Άρθρο 72:

Η παρ. Η του άρθρου 69 του Π.Δ. 104/2014 αντικαθίστααι ως ακολούθως:
«H. Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων και Ειδικοτήτων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ Στατιστικής.
1. Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
α) Τμήμα Αθλητικών Φορέων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
β) Τμήμα Αθλημάτων Κλασικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

γ) Τμήμα Υγρού στίβου και Μαχητικών αθλημάτων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
δ) Τμήμα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθλημάτων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
ε) Τμήμα Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων και Συλλογικών Οργάνων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
στ) Τμήμα Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

2. Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
α) Τμήμα Επαγγελματικών Κλάδων Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών Σωματείων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
β) Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισμών
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
γ) Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

3. Διεύθυνση Άθλησης για ¨Ολους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής
Στα Τμήματα της Δ/νσης Άθλησης για ¨Ολους, Προβολής., Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων πλην του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής
προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής
Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ Μεταφραστών- Διερμηνέων, με τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.
.4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στα Τμήματα αυτής
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των ανωτέρω κλάδων /ειδικοτήτων.

 • 1 Φεβρουαρίου 2016, 13:46 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ΠΔ 104/2014, απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:
  α) Τμήμα Χωροταξικό, Προγραμματισμού της Αθλητικής Υποδομής της Χώρας και Ακίνητης Περιουσίας
  β) Τμήμα Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων
  γ) Τμήμα Μελετών Αθλητικών Έργων
  δ) Τμήμα Κατασκευής Αθλητικών Έργων
  ε) Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
  στ) Τμήμα Δημοπρασιών Αθλητικών Έργων και Εκκαθαρίσεων Παλαιών Εργολαβιών.
  Το Τμήμα Μελετών Αθλητικών Έργων είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.γ του εν λόγω άρθρου: «Τη σύνταξη, τον έλεγχο και την έγκριση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και τοπογραφικών μελετών για κάθε είδους έργα και εγκαταστάσεις …». Όμως θα πρέπει να αναφέρεται επιπρόσθετα, ότι η υπηρεσία εκπονεί και μελέτες πρασίνου, αφού η μελέτη, κατασκευή και εποπτεία εγκατάστασης φυσικού χλοοτάπητα και αρδευτικού δικτύου στους αγωνιστικούς χώρους, αποτελεί αντικείμενο έργων πρασίνου. Γι’ αυτό τον λόγο, οι προδιαγραφές και τιμολόγηση τέτοιων εργασιών, προκύπτουν από τις αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και ενιαία τιμολόγια κατηγορίας έργων πρασίνου.
  Εξάλλου, δεδομένου του σημαντικού αντικειμένου έργων πρασίνου στην υπηρεσίας μας σε όλες τις παραγωγικές φάσεις διαδικασίας ολοκλήρωσης ενός έργου (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση), οι τεχνικοί υπάλληλοι με ειδικότητα γεωπονικής κατεύθυνσης είναι κατανεμημένοι σύμφωνα με το υπάρχον οργανόγραμμα, στα Τμήματα Μελετών Αθλητικών Έργων, Κατασκευής Αθλητικών Έργων καθώς και Επισκευής και Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι γεωπονικής κατεύθυνσης, συμμετέχουν στις μελέτες και επιβλέψεις έργων σε πολύ μεγάλο ποσοστό, καθώς επίσης στις επιτροπές δημοπράτησης και παραλαβής έργων, όπως και οι μηχανικοί, οπότε υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να προΐστανται στις υπεύθυνες θέσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. (ιδιαίτερα στα προαναφερόμενα τμήματα που είναι κατανεμημένοι οι υπάλληλοι γεωπονικής κατεύθυνσης). Επίσης να τονιστεί ότι το πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου έχει την ίδια ισχύ με το αντίστοιχο των μηχανικών, αφού και οι Γεωπονικές Σχολές είναι πενταετούς φοίτησης. Οπότε προτείνω να δοθεί η δυνατότητα στους απόφοιτους γεωπονικών σχολών να προΐστανται, όπως οι απόφοιτοι ειδικότητας μηχανικών, που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του σχεδίου νόμου (τροποποίηση του άρθρου 69 του ΠΔ 104/2014).
  Σχετικά με την επίβλεψη των έργων από υπαλλήλους της υπηρεσία μας, άποψή μου είναι να χρησιμοποιούνται και υπάλληλοι και από άλλα τμήματα εκτός του τμήματος Κατασκευής Αθλητικών Έργων, για πρακτικούς λόγους (περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων ανά ειδικότητα) και λόγους διαφάνειας (οι υπάλληλοι που επιβλέπουν έργα, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη – δηλώνουν πόθεν έσχες κλπ.). Το ίδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου υπάρχει ανάγκη προσωπικού. Ίσως μία αναδιάρθρωση – συγχώνευση τμημάτων να διευκόλυνε αυτή την κατάσταση.