από την ημερομηνία που φέρεται να έχει σημειωθεί η παράβαση.