Άρθρο 27: Αυτόνομη πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση ατόμων με κινητικά προβλήματα σε αθλητικές εγκαταστάσεις

«1.Οι απαραίτητες διαμορφώσεις σταδίων, γηπέδων και κτιρίων, στα οποία διεξάγονται αγώνες της Α΄ Εθνικής κατηγορίας των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, οι οποίες προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α 2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), και θεσπίσθηκαν προς διασφάλιση της αυτόνομης πρόσβασης, διακίνησης και διαβίωσης ατόμων με κινητικά προβλήματα σε προκαθορισμένο τμήμα των κερκίδων θεατών, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την 31.8.2016, με ευθύνη και με δαπάνες των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών που τα χρησιμοποιούν ως γηπεδούχες. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν η παραπάνω ρύθμιση να αφορά μόνον σε ορισμένες κατηγορίες πρωταθλημάτων, καθώς και να επεκταθεί σε άλλα αθλήματα.
2. Χωρίς τη βεβαίωση των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Αν πριν από ή κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης διαπιστωθεί η μη καλή λειτουργία ή η διακοπή λειτουργίας των ως άνω διαμορφώσεων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.
3.Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των ως άνω διαμορφώσεων και συστημάτων σε αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας που εμπίπτει στην απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, άδειας τελέσεως αγώνα.
4. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης της παραγράφου 1.»