Άρθρο 75 – Άσκηση εταιρικών αγωγών και υποβολή εγκλήσεων για αδικήματα κατά του οφειλέτη

Εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι κατά τη χρονική περίοδο που προηγήθηκε της κήρυξης της πτώχευσης του οφειλέτη έχουν λάβει χώρα παράνομες πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες σε βάρος του τελευταίου (οφειλέτη), οι οποίες επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή του κατάσταση, με την άδεια του εισηγητή, ο σύνδικος νομιμοποιείται να υποβάλλει έγκληση κατά των υπευθύνων προσώπων, καθώς και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών. Εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή του παράνομες πράξεις σε βάρος του οφειλέτη που συνέβησαν κατά την περίοδο που προηγήθηκε της πτώχευσής του και επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή του κατάσταση, ο σύνδικος, με την άδεια του εισηγητή, υποβάλλει κατά περίπτωση έγκληση ή αγωγή κατά των υπευθύνων προσώπων και περιλαμβάνει τυχόν επιδικασθείσα ικανοποίηση στην πτωχευτική περιουσία.

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:28 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    Το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνει την Οδηγία για την 2η Ευκαιρία. Η 2η Ευκαιρία ανήκει σε αυτούς που πτώχευσαν χωρίς δόλο. Αρα η έννοια το δόλου είναι κορυφαίο ζήτημα στην εφαρμογή του πτωχευτικού Δικαίου. Το σημερινό καθεστώς αποτελεί την χαρά όλων των δόλιων, γεγονός γνωστό σε όποιους ασχοληθούν έστω και λίγο με το ζήτημα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, και να εξυγιανθει η επιχειρηματικότητα όσο γίνεται, θα πρέπει να αναχθεί σε κεντρικό ζήτημα της Πτωχευσης.
    Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του θα πρέπει να έχει ως πρώτο καθήκον την διαπίστωση του δόλου στην πτώχευση. Η διαπίστωση του δόλου θα έχει ως συνέπεια το άμεσο αίτημα στις δικαστικές αρχές για δέσμευση της προσωπικής περιουσίας του δόλιου πτωχεύσαντα και τυχόν παρένθετων προσώπων ή άλλων συνεργατών στην δόλια πτώχευση.
    Οι δόλιοι πτωχεύσαντες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα, βαρύτατες ποινές. Πέραν των ποινικών και αστικών ευθυνών οφείλει η Πολιτεία να απαγορέψει, με δικαστική απόφαση, για εύλογο χρονικό διάστημα, την απαγόρευση διοίκησης επιχείρησης (εμφανώς, αφανώς, άμεσα, έμμεσα) από τους δόλιους πτωχεύσαντες (στα πρότυπα άλλων χωρών, όπως πχ η Μεγάλη Βρετανία)