Άρθρο 25 – Παύση τοκογονίας

Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου) παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η παύση της τοκογονίας δεν ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές.