Άρθρο 17 – Στερήσεις που αφορούν τον οφειλέτη

Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται μόνο εκείνων των δικαιωμάτων του προσωπικής φύσεως, που προβλέπουν ειδικές διατάξεις νόμων. Εκτός αν άλλως προβλέπεται, η πτώχευση δεν είναι λόγος στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

  • 30 Αυγούστου 2020, 18:19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

    Ο οφειλέτης δεν πρέπει να περιορίζεται στο δικαίωμα της εργασίας ούτε να εμποδίζεται στην είσπραξη αμοιβής του ώστε να μπορεί να πληρώνει και τους πιστωτές.